Skåne er det 3.største distrikt i Sverige, men Skåne har haltet efter specielt Stockholm når det kom til resultater. Her lå de bedste skånske hold noget nede i divisionerne, og kun Högaborg/Ramlösa var ene om at spille i den bedste række hos herrerne.
Dette ønskede styrelsen (svarende til DaFU bestyrelse) i Skåne at gøre noget ved. Så de stillede sig det enkle spørgsmål, hvordan får vi flere skånske hold højere op i divisionerne?2 fronter.
Løsningen blev 2 satsninger, et at Högaborg/Ramlösa skiftede navn til FC Helsingborg. Dette skete til sæsonen 2003/04, samtidig med at Skånes innebandyforbund faktisk stod for at arrangere kampene! Såldes at FC Helsingborg skulle promovere sporten i Skåne.

Utvecklingslaget.
Det andet, som skete var at SKIBF (Skåne InneBandy Forbund) satsede massivt på lederudvikling.
Dette skete ved at lancere blandt andet Utvecklingslaget, som fungerede ved at 10 klubber om året blev sat sammen og mødtes 3 gange på en sæson over 2 år.

Formålet var at arbejde med målsætninger og handlingsplaner. Det at sætte alle 10 klubber sammen, betød meget vidensdeling klubberne imellem, men også at de forpligtede hinanden på at arbejde for dette.
Dette var de to grundsten der blev sat dengang for godt 10 år siden.
Formålet med at hjælpe til hos FC Helsingborg var at innebandy skulle have mere positiv omtale og skulle løftes op i niveau.

Rigtige folk.
Derfor havde man også et par visionære folk ansat, først Martin Petersson som var den der satte grundstenen, siden fulgte Magnus Nilsson, som havde ansvaret for herre VM 2006, hvor en del af VM blev afviklet i Helsingborg og Malmø.
Noget af det som Skåne var gode til, var at hver sæson lavede de en skriftlig beretning for sæsonen, her skitserede de hvilke mål de havde haft, og hvordan det gik. Du kan se hvordan det ser ud her. Fremragende dokumentation af hvad SKIBF vil.

Kick off.
Når en ny sæson så startede op, lavede de kick off, som betød at de indbød alle fra udvalgene til en fælles dag, hvor alle blev hørt og slagplanen blev lagt, således at alle var klar over hvad målene var for den kommende sæson. Det sikrede fælles fodslag samt en langt bedre kommunikation udvalgene i mellem.
Det gav fælles forståelse og arbejdsro samt en masse synergi. Jeg var selv med på en lytter på et af deres face off, det var ret interessant.

I min tid i DaFU foreslog jeg dette flere gange, men prioriteringerne var andre. For faktisk var SKIBF interesseret i at lave en sådan dag med DaFU. Dette over to dage, den ene dag arbejder man hver for sig selv, og den anden dag snakker man sammen på tværs af udvalgene. Dvs de to dommerudvalg snakker sammen osv.
DaFU bød desværre aldrig ind på dette, men som SKIBF sagde, vi kan lære meget af Jer, og vi vil gerne lære det fra os vi kan. For SKIBF så Danmark som en naturlig medspiller i området!

Selvfølgelig kræver det også en formand, der mener det er en god ide, men med en periode fra 2002 frem til i dag som har budt på 7 formænd, kom der aldrig helt ro på. Men til at starte, tror jeg det for DaFU kunne være en god start på sæsonen, at starte op med et kick off

Succes.
Resultatet for Skåne, var at der kom flere hold højere i rækkerne, og der kom skånske spillere ind på herrelandsholdet, antal af spillere blev øget om end det i dag er faldet en lille smule, men Skåne er stadig 3.største distrikt hinsidan, og er næsten dobbelt så store som DaFU