Opsummering

Der er både positivt og negativt at tage med fra Brøndby seneste årsregnskab der løber kalenderår 2019.

Hvis det sættes op som et trafiklys med rød, gul og grøn:

Rød Årets resultat er på -78,7 mill

Gælden er steget med 64,7 mill

Gul Personaleomkostninger nærmer sig 70% af omsætningen

Egenkapital er faldet fra 139 mill til 57,9 mill

Gælden udgør 76% af aktiverne

Rentebærende gæld er på 97,5 mill

Grøn Der er investeret 10 mill mere i personaleomkostninger

Sponsorindtægter er steget 4,2 mill til 68 mill

Ingen bankgæld

Brøndby har som klub ikke ramt en model hvor der er balance i regnskabet, der er tabt mange penge de seneste 5 år, i alt 142 mill.

Det er som sådan ikke et problem, så længe ejerkredsen er klar til at indskyde kapital.

Brøndby har et af ligaens største lønbudgetter og er derfor naturlig bejler til at være med i toppen, om end topplaceringerne har knebet med at match den økonomi, der er investeret i truppen.

Brøndby har et godt og solidt sponsorgrundlag, men på to områder er klubben ikke lykkedes med at tjene penge.

  1. Succes i Europa = øget indtjening, således giver et gruppespil i Europa League tæt på 25 mill. Var de penge tjent, ville det svare til cirka 12½% af klubbens indtjening
  2. Spillersalg, Brøndby har ikke haft samme succes som FC Midtjylland og FC København.

Brøndby har signaleret nye vinde blæser over klubben. Med ansættelsen af en ny sportschef i Carsten V. Jensen, ligner det at klubben i lang højere grad vil arbejde på at udvikle egne talenter til førsteholdet, og så have salg for sigte, for at få balance i økonomien.

Brøndby har setup til at kunne gøre det, og det bliver interessant de kommende år og se om det lykkedes, for ellers skal der igen næste år hældes en del millioner i klubben.

Det som er interessant er klubbens likvide beholdning som er nede på 4,3 mill. Kommer der et nyt underskud som Brøndby har meldt ud i størrelsesorden 20 mill, så kræver det yderligere kapital skudt ind i selskabet!

Ejerforhold

Jan Bech ejer 54,2% af klubben

Omsætning

Brøndby har haft en lille nedgang på 10 mill, men ligger fortsat højt efter Superliganiveau. Omsætningen fordeler sig blandt andet på

Entre, TV og præmiepenge: 60 mill (2018: 68,9 mill)
Sponsor: 68 mill (2018: 63,9 mill)
Merchandise mm 17 mill (2018: 20,2 mill.)
Catering og arrangementer 25,5 mill (2018: 28,1 mill)

blog brøndby omsætning 2019

Entre, TV penge og præmiepenge

blog brøndby tv præmie entre 2019

Sponsorindtægter

blog brøndby sponsor 2019

 

Årets resultat

Brøndby har ikke fundet en model til at tjene penge, og siden 2010 har Brøndby tabt 668 mill.

Det svarer i snit til 66,8 mill om året, eller cirka 250.000kr om dagen!

Eller til at Brøndby for den sum kunne have købt 170 parcelhuse i kommunen til dagens priser.

blog brøndby årets resultat 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen.

Brøndby har investeret i dette område og ligger på det højeste niveau i klubbens historie.

blog brøndby personaleomk 2019

 Antal ansatte

Der var 152 ansatte i klubben, hvilket også er det højeste

blog brøndby ansatte 2019

Gns spillerløn

Beløb her er et estimat, baseret på at spillertruppen har 65% af personaleomkostningerne, og dette holdt med antal kontraktspillere.

Det giver et fingerpeg om hvad en årsløn løn er i gennemsnit.

blog brøndby gns løn trup 2019

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et defineret mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog brøndby løn%omsætning

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Brøndbys gæld er steget til 182 mill, tilbage i 2016 var den på knap 53 mill.

Brøndbyejer Jan Bech har lånt klubben penge på markedsvilkår, og han har lånt klubben 73,6 mill.

Brøndby har ingen bankgæld der er rentebærende.

blog brøndby gæld i alt 2019

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

blog brøndby aktiver 2019

Gæld i forhold til aktiver

Er gælden større end aktiverne ville det i andre virksomheder være en udfordring.

blog brøndby aktiver%gæld 2019

Gæld i forhold til omsætning

Hvis din gæld er større end din omsætning, kan det blive vanskeligt at se hvordan gælden skal kunne blive afdraget.

En klub kan have investeret i nye tiltag, og dermed få en stor gæld. Det afhænger af klubbens strategi, derfor er det ikke nødvendigvis skidt at ligge højt her, for en periode.

blog brøndby gæld%aktiver 2019

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog brøndby soliditet2019

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog brøndby egenkapital 2019

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

blog brøndby transferrettigheder 2019

 

Tilskuer udvikling

blog brøndby tilskuersnit 2019

Sammenligning med FC København, FC Midtjylland og AGF

Det er de fire økonomisk stærkeste klubber i Danmark, og hvordan ser det ud.

Omsætning

For FC København er det omsætningen på deres fodboldsegment. For AGF og Brøndby er der et stykke op til de to andre klubber. En forskel er at netop AGF og Brøndby ikke har haft succes med overskud på transfermarkedet, på sammen måde som FC Midtjylland og FC København.

 

top4 omsætning 2019

Årets resultat

Set over de seneste 5 regnskaber, igen er det for FC København på deres fodboldsegment.

FCK har en fordel i form af deres koncern tjener penge på andre områder.

blog top4 årets resultat 2019

Personaleomkostninger

Dette afspejles da også i forhold til hvor mange ansatte der er i klubben.

blog top4 personaleomk 2019

Antal ansatte

Ansatte dækker over spillertrup, trænere, ledelse og administration.

blog top4 antal ansatte 2019

Løn i % af omsætning

blog top4 løn% omsætning

Transferrettigheder

blog top4 transferrettigheder 2019

Gæld i alt

For FC København gælder det er hele koncernens gæld.

blog top4 gæld 2019

Gæld i % af aktiver

blog top4 gæld%aktiver 2019

Egenkapital

blog top4 egenkapital top4

Tilskuersnit hjemmebane

blog top4 tilskuersnit

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

For FC København er det hele koncernens egenkapital.

blog top4 egenkapital top4

Entre, TV og præmiepenge

FC Midtjylland har ikke oplyst dette i deres regnskab.

blog top4 TV præmie entre 2019

Sponsorindtægter

FC Midtjylland har ikke oplyst dette i deres regnskab.

blog top4 sponsor 2019

Sociale medier

blog top4 fb 2019

blog top4 insta 2019

blog top4 yt 2019

blog top4 twitter 2019

Placering Brøndby

Sæson Placering Liga Træner Træner Træner
1996 1 Superliga Ebbe Skovdahl
1997 1 Superliga Ebbe Skovdahl
1998 1 Superliga Ebbe Skovdahl
1999 2 Superliga Ebbe Skovdahl Tom Køhlert
2000 2 Superliga Åge Hareide
2001 2 Superliga Åge Hareide
2002 1 Superliga Tom Køhlert Michael Laudrup
2003 2 Superliga Michael Laudrup
2004 2 Superliga Michael Laudrup
2005 1 Superliga Michael Laudrup
2006 2 Superliga Michael Laudrup Rene Meulesteen
2007 6 Superliga Rene Meulesteen Tom Køhlert
2008 8 Superliga Tom Køhlert
2009 3 Superliga Kent Nielsen
2010 3 Superliga Kent Nielsen Henrik Jensen
2011 3 Superliga Henrik Jensen Auri Skarbalius
2012 9 Superliga Auri Skarbalius
2013 9 Superliga Auri Skarbalius Thomas Frank
2014 4 Superliga Thomas Frank
2015 3 Superliga Thomas Frank
2016 4 Superliga Thomas Frank Auri Skarbalius Alexander Zorninger
2017 2 Superliga Alexander Zorninger
2018 2 Superliga Alexander Zorninger
2019 4 Superliga Alexander Zorninger Niels Frederiksen

Advertisement