At være træner er en fornøjelse, at få lov at være med til at udvikle spillere og give dem gode oplevelser, det er noget af det som driver mange trænere. Jeg har lavet denne lille floorball ABC med nogle af de overvejelser som du som træner kan have.

Du kan læse om det at træne og spille kamp for at udvikle fremfor at vinde her

A
Afleveringer, det er vigtigt at træne mange afleveringer. Jo flere gane en spiller træner afleveringer, jo bedre vil han blive til det. Derfor hav mange afleveringer i din træning.

B
Balance, det som kendetegner den dygtige floorballspiller er en god balance. Kan du lave balanceøvelser med spillerne ind i mellem, så er meget vundet.

C
Chancer, lad dine spillere tage chancer, det vil ikke altid lykkedes, men det at de tør vil udvikle dem som spillere.

D
Driblinger, du skal sætte dem i system og lære dem forskellige typer driblinger og lade dem øve dem igen og igen. Det er uhyre vigtigt at driblinger er noget der øves regelmæssigt. Det er ikke nok at lade spillerne improvisere deres driblinger. Sæt det i system og træn fast driblinger.

Det giver sikkerhed at kunne beherske driblinger og det gør at spillerne oftere vil bruge det i kamp.

E
Ej Elegant, Enkelt og Effektivt er en gammel lærersætning der virker. Ting fungerer bedst når det er simpelt og der ikke er store planer. Men når tingene er enkle og effektive, så bliver det som regel også elegante!

F
Frislag og forældre. Der er mange mål at hente på frislag, så sørg for at der er tid til at øve frislagene. Det er kun ved at øve dem igen og igen, at frislagene sidder fast så de virker i kamp, og alle ved hvad de skal gøre. Alle spillere skal kunne 4-6 kombinationer, jo yngre spillerne er, jo simple skal de være.

Jo ældre spillere, jo mere frihed til at kunne vælge deres egne kombinationer og øve dem.

Skriv de forskellige varianter op, og giv dem navne som alle kender. Så ingen er i tvivl om hvad der skal ske ved et frislag.

Forældre er velkomne, men kun med positiv opbakning. Forældre der ikke respekterer dette, vil af træneren få det sorte kort. Lav i klubben regler for hvordan forældre skal opføre sig, og fortæl at træneren vil give det sorte kort som en erindring om hvad der gælder i klubben.

G
Gentagelser, det er kun ved at træne de samme elementer igen og igen, at bevægelserne bliver automatiseret, læg derfor mange pasning og skud ind i din træning.

H                                                                                                        
Humør og handling, vær i godt humør, vær glad når du kommer til træning, det smitter af på spillerne, der findes ikke noget værre end en sur træner. Så glem alle problemer for en stund, og skab den gode stemning

Handling, som træner kan man have en række ideer, hvorfor gør vi ikke sådan, eller hvorfor er det ikke sådan.

Sæt handling på dine ord, lade være med at snakke, det sker der ingenting ved. Så sæt handling på

I
Interne kurser, hold det for Jeres trænere og ledere. På den måde kan klubben holde nogle kurser, hvor man kan klæde de frivillige bedre på. Således bliver der mulighed for at skabe et bedre fællesskab.

Det er vigtigt at ’please’ de frivillige ledere.

Individuel, spillerne er i princip deres egen bedste træner, sørg for at sammen med dem at træne både noget af det de er gode til, men også skal forbedre. Så lav individuel træning!

J
Jubel, sørg for at vise glæde over flotte og gode detaljer og ikke mindst når der bliver scoret. Alle der scorer skal vise deres glæde ved målet, og alle løber ind og lykønsker målscoreren og oplæggeren

K
Kaos og kaffe, kunsten at navigere i kaos og vælge den rigtige løsning. Lav forhindringer på banen, således at spillerne tvinges til at tænke kreative løsninger. Tænk på tiden i skolegården hvor der blev spillet fodboldkampe på kryds og tværs i frikvarterne. Her skulle de der spillede den enkelte kamp, forholde sig til ret mange forhindringer.

Se om du kan overføre dette til banen. Selv om det virker klodset og forvirrende, vil det træne dine spilleres kompetence i at blive presset i alle mulige situationer, som vil kunne blive overført til almindelig kamp

Kaffe, byd udeholdets forældre på kaffe, det giver en helt anden stemning under kampene

L
Lyst, det er lysten der skal drive værket, ellers holder det ikke i længden. Arbejd for at skab et miljø hvor spillerne bevarer lysten til at spille. Ofte ser man at mange trænere falder i fælden og begynder at lave træninger 3-4 gange om ugen! Dette er der ikke noget problem i, men lad så 1-2 af disse træninger være frie, hvor det er spillerne selv der bestemmer hvad de skal lave, eller spil minifloorball med dem.

Alt for mange spillere i mange idrætter brænder ud alt for tidligt, da de er blevet træner ihjel af ambitiøse trænere. De skal stadig som 17-19 årige have lysten til at træne og komme fordi de syntes det er sjovt!

Den glæde dræbes ved at lave systematiseret træning 4 gange om ugen.

Prøv i stedet at se på din egen træning, kan du forbedre den, således at de på træninger får samme udbytte som på 4!

Lad samtidig gerne spillerne spille alt det de vil i fritiden, men vær mere end opmærksom med systematisk træning..

Du har ansvaret for at spillerne får en masse gode oplevelser med sporten, lad være med at dræbe lysten, ved at opfylde dine egne ambitioner.

M
Minifloorball, mobning sørg for at spille meget minifloorball. Minifloorball er meget teknisk udviklende, der er langt flere afleveringer, driblinger, og skud, i forhold til traditionel floorball. Jo yngre spillere, jo mere minifloorball. Dette skyldes også at mindre spillere, får større udbytte af at spille på en mindre bane, som er tilpasset mindre spillere.

Ved samtidig kun at spille 3 mod 3, er spillerne langt mere med i spillet og når der netop spilles på en mindre bane, så vil der være høj aktivitet.

Målinger viser at spillerne faktisk bevæger sig mellem 10-20% mere i forhold til traditionel floorball.

Mobning, som klub skal man tage afstand fra mobning. Hvad det være synligt at man ikke ønsker det, og tag det op hvis det sker

N
Navne, lær alle dine spilleres navne. Der findes ikke noget værre for en spiller at blive tiltalt, du der i den blå trøje

O
Opvarmning og opførsel, hav altid bolden med hvis du laver opvarmning, husk spillerne kommer for at spille floorball ikke for at lave gymnastik eller løbe.

Du skal som træner kunne lave en opvarmning hvor du træner de basale tekniske ting ind, så kroppen langsom bliver varm.

Mange spiløvelser kan sagtens starte som opvamningsøvelser.

Specielt i ungdom handler det om at lade dem spille så meget floorball som muligt.

Husk fra din egen ungdomstid, at når du spillede fodbold med vennerne i fritiden, så var der aldrig nogen af Jer der varmede op, og skader, det så man ikke meget til.

Alle spillere skal opføre sig ordentligt og have respekt for hinanden og modstanderne, og dårligt sprog gemmes væk. Husk at træneren skal gå forrest og vise det gode eksempel.

Der vil altid være situationer hvor spillerne ’taber’ hovedet, det sker under pres eller hvis de bliver tirret. Træn derfor hjemmefra de situationer, hvor der er dårligt sprog og hvor der bliver tirret. Lad det ene hold bruge rigtig groft sprog mod det andet hold, og tillad dem at tirre og irritere det andet hold. Det hold der bliver talt ned til og tirret skal under træningen holde hovedet koldt og blot grine ad det. Bagefter skifter de to hold roller. Ved at prøve situationen under kamp, er spillerne forberedte på det til kamp!

P
Pladser, lad alle spillere spille alle pladser i løbet af sæsonen, lad dem rotere fra kamp til kamp, så alle på skift er målmand, back, center og wing.

Det giver en langt større udvikling af den enkelte

Q
Quick step, eller hurtige fødder om man vil er en god egenskab i floorball. Det er på de første 5 meter det er afgørende at være hurtig.

R
Resultater og rollemodel, glem dem, det er ikke vigtigt at vinde for ungdomshold, det vigtigste er at skabe oplevelser og udvikling. Tænk tilbage på din egen tid som ungdomsspillere, hvor mange resultater kan du faktisk huske, i forhold til oplevelserne!

Ungdomshold må gerne vinde, de skal ikke vinde. Det vigtige er teknisk udvikling, det sker ikke hvis man spiller på resultatet, for så lyder det pludseligt, ikke drible, spil nu sikkert, alle hjem og dække op, ikke tage chancer, væk med bolden. Osv. Alt dette er ikke just befordrende for udvikling af et teknisk miljø hvor man gerne vil skabe gode tekniske spillere.

Derfor lad spillerne prøve at spille sig ud af problemerne, lad dem angribe og drible, lad dem udvikle sig.

Det er i ungdommen at teknikken skabes og udvikles, det er først som senior at resultater er vigtige, lad derfor være med at tænke resultatfloorball, men tænk udviklingsfloorball.

Rollemodel, husk du er rollemodel som træner, og det gælder i alle aspekter, så vær bevidst om det du siger om politik, andre mennesker, om hvordan du klæder dig og hvordan du agerer. For som rollemodel fylder du langt mere end hvad du selv er bevidst om!

S
Spilletid og skyd, sørg for at der er lige meget spilletid til alle spillere. Som træner kan man altid udpege hvem der er bedst på et ungdomshold. Men de der er bedst i ungdomstiden, er sjældent dem der bliver bedst når de er senior. Derfor skal man som klub/træner sørge for at alle får spilletid, og dermed sikre sig at alle udvikler sig.

Blandt en gruppe 12 årige, kan der være op til 5 års forskel i den biologiske alder, så er det klart at de der har en fysik som 14 årige, står med bedre kort end  desom stadig kun har en fysik som en 10 årig.

Men som spillerne vil blive ældre, vil dette udligne, og de der har et fysisk forspring, vil så måske ikke være de bedste!

Satser man som træner på de få spillere, hvad sker der så hvis de stopper og er syge, hvem skal så gå ind og tage over og tage ansvar. Lad derfor alle få lige meget spilletid, så alle lærer at kunne tage ansvar, og man ikke er afhængige af få spillere.

Samtidig får du den gevinst at du vil fastholde flere i klubben, i stedet for som mange som satser ensidigt på få spillere, så vil alle spillere få noget ud af det, og dermed blive i klubben. Ud af et hold der bliver i klubben, kan det være at der kommer 2-3 nye dommere, 2-3 nye ungdomstrænere, 1 ny leder, en kommende formand måske.

Ideen er at ved at fastholde spillerne i klubben, og give dem alle gode oplevelser, så vil en del blive i klubben og hjælpe til. Det kan godt være at den der er dårligst på holdet, er ham der er super til at lave hjemmesider, og på den måde kan han være med til at hjælpe klubben. Derfor masser af spilletid til alle.

Skyd, sørg for at der bliver lavet mange skud til træning, for at lave mål, så skal der skydes mange skud for at blive dygtig til at skyde. Alle skal mindst have 50 skud påen træning.

T
Teknik indlæres bedst ved at bruge så meget tid som muligt på floorball. Sørg for at rette dine spillere, så de holder rigtig på staven, skyder rigtig. Brug gerne video, så spillerne kan se hvordan de skyder, den visuelle indlæring er utrolig vigtig.

Trænere, en god løsning kan være at have tre trænere pr. hold, hvor der kun er to trænere ad gangen det gør at de frivillige trænere får en fridag fra træningen. Samtidig er klubben ikke sårbar over afbud, da der altid er to trænere. Trænergruppen arbejder sammen om at planlægge sæsonen, og afgør hvem der er hovedansvarlig på en enkelte træning. Ved at være to trænere, vil man som oftest også være bedre forberedt.

Et godt spørgsmål at stille sig selv som træner er hvad der udvikler spillerne bedst, er det ved at træne individuelle færdigheder, eller ved at træne opspilssystmer og andre taktiske holdfærdigheder.

U
Ugens tre højdepunkter, der skal floorballtræning være en af dem, derfor skal du som træner sørge for at det bliver sådan. Så selv om du har haft en dårlig dag, så er det vigtigt at børnene får en god træning. Børn spiller den sport hvor de føler sig værdsat og velkommen. Derfor sørg for at træningen er en af ugens tre højdepunkter.

Det er ikke sikkert at det er den tekniske dygtige træner der er den bedste, men måske den der laver sjov med spillerne til træning og sørger for at de har det godt. Det kan være det er ham der bedre er i stand til at holde på spillerne.

Uskiftninger, sørg for at have disciplin, så den kæde der er inde, ikke er for lang tid inde

V
Vinde, alle vil gerne vinde, men det er ikke det der er det vigtigste. Det er vigtigere at blive en bedre og dygtigere floorballspiller, end at inde kampe. Kampe i ungdomstiden, skal birdage med udvikling, det sker ikke hvis der bliver spillet resultatorienteret floorball, så vil tilråb som pas nu på, spil nu sikkert, ikke drible osv. Oftest gjalde, det er ikke just et miljø der skaber udvikling.

Lad være med at toppe holdet, men lad alle spille lige meget, og lad de enkelte kæder spille powerplay og boxplay. Det udvikler hver enkelt mere på lang sigt.

X
X er 10 i romertal, og det ideelle antal spillere til to kæder. Det er optil træneren at afgøre hvor mange der skal med ud og spille kampe. Men har man mange spillere, kan man sagtens give spillerne fri til nogen kampe, så man er 10 spillere. Men gør det ved sæsonstart klart hvem der skal spille hvilke kampe, og hvilke der har fri.

Y
Ydmyg, lær dine spillere at være ydmyge, det er holdet der vinder og det er holdet der taber. En ydmyg spiller, får langt mere respekt end den storskrydende spiller.

Z
Zorro, er lir, men samtidig godt at træne til at øve din teknik i håndleddet. De fleste syntes det er sjovt at kunne, opfordre dem til at øve sig derhjemme

Æ
Ændringer, lad være med at ændre noget i løbet af kampen, tro på det du har gjort er rigtigt og hold fast i det. Selvom holdet kommer i modvind, så tro på at det I gør er rigtigt, selvom der kan være enkelte justeringer undervejs.

At holde fast i et spilsystem giver tryghed.

Ø
Øvelser findes der mange af, men prøv selv at udvikle nogen der passer ind til det du syntes er vigtigt at udvikle. Tror du meget på skudtræning, så lav øvelser med rigtig meget skud.

Vær ikke bange for at køre de samme oplevelser igen og igen, brug de øvelser du ved fungerer, i stedet for at du som træner skal opfinde nye øvelser til hver gang.

Det giver ro under en træning når alle kender øvelserne og har tryghed og kan mærke forbedring.

Å
Årsplan, lav en grovskitse over hvad du vil træne i løbet af sæsonen, så du planlægger sæsonen, og kan være på forkant. Lad enkelte sociale ting indgå. Lad din plan blive offentliggjort på hjemmesiden således at forældrene kan se hvornår hvad sker

Advertisement