Sådan lød opgaven tilbage i 2003 da jeg fik den stillet i forbindelse med et kursus i DBTU, så selv om det er 8 år siden, så er der stadig en del der er aktuelt. Vores svenske naboer har faktisk ansat Thomas von Scheele i en stilling, hvor nogle af elementerne fra denne opgave indgår.

Først må vi definere hvad en elitetræner i Danmark er!

Der kan skitseres følgende muligheder:
a)     En træner der arbejder med de bedste danske spillere min. 5 pas om ugen
b)     En træner, der arbejder med de bedste danske spillere (nr.20-100).
c)     En træner der arbejder med de bedste ungdomsspillere

De trænere vil ofte have med:
a)     Spillere der lever (delvist) af at spille bordtennis
b)     Spillere som ligger i national top
c)     Spillere som kan blive elitespillere på sigt (talentfulde spillere)

Træneren der har med de bedste danske spillere 5 pas om ugen, vil være centertrænerne, og måske 1-2 trænere rundt om i klubberne. De bedste spillere vil være på centeret, derfor vil en klubtræner ikke have mulighed for at arbejde med de bedste spillere. Er det hensigtsmæssigt?

En træner, der har med de næstbedste spillere (nr.20-100), vil oftest være ude i klubberne, og træne 2-4 gange om ugen. Mange af spillerne spiller mere kamp end træner. Dvs. træneren er mere holdleder/organisator, frem for en træner, der skaber udvikling.

For lavt niveau hos ungdomstrænerne
Der hvor vi har de fleste trænere, er blandt ungdomsspillere, som kan blive gode på sigt. Problemet er at der er stor talentmasse, men niveauet og viden om at træne teknik, er meget lav blandt disse trænere, som ligeså ofte er meget unge og uerfarne. Dermed bliver en stor talentmasse spildt. Man kan spørge sig hvorfor stopper så mange af de der har været med i toppen?

I dag findes der stort set ikke nogen elitetrænere! Hvorfor ikke? Der er mange trænere der brænder for at være trænere.

Økonomi
At være elitetræner, kræver at man arbejder en del pas om ugen. Her kommer problemet. Der er ikke økonomi eller prestige i at være toptræner i dansk bordtennis. Klubberne vil hellere satse deres penge på spillere, frem for en træner. Træningen varetages ofte af spillerne selv eller ved at deltage på centeret.
(Det skal så siges at heldigvis er der på den front kommet flere til der er trænere)

Vil vi have flere elitetrænere, så skal vi have klubberne til at skabe nogen rammer og muligheder for de trænere der godt vil satse.  Samt se til at de bedste spillere ligeså er med på klubtræningen.

Så hvad kan vi gøre for at skabe et bedre elitetrænermiljø?
Hvis vi ’forbød’ mange af vores spillere at komme på centeret, ville flere være ’tvunget’ til at træne mere i klub, dermed vil der komme et krav på klubberne om bedre træningsmuligheder. Samtidig kunne man lave tirsdag og torsdag lukket på centeret. Dermed vil spillerne komme ud i klubberne.

Det vil ligeså betyde at den næstbedste gruppe, vil se de bedste spillere mere i klubben, dermed stiger niveauet på klubtræningen, og dermed bliver der større krav om at have en god træner, samt at træneren bliver bedre af, at have med de bedste spillere.

 Den næstbedste gruppe, vil blive bedre trænede, både da de møder bedre modstand, men ligeså da de vil få en træner på, der vil arbejde med dem. Og ikke som i dag, hvor de træner selv, ofte via kamp, og dermed ikke bliver synderligt bedre.

Mere uddannelse og vidensdeling
Gruppen der har med de unge spillere, er oftest unge trænere som er uudannede og som ikke har et synderligt højt niveau om at træne unge og teknik.

Her kan der sættes ind.
Man ville kunne have en stor værdi i at have en erfaren ’elitetræner’ i klubben, som vil være en form for ’lærermester’. Men når der nu ikke er en mesterlære i klubben, vil det være meget tilfældigt hvad der er af viden om at træne bordtennis i klubben.

Derfor vil det være oplagt at man fra forbundets side gjorde:
1)     Var katalysator for at starte fællestræning op i lokalområder mellem 3-6 klubber, samt fik klubberne til at lave aktiviteter for alle i klubben (lejre, ture til Sverige mm.)
2)     Sendte landstræner/træner/udviklingskonsulent ud i de ’små’ klubber og lavede en træningsaften, hvor det ligeledes var træneren der skulle lære.

Kunne være interessant at enten have en træner der var halv tid på centeret og den resterende tid ude i klubberne, under en eller anden form.

3)     Holder korte kurser for trænere i lokalområdet (netværksdannelse)
4)     Holder temaseminarer på unionsplan
5)     Indbyder trænere til spillere der er med på U-landsholdslejre, med på lejrene
6)     Har gode trænerkurser som trænerne har lyst at deltage i
7)     Arbejde for at have gulerødder for de trænere der bruger meget energi på at være trænere (deltage internationalt (stævner og kurser), være med på landsholdslejre etc.)

Så konklusionen på opgaven er, at DBTU må diskutere hvilken model og strategi man ønsker, at have i arbejdet med de bedste spillere/trænere/klub (det hænger jo sammen).

Hvad vil DBTU
Vil man satse på at Danmark er et lille land, hvor det er muligt at samle de bedste spillere centralt. Det vil gøre disse spillere bedre, samt de landstrænere der arbejder med dem

Eller vil man gå mere over i den anden grøft, og finde en anden rolle til landstrænerne.

Eller vil man opsige trænerne, og satse økonomi på de klubber der kan skabe mulighed for et elitemiljø.

Naturligvis vil det være tosset at opsige landstrænerne, for vore bedste spillere er med til at tegne sporten/forbundet, så det er nødvendigt at have dygtige folk på disse poster, men vi må se nøje på Deres arbejde og Deres arbejdsbetingelser.

Selvklart ville det være optimalt at have et center for de bedste spillere, som eksempelvis engang om ugen var tvungen til at være hjemme i klubben til træning.

Klubberne
Under dette har DBTU en række klubber som har en træner ansat 20 timer om ugen til at stå for en daglig træning1-2 gange om dagen. Det kræver klubber med bedre faciliteter, flere spillere mm.

Dette er et langt sejt træk for DBTU, men det vender tilbage til hvad DBTU vil, hvilken plan har DBTU for at udvikle sig som forbund. Hvilken strategi vil vi arbejde med, og hvilke instrumenter vil DBTU bruge og hvordan.