Der er kommet nye amerikanske ejere i HB Køge, der har 76% af ejerskabet i klubben. Årets resultat er ikke tilfredsstillende for klubben, som oftest har regnskaber med sorte tal på bundlinjen, men et år med corona har betydet at manglende spillersalg har kostet økonomisk.

HB Køge har både et herre- og kvindehold hvor sidstnævnte vandt DM og skal spille Champions League, og gennemgang i regnskab vil afspejle dette. Hvor stor en del af økonomien der er allokeret til de to hold er ikke oplyst, derfor er der i gennemgangen herunder ikke taget højde for dette, men læseren skal være opmærksom på dette.

Der er to ting der er særdeles interessante for HB Køge

A) Efter et år med underskud og en negativ egenkapital, vil det blive genoprettet?

B) HB Køge er flyttet ind på nyt stadion med bedre muligheder økonomisk

Derfor skal det næste regnskab gerne vise at pilen peger i den rigtige retning både økonomisk og sportsligt. Dette års underskud tilskriver klubben blandt andet manglende spillersalg.

Hov hvad med Champions League, ja det er for kvinderne, der vandt det danske mesterskab (FLOT), og dermed skal ud og spille internationalt.

Desværre er pengene slet ikke på samme niveau som herrernes Champions League, heldigvis bliver det ændret i den kommende sæson, ellers så var det som vinderne fik i kvindernes Champions League, næste det samme beløb som taberne i 1.kval runde fik på herresiden!

Kommer HB Køge i gruppespillet, så venter der cirka 3 mio.

HB Køge har bygget på og øget personaleomkostningerne markant, og det har kostet økonomisk, og for klubben er der nogle økonomiske opmærksomhedspunkter, for klubben skulle gerne have positiv egenkapital og soliditet efter næste regnskab!

Next step for HB Køge?

Skal en klub rykke økonomisk så skal den spille i Superligaen, da der er markant højere TV indtægter og penge ved spillersalg ligeså markant højere.

Så skal HB Køge satse mere og er de amerikanske ejere klar til dette?

Eller bygger HB Køge på stille og roligt mens de får deres stadion på plads, dermed skabes der langt bedre muligheder for sponsorpleje og eksponering.

Med et kvindehold i Champions League, så åbner det mulighed for øgede indtægter, de to danske hold Brøndby og Fortuna ligger på UEFAs liste i top 16, udfordringen for HB Køge er at de som klub ikke har optjent point, og kun kan lukrere på de nationale koefficientpoint, og dermed kan kvalifikation blive vanskeligere.

Klubben har på herresiden allieret sig med to prominente navne på trænerfronten i form af Daniel Agger og Lars Jacobsen, så meget kunne tyde på klubben vil tage næste skridt.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra 1.division, samt fra europæiske kampe.
TV pengene er ikke store for nuværende for de to hold, ej heller europæisk via Champions League
SponsorindtægterKlubben oplyser ikke dette i regnskabet,
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, HB Køge har ikke udspecificeret hvad der er af entreindtægter
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
For kvindeholdet er deltagelse i gruppespil i Champions League cirka 3 mio
SpillersalgHB Køge oplyser ikke hvad resultatet af deres transferaktivitet er i regnskabet (hvad de er i deres gode ret til)

Opmærksomhedspunkter

En del af de områder der scorer rødt skyldes corona, og det må forventes at i næste regnskab er det forbedret.

RødNegativ egenkapital (-4,4 mio)
Negativ soliditet (-92)
Gælden i forhold til aktiviteter er høj (192%)
Gælden steget fra 3,3 mio til 9,3 mio (stadig lav dog)
Gul
GrønOmsætning øges
Aktiver øget fra 3,3 mio til 4,8 mio (dog lavt)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Ejere kommer og går, mens fansene består, for deres skyld, burde ejerne skylde dem at oplyse hvordan det faktisk ser ud økonomisk, i stedet for kun at oplyse det som de skal

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældDelvist
Videresalgsklausuler oplystnej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter. HB Køge har ikke oplyst hvad klubbens omsætning er i regnskabet, hvad de er i deres gode ret til, derfor er nettoomsætning fundet som: Nettoomsætning = ((Personaleomkostninger / defineret procentsats) x 100) + årets resultat.

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud. HB Køge taber ikke mange penge, det interessante bliver hvad det nye ejerskab vil.

Seneste 10 år-18,5 mio
Seneste 5 år-12 mio
Seneste 3 år-5 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer. Da HB Køge ikke oplyser deres nettoomsætning og ej heller indtægter fra spillersalg, derfor er der stor usikkerhed ved dette tal, men det antages at ligge over UEFAs anbefaling

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Med seneste underskud er klubbens egenkapital negativ!

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Men hvor klubben på alle andre områder har haft succes, så er det ikke lykkedes med at få folk på stadion. Da indtægterne fra matchday er lave, kunne det være interessant at se hvad der ville ske, hvis klubben satte priserne gevaldigt ned?Klubværdi

Hvad er klubben værd?

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Hvis klubbens nye ejer ville sælge ville prisen være cirka små 10 mio

HB Køge er en klub der ikke har den store værdi endnu, men rykker klubben op i Superligaen, vil prisen stige

Benchmark med øvrige klubber

Nogle klubber har årsregnskab der følger kalenderåret mens andre har et regnskab der er fra sommer til sommer. Dette giver nogle usikkerheder. Nedrykkerne fra Superligaen Lyngby og Horsens kommer med et regnskab fra Superligaen, og omvendt gør det modsatte sig gældende for Nykøbing FC som er oprykkere fra 2. div.

Endelig er der Jammerbugt som rykkede op, klubben er først lige blevet et selskab, og derfor er der ikke tal for klubben og de fremstår uden data herunder.

Benchmark er fra seneste regnskab som er 2020.

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Ses der først på selve nettoomsætningen ser det således ud, udfordringen er måden at klubberne opgør deres regnskaber, hvor nogle klubber har alle indtægter med i klubbens nettoomsætning, mens andre har oplyst transferindtægter separat.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Men det er bekymrende at for den kommende 1.div ser billedet således ud. Livet i 1.division er dyrt.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Spillerbudgettet er den stærkeste indikator på hvor stærke den enkelte klub er rent sportsligt.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70% i forhold til nettoomsætningen. For mange af klubberne er dette tale om et estimat.

Transferrettigheder

Dette er et udtryk hvor meget der er investeret i truppen.

En spiller der kommer fra klubbens eget akademi vil typisk have en værdi på 0.

Gæld i alt

Som sådan er det ikke et problem at have en gæld, det er under hvilke vilkår gælden er på samt til hvem der er interessant.

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan dette være et problem, om end gæld kan være udtryk for en investering, således at aktiverne stiger.

Når gælden overstiger aktiverne, så skal man være opmærksom. Det kan skyldes klubben har været ude og låne for at opgradere klubbens infrastruktur, det kan også være klubben simpelthen kører over for rødt økonomisk set.

Egenkapital

Igen noget bekymrende at blot to klubber har en positiv egenkapital!

Soliditet

Da soliditet udregnes på bagrund af blandt andet egenkapital, er det ikke overraskende at blot to klubber har en positiv soliditet. Er soliditeten negativ er det bekymrende.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Fremad Amager er i princippet negativ, det vil sige du nærmest skulle have penge for at overtage klubben! Ejerne af Fremad Amager ejer klub i Bulgarien, og her er det vigtigt at se på det samlede, så hvis klubben i Bulgarien tjener penge, så går det op, om end siger ejerne farvel i Fremad Amager ser det ikke godt ud for klubben økonomisk.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Nogle af klubberne har ligeså et damehold tilknyttet, midler til dette fremgår ikke specifik af regnskaberne.

Kilde: HB Køges seneste regnskab samt øvriges klubbers seneste regnskab

Advertisement