Hvis en sang skulle dække over situationen i klubben må det være denne sangtitel, men også at Esbjerg må være en klub på vej frem, og Esbjerg har en økonomi, der er for stærk til 1.division.

Nuvel, så er fodboldens sjæl jo, at som fans vil de altid gå så meget igennem, for at det igen ender godt. Hele sagen med den nu afgåede træner Peter Hybala har nok fået, en del tolkninger, men den negative omtale i klubben er stoppet, og nu handler det om at få rebet sejlene til, sikre eksistensen i 1.division, hvor Esbjerg spiller nedrykningsspil.

For Esbjerg har en økonomi der siger de burde være med fremme i Superligaen, og det er opgaven for ledelsen i klubben. Så nok er denne sæson endt skidt, men hold øje med Esbjerg, de har økonomiske muskler, som gør de burde give baghjul den kommende sæson, hvis de altså ikke rykker ned!

For Esbjerg burde med den økonomi klubben har, ikke ligge som de gør i dag!

Det nye ejerskab, har investeret en del midler i klubben, således er der tilført 42,5 mio.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. Esbjerg oplyser ikke indtægten herfra.
SponsorindtægterKlubben oplyser ikke dette, men de ligger nok på 30 mio, dette er mere end hvad enkelte Superligaklubber har.
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgDette er den helt store mulighed for at øge klubbens omsætning, og en del klubber har lukreret på dette. Det samme har Esbjerg tidligere. 2014-17 blev der solgt for 124 mio.

Opmærksomhedspunkter

Rød
GulKlubben ligger over UEFAs anbefaling om at bruge max 70% af nettoomsætning på løn (76%), for 3.regnkab i træk
GrønSeneste tre regnskaber er i plus med samlet 6,3 mio
6 af de seneste 7 regnskaber er med sorte tal
Soliditet er ok (64)
Gælden i % af aktiver er fornuftig (36%)
Gælden er faldet fra 20,9 mio til 14,6 mio
Egenkapital øget til 26,4 mio (fra 22,7)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Økonomisk karakterbog

Baseret på forskellige økonomiske forudsætning, får en klubben en ranking fra A-E, hvor A er det bedste

Økonomisk karakterbog (A-E)
2010C
2011C
2012C
2013B
2014A
2015B
2016C
2017D
2018D
2019C
2020B
2021B

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

CLAUS SØRENSENS FOND HOLDING A/S (15-20%)
Esbjerg Investment Limited (50%)

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet.

Klubben har ikke oplyst nettoomsætningen, hvilket de er i deres gode ret til, det er derfor et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år-54,2 mio
Seneste 5 år-41,3 mio
Seneste 3 år-7,2 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo mindre luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat. Årsløn er inklusiv pension.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab

Esbjerg har ikke oplyst transfersalg for 2021.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget grundet corona og står som 0

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle klubben sælges, ville prisen være omkring de 20 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2021: Helsingør, Hobro, Horsens, Lyngby, Næstved, SønderjyskE , Vendsyssel og Viborg
2020: Øvrige klubber

Jammerbugt har ikke et regnskab endnu, og står derfor som 0, men de er en af de klubber som skal sammenlignes med dette selskab.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Bemærk for nogle klubber er der stor forskel på om de kommer med et regnskab der kommer fra en sæson i Superligaen, 1.div eller 2.div.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Personaleomkostninger

Dette gælder alle ansatte i klubben

Antal ansatte

Antal af ansatte er antal årsværk og ikke samlet antal ansatte

Årsløn alle ansatte gennemsnit

Dette er for alle ansatte, det vil sige antal fuldtidsværk.

Lønandel af nettoomsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%. Da ikke alle klubber oplyser deres nettoomsætning, er det et estimat.

Gæld i forhold til aktiver

En klub kan nok have stor gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Nu ser Fremad Amager og Næstved voldsomme ud, og for Fremad Amager er det alvorligt med en meget stor gæld, mens Næstved blot har aktiver for 1,3 mio, og gælden er nok stor i forhold til dette, men ikke voldsom.

Klubværdi

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Esbjergs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement