Regnskabet slutter 31. december 2020, det vil sige at der er 9 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

Vejle har inden de nye ejere kom til, haft særdeles vanskeligt ved at få økonomien til at være i balance, men siden den nye ejerkreds er kommet til, så har Vejle samlet set sorte tal på bundlinjen.

Regnskabet fra Vejle har en del områder som ikke er oplyst (hvilket de som klub er i deres gode ret til), derfor vil der være nogle estimater på den baggrund.

I et coronaår, der kan et underskud på 7,3 mio gå an.

Det enkle spørgsmål er, når der ses på økonomien, så er Vejle en klub der holde fokus mere på nedrykning en de sjove placeringer, så hvad vil klubben? Hvad er næste skridt? Skal der tjenes penge på talentudviklingen eller?

Som fodboldklub er der fem primære områder at klubben kan tjene penge, udover at ejerkredsen hoster op.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
Vejle har TV pengene fra Superligaen
SponsorindtægterKlubben oplyser ikke dette i regnskabet, men tidligere har klubben ligget på 25 mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, Vejle har ikke udspecificeret hvad der er af entreindtægter
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Vejle er langt fra dette kan lade sig gøre
SpillersalgVejle oplyser ikke hvad resultatet af deres transferaktivitet er i regnskabet (hvad de er i deres gode ret til)

Opmærksomhedspunkter

En del af de områder der scorer rødt skyldes corona, og det må forventes at i næste regnskab er det forbedret.

RødOmsætning er forventeligt faldet fra 68 mio til 52 mio (corona)
Egenkapital er negativ (5,8 mio), fald på lige knap 7 mio
Gælden er høj i forhold til aktiver (129%)
Soliditet er negativ (-29)
GulUnderskud på 7,3 mio
Aktiver formindsket med 10 mio til 20 mio
Lønandel af omsætning er over UEFA’s anbefaling (84%)
Transferrettighederne er mindre 1 mio mod 4,6 mio i 2018 (investeres mindre i truppen)
GrønGælden er faldet med knap 4 mio til 26 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Superligastatus?

Vejle har så som sådan fået trimmet skuden økonomisk, men der er ikke blevet investeret i truppen som da de nye ejere kom til, spørgsmålet er hvad de udenlandske ejere vil, hvad er næste skridt.

Siden de nye ejere er kommet til, er spillerbudgettet næsten fordoblet til nuværende 35 mio, men skal Vejle undgå nedrykning, så er det spørgsmål om det er nok?

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Ejere kommer og går, mens fansene består, for deres skyld, burde ejerne skylde dem at oplyse hvordan det faktisk ser ud økonomisk, i stedet for kun at oplyse det som de skal

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesideja
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausuler oplystnej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter.

Omsætningen for fodboldsegmentet er nævnt i en note af rengskabet, men hvad det dækker 100% dækker over kan der være usikkerhed omkring.

Det korrekte er at oplyse en nettoomsætning som er uden transferindtægter.

Nettoomsætning

Vejle har for perioden 2018-2020 ikke oplyst nettoomsætning og det er et estimat med denne formel

Nettoomsætning = ((Personaleomkostninger / defineret %sats x 100) + årets resultat – resultat transferaktivitet

Samlet omsætning

Da Vejle stort set ikke oplyser resultatet af klubbens transferaktivitet er det ikke medtaget her

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud, siden de nye ejere kom til, havde Vejle blot et enkelt overskud i perioden 2004-17, hvilket var på 1,4 mio. Underskud for den periode var samlet 92 mio.

Seneste 10 år-55,5 mio
Seneste 5 år-7,9 mio
Seneste 3 år5,4 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

De nye ejere har løftet spillerbudget markant

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor klubbens personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber.

Vejle har i de fleste regnskaber ikke oplyst hvad transfersalg har været og det er derfor ikke medtaget. Klubben har dog oplyst tilgang.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Med de nye ejere er der igen blev investeret i truppen

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens nye ejere har øget værdien af klubben markant, og et slag ville betyde profit.

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: AGF, Brøndby, FC København, FC Midtjylland, Horsens, OB, Randers, SønderjyskE, Vejle og AaB
2019: FC Nordsjælland og Lyngby, hvis regnskaber må være lige på trapperne

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Ses der først på selve nettoomsætningen ser det således ud, udfordringen er måden at klubberne opgør deres regnskaber, hvor nogle klubber har alle indtægter med i klubbens nettoomsætning, mens andre har oplyst transferindtægter separat.

Vejle er et markant stykke fra top 5 i Danmark

FC Nordsjælland, Lyngby, Randers, SønderjyskE og Vejle oplyser ikke klubbens transferaktiviteter, men dog værdien af de immaterielle rettigheder der har forladt klubben, dette er dog ikke det samme som salgspris.

Regnskab fra FCN er ligeså 2019, og ikke påvirket af corona på samme måde. FCK har ikke oplyst øvrige indtægter til klubben via corona til deres fodboldsegment.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Fem klubber har samlet set overskud i deres seneste tre regnskaber, samlet er det et tab på 475 mio

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Spillerbudget tilsiger at Vejle skal ligge nr.9, Vejle er placeret som nr.10 dog med samme point som nr.9

Spillerbudgettet er den stærkeste indikator på hvor stærke den enkelte klub er rent sportsligt.

Skulle Vejle matche AGF på dette punt, skulle Vejle have 11.000 tilskuere der hver lagde 130kr hver, til hver eneste hjemmekamp i en sæson

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70% i forhold til nettoomsætningen.

Transferrettigheder

Dette er et udtryk hvor meget der er investeret i truppen.

En spiller der kommer fra klubbens eget akademi vil typisk have en værdi på 0.

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan dette være et problem, om end gæld kan være udtryk for en investering, således at aktiverne stiger.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber og dækker over alle segmenter, hvilket er årsag til OB har denne værdi.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så kunne flere være på vej, og mange af klubberne er billige at købe.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Vejle’s regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.