Regnskabet slutter 30. juni 2021, det vil sige at covid19, har påvirket regnskabet.

SønderjyskE har øget personaleomkostningerne og spillerbudgettet, og klubben er kommet ud med et lille overskud, så på den front er det godt. Det store spørgsmål er hvad fremtiden bringer?

Fremtiden

Ejerne af klubben har to ejerskaber, det i form af SønderjyskE og italienske Spezia. Hvilken rolle SønderjyskE er tiltænkt, det er et godt spørgsmål.

En ting plejer dog at være sikkert som amen i kirken, når det gælder amerikanske ejere, nemlig de er der for at tjene penge.

Prisen for at købe SønderjyskE var omkring 40 mio (er ikke officielt meldt ud), men hvilken rolle SønderjyskE skal have i dette, er noget uklart. Skal klubben være feeder klub til Spezia, som så kan sælge dyrere måske, således at klubben i Danmark bliver rugekasse?

Der hvor SønderjyskE kan tjene penge ud over den primære drift, er enten via sportslig succes eller spillersalg.

Den sportslige succes, skal ske via kvalifikation til gruppespillet i Europa, og det forudsætter enten en topplacering eller pokalsucces. Klubben har haft pokalsucces, men er det en farbar strategi at satse på dette år efter år, og klubben har ikke en økonomi, der gør de kan spille med om topplaceringerne.

Om end klubben flor er fremme ved semifinalerne i dette års pokalturnering.

Så er der kun to steder tilbage at tjene flere penge på

A) Flere sponsorindtægter

B) Spillersalg

Med mindre hele setup er gearet til at være en rugkasse, og klubben egentlig bare skal udvikle spillere, der ryger til Spezia.

Men en primær forudsætning for at være rugekasse, hvis det er tilfældet, er at klubben spiller i Superligaen, og det forudsætter at klubben nok skal være indstillet på at øge spillerbudgettet, med mindre klubben går efter en model som FC Nordsjælland!

Udfordringen

SønderjyskE har i mange sæsoner præsteret flot over evne, men den evige sandhed om, at over tid, der ender du der hvor dit spillerbudget tilsiger. Den virkelighed er ved at ramme SønderjyskE.

Der er ingen tvivl om at skal klubben tjene penge, og det sker kun ved at spille Superliga, og derfor skal klubben med stor sandsynlighed ud og investere i spillere i det kommende transfervindue, med mindre klubben kalkulere med at SønderjyskE kan rykke ned, det ville nok betyde spillerafgang fra flere af de mere løntunge og ældre spillere, og det kan give plads til flere unge spillere, men om det så er nok til at rykke op.

Transfervinduet vil give en indikation om hvad klubben vil, og et er at kalkulere med en nedrykning og køre videre på samme setup om holdet, men at være sikker på at rykke op, det er straks vanskeligere!

Indtægter

Som fodboldklub er der fem primære områder at klubben kan tjene penge, udover at ejerkredsen hoster op.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægts muligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. Med de gode resultater i Superligaen, er indtægter fra TV penge steget
SponsorindtægterKlubben har ikke oplyst hvad indtægterne er, men der forventet på 20+ mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, klubben har ikke udspecificeret hvad der er af entreindtægter.
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Conference League 20-22 mio, Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgSømderjydskE tjener en smule, men det er ikke i samme prisklasse som andre klubber, men dog vigtige penge for klubben

Økonomiske opmærksomhedspunkter

Herunder en lille oversigt hvor det er inddelt i tre niveauer, advarselslamperne blinker alvorligt hvis der er for mange poster i rød og gul.

RødSeneste 3 års regnskaber giver samlet underskud på -17,1 mio
GulGælden er fortsat høj i forhold til aktiver 80% (fra 97%)
GrønNettoomsætningen er steget
Spillersalg på knap 8 mio (anslået)
Overskud på 2,6 mio
Soliditet forbedret til 20 (fra 3)
Løn af nettoomsætning rammer præcis 70% (95% forrige regnskab)
Gæld faldet med knap 8 mio til 34,9 mio
Egenkapital øget med 7 mio til 8,4 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Ejere kommer og går, mens fansene består, for deres skyld, burde ejerne skylde dem at oplyse, hvordan det faktisk ser ud økonomisk, i stedet for kun at oplyse det som de skal. Ejerne skal passe på klubben, og derfor er det vigtigt at oplyse om økonomiske faktuelle forhold.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter der er herunder!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalær oplyst i regnskabnej
Informationer om omkostninger på gældjadelvist
Videresalgsklausuler oplyst i regnskabnej
Honorar bestyrelse oplyst i regnskabja
Spillersalgnej

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter.

Da klubben ikke oplyser hverken nettoomsætningen eller totalomsætningen i deres regnskab, er dette derfor et estimat, ud fra de oplysninger der tilgængelige i regnskabet

Total omsætning er inklusiv transfer og øvrige segmenter, men da det præcise tal for transfer ikke er oplyst, så er det et estimat.

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud.

SønderjyskE har oftest små overskud, om end 2019 og 2020 var dyre!

Seneste 10 år-7,5 mio
Seneste 5 år-13,2 mio
Seneste 3 år-17,2 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben (fodboldsegment)

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber.

Det præcise beløb er ikke oplyst på selve transfersalg.

Transferbalance er ikke oplyst i regnskab.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19 og 2021 er sat til 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens ejere, hvis de ville sælge vil prisen være omkring 40 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

I nedenstående er AGF, FC Midtjylland, Randers FC og SønderjyskE eneste klubber med regnskab for 2021, mens resten er for 2020. Det skal noteres at Silkeborg og Viborgs seneste regnskab er fra da de lå i 1.division, og dermed have mindre indtægter og udgifter.

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Nettoomsætning er således de indtægter klubben har på fodboldsegment minus transfer.

Samlet omsætning ser således ud, bemærk at FCK grunder corona ligger lavt, de kommer meget stærkere tilbage. I samlet omsætning indgår transfer, derfor kan der være forskel af større grad fra regnskab til regnskab de enkelte år.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Spillerbudgettet er den stærkeste indikator på hvor stærke den enkelte klub er rent sportsligt.

SønderjyskE har i mange sæsoner præsteret over evne, men det er tæt blandet klubberne der har et spillerbudget på deres størrelse

Årsløn spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Da Hvidovre ikke har særligt mange spillere på fuldtid, så ser tallet nok markant højere end hvad virkeligheden er.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber og dækker over alle segmenter, hvilket er årsag til OB har denne værdi.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så kunne flere være på vej, og mange af klubberne er billige at købe.

Kilde: SønderjyskE regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret.

Nogle af klubberne har ligeså et damehold tilknyttet, midler til dette fremgår ikke specifik af regnskaberne.

Advertisement