Den sidste sæson med den bedste liga delt op i øst og vest er i gang. En af tankerne til hold i den kommende bedste række er krav om ungdomshold. Det fik mig til at gå lidt tilbage i tiden og se på de årlige medlemsindberetninger klubberne laver.

Det gode ved tal og statistik er, at du kan stort set stille det op, så det passer til din argumentation. Så derfor, skal du være velkommen til at drage dine egne konklusioner.

  Herre ungdom 2011 Herre ungdom 2007 Forskel

Rødovre

54 23

31

Benløse

173 104

69

Vallensbæk

2 4

-2

Hvidovre

44 54

-10

Copenhagen

254 27

227

Vanløse

55 46

9

Helsingør

33 33

0

Hafnia

15 45

-30

Gns

79

42

 
  Herre ungdom 2011 Herre ungdom 2007 Forskel

Brønderslev

76 49

27

Frederikshavn Bulldogs

164 128

38

Aab

41 16 25
Team Århus 12 8

4

Sunds

63 48 15
FC Outlaws 87 76

11

Århus FS

28 22 6

Gns

67

50

 

Tager vi øst først, så har jeg stor respekt for det arbejde Vallensbæktræner Simon Taylor har lavet. Men på ungdomssiden, der ser det ikke specielt lyst ud. Pudsigt nok havde Vallensbæk tidligere en del ungdom, tilbage i 2002, havde klubben 34 spillere under 18 år! Så der skal ske noget på den front, hvis de skal være med!

Hvidovre har været en af de største og bedste ungdomsklubber, men har tabt lidt terræn, men er på vej op igen.

Hafnia har været igennem et lederskifte over et par sæsoner, og har tabt en del ungdom, men har en arbejdsom og ansvarlig formand i klubben, og jeg har bedt ham kommentere på hvorfor klubben har tabt en del

Ellers ser det fint ud på østsiden, med lokomotiverne på ungdomssiden i form af Benløse og Copenhagen til at trække et flot gennemsnit op.

På vestsiden er det Århus FS der er bedst med ungdom, men de ligger ikke til at komme med, det gør Team Århus med blot 12 ungdomsspillere. Ligeså har Aab taget godt fat og er på vej, men de skal vokse yderligere i størrelse

På 5 år, har de to største klubber i Århus hentet 10 nye spillere, eller 1 spiller om året hver! Det kan gøres bedre i landets næststørste by. Eller er der nogle udfordringer der vanskeliggør det?

Ellers ser det fint ud for de andre klubber, Brønderslev der har været udskældt for primært at satse på deres 1.hold, har fået godt fat i ungdommen.

Hafnia formand, Kristian Søger:
“Generelt i perioden fra 2007-2012 har Hafnia ikke bare skiftet formand, men stort set skiftet ud på alle pladser i klubben. Mange af de rutinerede kræfter som var med til at bygge klubben har i perioden fået andre prioriteter i deres liv, og kunne ikke længere trække det store læs de tidligere havde gjort. Det “generationsskifte” har haft stor betydning for den viden og erfaring, som vi havde i klubben og på en række fronter blev vi nød til at bygge nye kompentencer op.

Ungdomsafdelingen led under dette, og udskiftningen har betydet, at der ikke har været sat nye hold i gang. De unge blev ældre, og dermed blev antallet af ungdomsmedlemmer mindre. Baggrunden er, at vi i bestyrelsen valgte at fokusere kræfterne på at sikre driften, der hvor vi allerede havde forpligtigelser over for medlemmerne. Vurderingen har også været, at ungdomsarbejdet stiller nogle øgede krav til stabilitet, som vi ikke følte vi kunne garantere nye ungdomshold. 

Indeværende sæson var faktisk udset til at blive et nyt startskud for ungdomsfloorball på Amager, men indtil videre har sæsonen budt på en stribe overraskelser, som det har været afgørende for klubben at tage hånd om. Kabalen med et stærkt og stabilt team omkring en ungdomsafdeling er derfor endnu ikke gået op. Potentialet er dog stadig stort på Amager, og det er fortsat ambitionen at få sat gang i nye generationer af floorballspillere.”

Jens Ørhøj Team Århus:
At opbygge ungdom i Aarhus Kommune er svært. Hævdsprincippet vedrørende lokalebooking i Aarhus Kommune af offentlige lokaler gør, at det er lang sej proces at få udviklet et interessant produkt for en ungdomsafdeling. Der ligger visse muligheder i private haller, men med et hallejesats på over 300 kroner/time.
Dette sammenholdt med, at vi har haft fokus på at udvikle et godt elitetræningsmiljø – igen med dertilhørende høje omkostninger til halleje gør, at vi har rettet fokus mod andet end ungdomsafdelingen – dette har været en naturlig vej i forhold til interesserne hos de eksisterende medlemmer og den eksisterende ledelse gennem årene. Der er grænser for mange heste, man kan satse på samtidigt – når udviklingen er bygget på frivillighed.
Klubben er bygget ud fra et studiemiljø – og har haft fokus på eliteherrerne pga. den umiddelbare interesse, og det er et spørgsmål om, det er sundt at tvinge en forening til noget, der ikke helt passer ind i det umiddelbare potentiale? Hvis fokus på ungdomsarbejdet skal løftes, så er der noget andet, der skal nedprioriteres.
Der er masser af muligheder i Østjylland, hvor Mørke er et godt eksempel på en fokuseret udvikling via de mulige ressourcer. Dette kan sættes i scene via regionssamarbejdet forankret i DaFU, hvor de store klubber (TÅF, ÅFS og Skanderborg) selvfølgelig skal tage delansvar. Men at ungdomsafdelingen skal ligge i pågældende klubber, er jeg ikke sikker på, er den rette løsning i Aarhus. Jeg er bange for, at det ikke bliver fokuseret – og dermed bare fører til, at man sætter sig mellem to eller flere stole.
Udfordringen har siden udgangen af 90’erne været mere end vores frivillige i ungdomsudvalg gennem årene har kunnet magte – også på grund stor udskiftning på ledelsesposter (studiemiljø), og så finder man fokus mod det mulige i stedet. Denne nuance er meget svær at se udefra, hvis man ikke kender forholdene. Jeg respekterer til hver en tid, hvis kravet om ungdomshold kommer – men jeg tror bare ikke, det løser noget som helst ud fra de givne forudsætninger.
For at slutte dette lille indlæg af, vil jeg gerne citere DaFU lovene § 1 styk 4
Unionens formål er at arbejde for, at floorball i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det,
på det niveau de måtte ønske det og under den form, de måtte ønske det