Så er sidste regnskab landet, og det er muligt at se på hvordan sammenhængen er mellem en klubs økonomi og placering.

I den sammenligning er der en del ting der spiller ind som skaber usikkerhed om resultatet, for det er med afsæt i den stilling der var, da corona lukkede sæsonen ned.

Personaleomkostninger dækker alle ansatte i klubben, fra spillertrup, trænere, ledelse og administration.

Sammenhængen mellem en klubs placering og økonomien kan opgøres til 66%. så økonomi er et meget afgørende parameter, når en klub skal definere den sportslige succes.

I nedenstående er Skanderborg (nr.13) og Ajax (nr.10) ikke medtaget, da deres regnskaber ikke er offentlig tilgængelige.

1 million per placering

Det er lidt pudsigt, at det er lige før at der gælder den regel, at for hver million du poster ind i personaleomkostningerne, så kommer klubben en placering højere.

Dermed burde Ajax der slutter som nr.10 da ligaen blev aflyst, have 4 mio i personaleomkostninger. Men med et budget på 315.000 leverer de over evne.

Den stiplede linje viser om en klub præstere bedre eller dårligere i forhold til klubbens økonomi. Ligger en klub under, præsterer den bedre, og ligger en klub over, ja så har den underpræsteret.

Odense håndbold er klubben med klart største budget, og nu lå de nummer 2, da ligaen blev stoppet. Men statistisk burde 10 mio have været nok til en 2.plads.

Ting der kan spille ind er afstand til store byer. En del af klubberne vil profitere af at ligge tæt på de store universitetsbyer. For mange af spillerne i ligaen, er ikke på fyrstelige lønninger og der vil være en del studerende ved siden af håndbolden.

Det giver en fordel for klubber i tættere afstand til universitetsbyerne.

Sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger er 66%.

Omsætning

Ikke alle klubber oplyser deres omsætning i regnskaberne, og der er derfor et estimat hvad omsætningen er ud fra denne model:

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat

Personaleomkostninger

Dette dækker alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, trænere og administration.

Antal ansatte

I alt er der 192 ansatte, det vil sige 16 i snit per klub.

Løn i forhold til omsætning

Da ikke alle klubber har oplyst deres omsætning og den således er baseret på et estimat, er der en hvis usikkerhed i tallet.

Det er ikke godt at bruge flere penge end der tjenes.

Årsløn 1000kr alle ansatte

Dette dækker over alle ansatte.

Gæld

Som sådan er det ikke et problem at have en gæld, det som er interessant er de vilkår gælden er på. Selvklart kan en gæld blive så stor, at det kan være en udfordring at få den afdraget.

Samlet set er gælden på 44 mio.

Gæld i forhold til aktiver

Aktiver er den værdi der er i klubben, og overstiger gælden værdien af klubben, er det som udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt.

Tre klubber ligger højt med Horsens og Randers som to af klubberne, samt Aarhus united. Her er gælden på over 1300% af aktiverne, hvilket er voldsomt, men med til fortælling er at klubben blot har aktiver for 246.000 holdt op mod en gæld på 3,2 mio.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Soliditet

I  praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetsgrad.
En soliditetsgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Aarhus United ligger voldsomt lavet på dette parameter med -1228.

Overvejelser

Tre klubber er udfordret økonomisk i form af Aarhus United, Horsens og Randers. Klubberne ligger placeret i den nye sæson som nummer 7, 10 og 13.

En del kan tyde på at de tre klubber lever over evne, og det er ikke holdbart i længden, med mindre der i ejerkredsen er villighed til at skyde ny kapital i klubberne eller afskrive gælden.

Dansk damehåndbold er en succes med 15 klubber der har et setup med kontraktspillere.

Nok er der procentvis stor forskel på klubbernes samlede lønbudget, men det er dog i rene tal, ikke den store forskel.

1 million kroner og du stiger en plads i ligaen, sådan set.

Men med 14 hold der har et setup med kontraktspillere, er det smalt og sårbart, i tilfælde af at klubberne ikke har styr på deres økonomi, og dermed i sidste ende kan stoppe, og dermed ryge ud af toppen af dansk damehåndbold.

Derfor må det være nærliggende at overveje om der skal opsættes regler omkring økonomien, så klubben drives fornuftigt økonomisk, og ikke lever over evne.

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier, så længe der linkes og skribenten krediteres.

Kilde: Klubbernes seneste årsregnskab