I denne uge kom det frem at den traditionsrige klub Ajax, var i økonomiske problemer, og for hvem som helst er det ikke en ønsket situation.

Men hvordan ser det egentlig ud for Ajax økonomisk for deres herrehold?

Som sådan så har Ajax ikke den største økonomi, og er der en derude med 2-3 millioner de ikke lige ved hvad de skal bruge, ja så ville det hjælpe en del. Så værre står det heller ikke til, trods alt.

Men trods en smal økonomi, så må det give panderynker, for Ajax lever over evne, og der må være en del røde advarselslamper der blinker!

Med tanker på at klubben snarest skal finde mellem 1,5-1,8 mio, så er det dog særdeles alvorligt

Omsætning

Ajax oplyser ikke klubbens omsætning i deres regnskab, hvilket de som klub er i deres gode ret til, men det ville klæde dem, og andre klubber at gøre dette, i forhold til at give et retvisende billede af klubbens økonomi.

Modellen til at finde omsætning er: Omsætning = ((personaleomkostninger / defineret %sats) *100) + årets resultat.

Langt de overvejende midler bliver brugt på løn, og med det afsæt kommer nedenstående. Nu har det været corona, som har betydet nedgang økonomisk, men af en estimeret omsætning på 1,0 mio, så er 700.000 af dette fra en hjælpepakke.

Ajax har særdeles begrænsede indtægter!

Nu er hjemmebanen måske ikke den med de bedste sponsorfaciliteter, men sammenlignet med andre håndboldklubber, så tyder det på at Ajax aldrig rigtig er lykkedes med at komme igennem på sponsormarkedet desværre.

Årets resultat

Det er ikke store underskud som sådan, men det er underskud i 8 af 12 af de seneste regnskabsår, hvor der siden 2010 er tabt 3,7 mio, og nu har der været corona det skal med.

Men Ajax bruger flere penge end der kommer ind! Det er ikke sund forretningsgang.

Overskuddet i 2015, skyldes ikke der var kommet styr på økonomien, men at en del gæld blev konverteret. Tages det overskud, så har Ajax blot 3 regnskaber med overskud på samlet 83.000kr.

Men, nu behøver en klub ikke at give overskud!

Personaleomkostninger

Klubben har ligget på et stabilt leje på dette område

Ses der så på hvor meget løn der bruges i forhold til hvad klubben tjener, så er billedet som herunder, men hav opmærksomhed på de to sidste regnskaber hvor corona spiller ind.

Men tre af de sidste fire regnskaber, der er der brugt flere penge på løn end hvad der kommer ind!

Her er der advarselslamper der burde blinke!

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver). Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

I 2015 blev en del af den ansvarlige gæld konverteret til egenkapital.

Lever en klub over evne, og der ikke tilføres ny kapital, så bliver egenkapitalen mere og mere negativ. Dette er hvad der sker for Ajax.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Det skal med, at når økonomien ikke er større, så kan tal blive store, men godt ser det ikke ud.

Sammenligning med andre håndboldklubber

Ses der på seneste regnskaber, ja så er Ajax lillebror

Opsummering

Ajax lever over evne og har det gjort det længe. Klubben er ikke lykkedes med at øge deres indtægter, så de faktisk kan tage næste skridt. Det er bekymrende med underskud, for gælden stiger og nok er det ikke et problem at have gæld, det interessante er til hvem gælden er og under hvilke betingelser.

Men det går ikke i den lange ende, på et tidspunkt skal klubben agere og tage ansvar for en mere fornuftig drift.

Med mindre det er ok for klubbens kreditorer. Den primære gældspost er ansvarlig lånekapital på 975.000kr og for denne gælder at:

Der skal ske afdrag på lånene, når driften og likviditeten tillader det. Indtil da er lånene afdragsfri.
Långiverne står tilbage for krav fra øvrige kreditorer i selskabet.
Lånene er uopsigelige fra långiverne.

Ajax, har sportsligt præsteret over evne, de har været gode til at få pengene til at strække langt, og her skal der ros.

Men klubben står med en vanskelig udfordring nu hvor de skal finde 1,5-1,8 mio for at undgå nedrykning, klubben har bruger flere penge end de har, og der er ikke opbygget et økonomisk råderum til at kunne afværge dette!

Forhåbentlig findes de penge der skal til, for dansk håndbold har brug for Ajax, men Ajax har i mange år ikke kørt økonomisk rentabelt, det er en udfordring.

Advertisement