Jeg vil have bedre spillere og bedre talentudvikling, derfor optager det mig spørgsmålet om landsdækkende liga

For hvordan får du gode spillere?

Det sker ved at spillere starter i en ung alder, ergo er det essentielt at der findes så mange klubber med ungdom.

Indlæring
Børn lærer voldsomt hurtigt via visuel indlæring. De børn der leger floorball i hallen mens teknisk gode spillere er i kamp eller træner, de lærer floorball langt hurtigere. De har en visuel indlæring, som de omformere til deres spil.

De gode spillere findes i de klubber der spiller i den bedste række, og hvis de ikke skulle være med til at udvikle vores kommende elitespillere, hvem skulle så?

Fælles ansvar
Derfor er det ret essentielt for mig at sætte fokus på temaet om ungdomshold i klubben for at spille i den bedste række!

Næste skridt er så i en landsdækkende liga, er at kunne ønske fokus på hvordan vi skaber et bedre miljø for trænerudvikling i klubberne. Ikke kun for de bedste herrerhold, men også for ungdomsholdene. Hvordan sikrer vi kvalitet i ungdomstræningen og hvad er kvalitet.

At sætte fokus på andre områder er da interessant nok om end krav på kampafvikling ikke løfter voldsomt meget.

Gode spillere
Nej brug den landsdækkende til at skabe bedre spillere, inddrag klubberne, så vi ad åre får et langt mere slgkraftigt landshold og dermed klubhold.

Så skulle jeg spørge, så ville jeg sige, hvordan kan vi via en landsdækkende liga udvikle så vi får bedre spillere.