Charles Hansen, der er assistent for damelandsholdet samt var ansvarlig for dame U19 der rykkede op i A-divisionen, har gået og skrevet nogle af hans tanker ned på papir om det at være træner. Du kan læse hans input herunder.

Hvordan man holder fokus og udvikler øvelser.

Hvad skal man særligt arbejde på som træner, når man introducerer og aktiverer spillere i nye og gamle øvelser.

 

Tekniske øvelser og øvelser som alle kender.

Der kan være flere forskellige formål med en øvelse. De mest basale af slagsen, er de grundlæggende tekniske øvelser. Eks. løb med bold, driblinger, afleveringer osv.

Grundlæggende tekniske øvelser er repitation øvelser. Det vil sige at gentage den samme bevægelse igen og igen, så bevægelsen til sidst ligger på rygraden. Et eksempel på en simpel tekniks øvelse er to spillere der står overfor hinanden og lægger afleveringer imellem sig i forhånden. Med tiden vil en sådan øvelse blive kedelig for spillerne og de vil hurtigt tabe koncentrationen. Tit ender det med at boldene bliver slået upræcist eller udført forkert. Vær efter spillerne og gør opmærksom på ad de skal holde fokus. Giv dem et mål om et antal perfekt antal gentagelser, før de må stoppe, eller giv dem et max tidsrum, hvori de skal nå et antal perfekte gentagelser. Dette vil motivere spillerne og give dem et nyt og mere spændende syn på øvelsen.

I det hele taget er det manglende koncentration eller rettere ”autopiloten” som tit er det mest problematisk i forbindelse med repitationsøvelser og øvelser som er godt kendt af spillerne. Det dræber en god træning nå autopiloten bliver slået til og fejlprocenten stiger unødvendigt. I sidste ende bliver selv den mest simple øvelse ineffektiv når dette sker. Derfor prøv at inspirer spillerne med udfordringer i kendte øvelser.

Større øvelser

Vil man introducere nye store øvelser, så start træningen med et kort spillermøde, hvor man snakker om øvelsen. Spillerne kan så forberede sig på den mens de har mest energi. Forklar udførligt hvad de forskellige løb i øvelsen har til formål og hvorfor de skal gennemføres som de skal. Vis spillerne øvelsen ved selv at gå den igennem på banen. Stop og forklar trin for trin. Få spillerne til at følge dig rundt på banen, så du ikke skal stå og råbe til dem 15 meter fra hvor de står.

Hvis en øvelse er kombineret af flere trin, bør den deles op i flere mindre dele i starten. Herfra kan man så bygge den op med nye tilføjelser. På denne måde indlæres de forskellige bevægelser hurtigt. Når så øvelsen er godt kendt af alle skærer man de indledende dele fra og går direkte til hele øvelsen. Forsøg ikke at tvinge en øvelse igennem i starten, hvis den ikke fungerer. Stop den tidligt og lav en øvelse som de kender i stedet. Oplever spillerne fiasko ved en øvelse og dette ikke bliver standset, vokser usikkerheden og forplanter sig til resten af træningen. Efter træningen kan man så følge op med en god snak om den mislykkede øvelse og hvorfor den gik galt. Spillerne kan nu gå hjem med en god følelse af øvelsen, på trods af den manglende succes. Ved næste træning vil de være mere motiveret for at give den en ny chance igen.

Giver en spiller op i en øvelse, så reager på dette. Som træner bør man prøve at kende den bedst egnet måde at få spilleren til at prøve igen. Enten ved et klap på skulderen, lidt tilråb, eller skæl ud. Det vigtigste er at man ikke er ligeglad men at man reagerer på at spilleren melder sig ud. Denne skal vide at man ikke accepterer opgivenhed.

 

Opspiløvelser.

Taktiske øvelser skal introduceres på samme måde som almindelige store øvelser.  Start med få spillere som udfører den indledende del af opspillet. Isoler bevægelserne fra hinanden, så alle kan se hvad de skal gøre og hvilken effekt dette har.  Efterhånden som spillerne lærer hinandens bevægelser at kende, så tilføjer man flere og flere spillere i øvelsen, både medspillere og modspillere, så man til sidst kan køre øvelsen 5 mod 5.

Igen forklares meget grundigt hvordan og hvornår de forskellige afleveringer skal falde. Snak timing, spilforståelse og kommunikation med spillerne. Lyt til spillerne og juster spillet ud fra deres betragtninger og niveau. Udnyt spillernes spidskompetencer i spillet.

Benytter man et opspil som et temposkifte, skal der være fokus på forspillet til dette. Træn spillerne i at sætte det indledende spil op og arbejd med det tempo spillet skal starte med.

Hvis en spiller gennemfører et forkert løb, stop spilleren med det samme og guide spilleren. Et forkert løb er ikke kun den retning spilleren løber. Men også hvordan spilleren eksempelvis vender i sit løb. Nogle løb kræver at spilleren løber baglæns for at få mest effekt i opspillet. Husk at fokusere på dette også. Kommuniker rettelsen ud til alle spillere i starten.

Selvjustits.

Som træner har man selv en tendens til at slå autopiloten på, når man kører træning. Vær selvbevidst om hvad du har fokus på. Hvis man som træner glemmer øvelsernes formål, hvordan skal spillerne så vide hvad der er fokus på og om de gør det rigtigt.

Giv spillere og dig selv pauser i træningen så alle kan regruppere sig og komme godt i gang med næste øvelse.    

Slut med en kort evaluering og opfølgning på godt og skidt af dagens træning. Når spillerne er gået, kan det samme ske internt mellem trænerne. Også her evalueres jævnligt ens egen indsats.

Slut altid med noget godt og konstruktiv ros.

 

 

Held og lykke til alle.