Hvis du vil skabe succes med dit landshold på seniorniveau, ja så bliver de aldrig bedre end det niveau der kan skabes på ungdomsniveau.

Mange forbund allokerer mange midler til seniorlandshold og arbejder målrettet mod at optimere forholdene for landets bedste udøvere i deres idræt.

Men hvis et landshold skal begå sig i verdenstoppen, lad os bare sig top 10 i verden, ja så nytter det ikke noget at niveauet på ungdom er så meget lavere.

Bedre uddannelse og viden hos klubtrænere/ungdomstrænere
Det er ikke fordi at ungdomslandsholdtrænerne som sådan er dårlige, nej problemet er at hvis de mange ungdomstrænere der findes, ikke ved hvordan der skal trænes, hvis de ikke ved hvad der skal arbejdes med for at skabe dygtige spillere. Ja så er det et problem. Alt for ofte er det resultaterne der fokuseres på, frem for udvikling.

Alt arbejde med landets bedste ungdomsspillere, er forberedelse til seniorlandsholdsniveau. Så det er jo alfa omega at der arbejdes med udviklingsspørgsmål frem for resultatfokusering.

Men hvor mange forbund, som drømmer om at løfte deres niveau på seniorniveau, mon er klar på at prioritere meget mere på deres ungdomsarbejde, frem for seniorniveau!

Løfte niveau hos seniorlandshold
Hvis et A-landshold ligger nr.16 i verden, og gerne vil højere op, ja så er det ikke de nuværende spillere på landsholdet der vil løfte dem helt derop. Det vil være de spillere der kommer nedefra, altså ungdom der vil føre dem den vej. Skal de lykkedes med det, er det vigtig at midlerne bliver brugt på at uddanne trænerne på ungdomsniveau, at man sætter rammer op for at dele viden om hvad der skal trænes på ungdomsniveau. At der som mål til mange klubber skal være trænere med et vist niveau på ungdomssiden i klubberne, og som jævnlig mødes for at dele viden.

Skal et land løfte sig med deres niveau, så kræver det også at forbund og eliteklubberne bliver enige om dette, så de i fællesskab kan løfte opgaven. For det vil betyde øgede krav på klubberne.

Du skal gøre modstanderne bedre!
Hvis mit hold skal blive bedre, ja så skal dem mit hold møder jo være gode, ergo må jeg også gøre mit for at gøre modstanderne bedre, således at mit hold vil blive presset mere, og dermed udvikle sig.
Derfor skal trænere og klubber hjælpe hinanden. Helt sat på spidsen kunne det være sjovt at bytte trænere. For jeg som træner ved jo hvor mit hold er svagt, og derfor ville jeg jo coache for at udnytte den svaghed. Dermed vil mit holds svage side bliver presset og dermed udviklet…og mit hold ville blive bedre.

Det kunne være spændene hvis nogle af de idrætter der ikke modtager støtte fra Team Danmark, turde lave dan satsning og bytte rundt på budgettet på senior og ungdom på landsholdsniveau. Hvor lang tid vil det tage at udvikle et højere niveau hos ungdommen, som vil smitte af på senior?

Implementering
Det ville være en langsigtet satsning, som mange ville råbe højt over…men du kan bruge den lille model:

A) Hvad er dit mål, er det top 10
B) Realistisk – Er det muligt som det ser ud nu?
C) Muligheder – Hvilke muligheder har du
D) Forhindringer – hvilke forhindringer har du for at nå dette mål
Det fører til:
Hvilke handlingsplaner skal der til for at nå dette mål.

Der er sikkert mange der har gjort disse tanker og vil det her, men som aldrig får implementeret det. Du er nød til at sætte handling bag ordene, og prioritere økonomisk.

Det er transformation der er svær og en balancegang. Men det endelige spørgsmål er?

Failure at seniorlevel is lack at knowledge at youthlevel….

Hvad vil du gøre ved det

Aldersrelateret træningskoncept
Team Danmark har lavet ATK med deres topsatsningsforbund, for at implementere og dele viden om god træning på ungdomsniveau. Det spændene er hvad de forbund der ikke får støtte vil gøre. Buisness as usual? og fastholde deres niveau der kan svinge lidt op og ned…eller lave en Langsigtet handlingsplan!

Tag floorball
Seniorne taber stille og roligt terræn i toppen, ikke fordi de bliver dårligere, men fordi de udvikler sig langsommere end andre. De andre nationer satser klart flere midler på at udvikle på ungdomssiden, og det er logisk at de løfter sig på seniorniveau. Hvor mon floorball ender hvis de ikke bliver dygtigere på ungdomsniveau! Når U19 ligger i B-divisionen, hvordan kan Danmark så fastholde sit niveau som A-nation for senior. Hvis floorball skal løfte eller blot fastholde deres niveau, så bliver det interessant at se hvad forbundet gør.

Hvilken handlingsplan skal floorball lave og hvad vil floorball.

Tag bordtennis
De lavede helt tilbage i 1986 en målrettet satsning på ungdommen, den satsning gav pote, da Danmark vandt Junior EM, en titel som Sverige, Tyskland, Tjekkiet og Rusland ellers havde siddet på i mange mange år. Men Danmark snuppede titlen i 95, og det springbræt var med til at Danmark har gjort det efterfølgende stærkt på seniorniveau.

Selvfølgelig skete der flere ting end dette, men valget at satse mere på ungdom, var meget centralt

Men i sidste ende er:
Failure at Seniorlevel, lack of knowledge at youthlevel