Regnskabet slutter 31. december 2021, det vil sige at det er et regnskab der er påvirket af covid19.

AaB er tilbage på økonomisk niveau igen efter corona, men AaB har ikke øget deres nettoomsætning som sådan siden 2017, og faktisk lå klubben markant højere i årene 2010-2016. Det er et særdeles kritisk opmærksomhedspunkt.

AaB er kommet længere væk fra top 5 i dansk fodbold, men der er stadig luft til bunden. Klubben befinder sig derfor som et midterhold (sammen med flere andre). Der nok kan overraske, men over tid, så ligner AaB et hold, der ikke er tophold i Superligaen, med mindre omsætningen øges (markant). I princippet kæmpet AaB om at komme med i top 6, og ikke mere.

For andet år er der gode transfersalg, og med overskud på transferbalancen de seneste to regnskaber på knap 90 mio, så gør det klubben mere konkurrencedygtig!

Men trods spillersalg, så taber AaB penge, årets resultat lyder på -15,2 mio og i de seneste tre regnskaber er der tabt 37 mio.

Det er ikke et problem hvis ejerkredsen samler den regning op, men det er ikke bæredygtigt.

AaB er traditionelt en klub der har været med i topstriden i dansk fodbold, men klubben er presset økonomisk, skal den kunne følge med lønmæssigt, så skal der øges på omsætningen, der er ikke helt lykkedes, og derfor er AaB en af de klubber der ligger meget højt (og for højt) i forhold til personaleomkostninger og nettoomsætning.

For hver gang AaB tjener 100kr, bruger de 94kr på løn!

UEFAs anbefaling er at en klub ligger på 70% på dette parameter, dette har AaB ikke lykkedes med de seneste 5 regnskaber.

Udfordring for AaB er at klubben ‘lever over evne’, og skal klubben fastholde det sportslige niveau, eller række ud efter top 4, så skal indtægterne øges, eller ejerkredsen acceptere underskud som dækkes fra denne side.

Fordelt på omsætningen i klubben er det således, og bemærk transfer tæller ikke med i nettoomsætningen.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. Da AaB ikke har været i Europa siden 2014/15 så giver det ikke noget her.
SponsorindtægterAaB er næsten tilbage på niveau før corona, men klubben har haft 30+ mio i indtægter på dette område, hvor de i seneste regnskab ligger på 23,2 mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, 17% af klubbens nettoomsætning kommer herfra
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Udfordring for AaB er at de er langt væk fra dette, og ikke har været med siden 2014/15
SpillersalgDette område er meget vigtigt, hvis AaB skal have overskud på hele driften. de seneste 10 regnskaber har AaB haft overskud på 101 mio. Samme periode for de klubber AaB gerne vil matche er dog langt højere

Opmærksomhedspunkter

RødSeneste tre regnskaber har klubben tabt 36,9 mio
Lønandel af nettoomsætning ligger højere end UEFAs anbefaling på 70% (94%)
GulSponsorindtægter er 10 mio mindre end tidligere år (2016-2018), andre klubber er tilbage på samme niveau
Egenkapital gået fra 98 mio til 77 mio
GrønTransferindtægter på 30,1 mio
Soliditet er fornuftig med 56
Gæld i forhold til aktiver er stabil (44%)
Gælden er faldet med 8 mio (61 mio totalt)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelseja
SpillersalgjaSamlet sum oplyst

Ejerforhold

Niels Nielsen (5-10%)
KIM JACOBSEN HOLDING ApS (5-10%)
A. ENGGAARD HOLDING A/S (5-10%)
REGULUS ApS (5-10%)
JMK HOLDING ApS (5-10%)
I/S BYGGEFELT B (10-15%)
TAMI HOLDING ApS (5-10%)

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år-39,5 mio
Seneste 5 år-46,9 mio
Seneste 3 år-36,9 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat. Årsløn er inklusiv pension.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

AaB har investeret markant i spillertruppen de seneste år.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle AaB sælges, ville prisen være omkring de 100 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2021: AGF, Brøndby, FC København, FC Midtjylland, Randers, SønderjyskE og AaB
2020: Øvrige klubber

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

AaB ligger markant efter top 5 på basisdriften og der skal tages et pænt hop for at matche toppen.

Samlet omsætning er inklusiv transfer, AaB ligger markant efter top 5.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat, og hav opmærksomhed på at regnskab for Horsens, Esbjerg, Lyngby er fra da de var i Superligaen og omvendt Viborg og Silkeborg er i 1.division. I næste regnskab for de klubber, der gælder at det nok er nærmere omvendt.

FC Midtjylland ligger markant højere end forrige regnskab, men det skyldes bonus for deltagelse i gruppespil i Champions League.

Antal ansatte

OB har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder. Antal af ansatte er antal årsværk.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Viborg og Silkeborg er med afsæt i regnskab fra 1.div. Det er samme model der er benyttet på alle klubber, men begge klubber virker til at ligge lavere end hvad de burde!

FCM har en bonus fra CHL gruppespil, og gør deres løn har taget et hop op.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: AaBs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement