Medaljerne er blevet delt ud og den nye sæson er i gang, men med afsæt i det seneste regnskab fra klubberne, så følger en økonomisk gennemgang af kvindeligaen.

To af klubberne har ikke et regnskab der er offentligt, dette gælder Vendsyssel og Skanderborg. Derfor er de ikke medtaget i nedenstående. Ligeså står Holstebro som TTH Holstebro ved en fejl.

Omsætning

Klubberne oplyser ikke deres omsætning i regnskaberne, derfor er dette et estimat baseret på denne model: Nettoomsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats x 100) + årets resultat.

Årets resultat

Samlet set taber klubberne 8,4 mio. De fleste klubber ligger dog ganske tæt på et nul.

Gæld i alt

Den samlede gæld er 66 mio. Det er som sådan ikke et problem at have gæld, det interessante er til hvem klubben har sin gæld til og under hvilke forudsætninger

Aktiver

Dette dækker de værdier der er i klubben

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte, fra spillere, trænere, administration og ledelse

Årsløn

Oversigten dækker over alle ansatte i klubben.

Soliditetsgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Sammenhæng mellem økonomi og placering

Sammenhængen mellem klubbens sportslige succes og økonomi, ligger oftest på mellem 60-70%.

For den seneste sæson, der endte det på 67%.

Den stiplede linje er den klubberne kan forhold sig til, ligger en klub over denne, så har den præsteret mindre godt i forhold til klubbens økonomi.

Nu kan Odense, af gode grunde ikke bliver bedre end nummer 1, men pointen er at et Dansk mesterskab kunne komme i hus for mindre midler. Men med ambitioner internationalt, så skal klubben ligge på dette niveau.

Ligger klubben under den stiplede linje, klarer den sig bedre end hvad økonomien egentlig tilsiger.

Har en klub ambitioner om at komme i top 4, så skal den kunne mønstre 8 mio på personaleomkostninger.

Historisk udvikling kvindeligaen

Trods corona, så rundede kvideligaen 100 millioner i samlet omsætning

Årets resultat

Samlet set har klubberne tabt 50 millioner de seneste 4 sæsoner

Personaleomkostninger

Trods corona, har klubberne kunnet fastholde niveauet.

Gæld i alt

Gælden er stigende

Egenkapital

Advertisement