Trods nedrykning fra Superligaen, så er Vejle kommet ud med deres bedste regnskab nogensinde. For med 11,3 mill i overskud. Det er rekord for Vejle.

Samtidig er det første gang at Vejle har overskud i to regnskaber i træk.

Regnskaberne afslører dog ikke årsagen til det gode resultat.

Omsætning

I klubbens tre seneste regnskaber er nettoomsætning ikke oplyst, og derfor er dette et estimat for 2017, 2018 og 2019.

Omsætning for de tre år er fundet ved at at sætte klubbens personaleomkostninger til 70% af omsætningen + årets resultat.

Tallene kan derfor være både højere end lavere for de tre år, da det er tale om et estimat.

Siden klubbens primære ejer Zolotko overtog klubben i 2016, har klubben øget omsætningen.

I regnskabet, er der nævnt at Vejle har øget indtægterne på matchday samt at der er kommet flere sponsorer til.

Et forsigtigt bud herfra er at Vejle har øget med 2-3 mill på indtægterne på matchday!

blog vejle omsætning 2019

Årets resultat

Samlet set siden år 2000, har Vejle tabt 85,7 mill.

Siden Zolotko overtog klubben i 2016, er der samlet set blot tabt 664.000kr, og klubbens de to seneste regnskaber har leveret sorte tal.

I det seneste regnskab der er præsenteret, er der ikke angivet hvor indtægterne kommer fra, men i følge forskellige medier så er der to primære årsager til det positive resultat.

Salget af den únge keeper Jungdal, som har givet mellem 6-10 mill, samt en lejeaftale for Allan Sousa, der forventes at indbringe 5 mill.

Endelig er der salget af Bubacarr Trawally, hvor beløb ikke kendes, men 10-20 mill er nævnt!

Samlet set kunne et bud være 24 millioner på spillersalg.

Var klubben blevet i Superligaen, så havde resultatet nok været markant bedre, da tabte TV penge og andet, gør at en nedrykning vil koste 10-15 mill mindst.

blog vejle årets resultat 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen.

Vejle har siden 2016 investeret markant i dette område, og er i dag på et niveau som klubber i Superligaen.

blog vejle personaleomkostninger 2019

Antal ansatte

Stigningen i personaleomkostninger kan ligeså tilskrives at der er kommet flere ansatte i klubben.

blog vejle antal ansatte 2019

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Der er en usikkerhed i tallene fra de tre seneste årsregnskaber, da klubben ikke har oplyst deres nettoomsætning. Derfor er det et estimat herfra.

Vejle ligger langt mere fornuftigt end tidligere.

blog vejle løn%omsætning 2019

Transferettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Men mange forhold kan spille ind.

Siden Zolotko overtog klubben i 2016, er der investeret i truppen.

blog vejle transferrettigheder 2019

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

De største aktiver hos Vejle er kassebeholdningen på 10,9 mill samt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Det dækker samlet 24,1 mill af de 30,9 mill som er klubbens aktiver.

blog vejle aktiver 2019

Gæld i alt

Gælden i Vejle er vokset en smule, og gælden i Vejle er stadig høj sammenlignet med aktiver og omsætningen i klubben.

Den største gældspost er på 9,3 mill og er det som hedder ansvarlig lånekapital. Det er en type lån til en erhvervsvirksomhed, hvorved långiver i tilfælde af virksomhedens opløsning påtager sig at vente med at få sit tilgodehavende, indtil alle andre kreditorer har fået deres.

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

 

blog vejle gæld 2019

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub

Vejle har set særdeles skidt ud på dette område, men klubben har været i markant forbedring, omend gælden og aktiverne er på næsten samme niveau.

blog vejle gæld%aktiver 2019

Gæld i forhold til omsætning

Dette er ligeledes interessant, for hvis en klub har en stor gæld, og omsætningen er markant mindre end gælden. Så er det vanskeligt på den korte bane at se klubben køre med overskud, der gør at gælden bliver nedbragt.

Det går den rigtige vej for Vejle.

blog vejle gæld%omsætning 2019

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Vejle har igen en positiv egenkapital.

blog vejle egenkapital 2019

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog vejle soliditetsgrad 2019

Ejerforhold

Andrei Zolotko 60%
Klaus Eskildsen 35%

Opsummering

Det er uhørt flot, at en klub leverer et regnskab med så stort et overskud som Vejle er kommet ud med i 2019. Specielt set i lyset af at klubben rykkede ud fra Superligaen, og dette koster typisk mindst 10-15 mill.

Historisk set er det ikke det bedste der er leveret af en 1.div klub i nyere tid, men det er i top 3!

Vejle har tabt mange penge på fodbolden siden år 2000 og klubben har haft mere end svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Frem til 2016 hvor Andrei Zolotko overtager klubben, var Vejle på randen af et økonomisk kollaps.
Gælden var stor
Omsætningen var lav
Underskud de seneste 5 år inden 2016 var på 47,5 mill samlet set

Så Vejle var mere end voldsomt udfordret økonomisk.

Siden da er det gået fremad, og Vejle fremstår i dag langt bedre økonomisk set.

Det seneste regnskab som giver et overskud på 11,3 mill, her skal det med, at dette bliver sikret af et spillersalg og en udlejning af en spiller.

Havde Vejle fortsat i Superligaen, havde de ligeså haft bedre økonomi via TV indtægter og indtægter på kampdage.

Men Vejle ligner en klub der er gearet til Superligaen, og som er tæt på at have en forretningsmodel, der får det til mindst at løbe rundt, også uden spillersalg.

Dette dog under forudsætning af at Vejle er i Superligaen. For hvis spillersalg andrager 24 mill, så ville klubben have haft et underskud på knap 13 mill, hvilket ville være det kklubben må forvente at tjene mere, ved at være i Superligaen.

Det gælder nu for Vejle om at konsolidere økonomien, for Vejle er stadig skrøbelig. En oprykning til Superligaen vil betyde øgede indtægter.

Den primære indtægtskilde for Vejle har været sponsorindtægterne. Her har Vejle tidligere stået særdeles stærkt.

I 2011 hvor klubben senest oplyste deres indtægt på dette område, havde de indtægter for 24,5 mill ud af en omsætning på 29,1 mill.

Til sammenligning har andre klubber i deres seneste regnskab følgende indtægter på sponsorområdet:

AGF  (2019) 54,9 mill
Brøndby (2018) 54,6 mill
AaB (2018) 31,1 mill
Randers (2018) 27,6 mill
Silkeborg (2018) 23,8 mill

Da Vejle allerede lønmæssigt kan matche flere af klubberne i Superligaen, så behøver de ikke nødvendig dreje på denne hane, så interessant hvad fremtiden bringer.

Derfor kan det anbefales at lytte med til Medianos podcast om klubben der lige er kommet.