Sportsligt har FC Midtjylland haft overtaget de seneste mange sæsoner, men hvordan har det set ud og hvor dan ser det ud i fremtiden, set med de økonomiske briller?

Tallene herunder følger med afsæt i klubbernes regnskaber fra år 2000 og frem.

Omsætning

Samlet set siden år 2000, har FC Midtjylland omsat for 73,2 mill mere end AGF. Det svarer til 3,6 mill årligt i forskel.

Set over tid er der dog to perioder der er interessant, for fra 2005 og frem til 2014, har AGF overhånden rent økonomisk, og i de ti år, omsætter AGF samlet 304 mill mere end FC Midtjylland! Eller hvad der svarer til 30 mill mere om året!

Men fra 2015 og frem til idag, er det omvendt, her har FC Midtjylland øget deres omsætning markant, og på de fem år, ja der omsætter FC Midtjylland for 382 mill mere end AGF, eller 76,5 mill mere om året.

blog slaget om Jylland omsætning

Årets resultat

En klub behøver som sådan ikke have overskud, såfremt der i ejerkredsen er villighed til at finansiere når det er nødvendigt.

Set over de seneste 20 år har begge klubber tabt penge. AGF i alt 231 mill og FC Midtjylland 71 mill.

Men hvis der ses på de 5 seneste år, så tjener FC Midtjylland penge, et overskud på 47,6 mill mod AGF der har et tab på 33,2 mill i samme 5 årige periode.

FC Midtjylland ser ud til at have fundet en økonomisk farbar vej, ved med succes at sælge spillere med stor fortjeneste.

slaget om Jylland årets resultat

 

Personaleomkostninger

Denne post dækker over alle ansatte i klubben, fra spillertrup, ledelse, administration og trænere.

Udviklingen viser at fra at begge var på cirka samme niveau frem til 2005, herefter tager AGF fart og frem til 2009, har AGF er markant højere niveau.

Fra 2015 er det FC Midtjylland er tager over, og har et markant højere niveau end AGF. Således ligger AGF på omkring de 70% af FC Midtjyllands niveau i dag.

slaget om jylland personaleomk

 

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer, Obligationer og Kapitalandele

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

I 2005 til 2011, har AGF udvidet deres forretningsområde, således havde AGF, eller rettere Århus Elite under sig Badminton (ejerandel 62,5%), floorball (100%), dans (100%) og basket (80%).

I eventsafdelingen var der bla Tivoli Friheden (17%)

Dette forklarer den stigning der sker i aktiverne hos AGF, samt det fald der kommer, da AGF afhænder dette.

Anno 2019 regnskabet, er der aktiver for 157 mill mere i FC Midtjylland end AGF

slaget om jylland aktiver

Antal ansatte

Da AGF udvider deres forretningsområde, kommer der markant flere ansatte til, og da de afhænder dette, falder antallet.

FC Midtjylland har via deres større omsætning og større udgifter til personale flere ansatte end AGF.

slaget om jylland antal ansatte

Løn i % af omsætning

UEFA har en anbefaling der hedder at en klub skal bruge 70% af omsætningen på løn. Dette er ikke et krav i Danmark.

Da FC Midtjylland var presset på økonomien levede de over evne specielt i 2010 og 2011. Begge klubber har øget deres omkostninger til personale, men da deres omsætning er steget mere, så ligger begge klubber på et fornuftigt leje.

Jo højere niveau en klub ligger på, jo mere sårbar kan den være.

slaget om jylland løn%

Gæld i alt

At en klub har gæld er normalt, en gæld kan skyldes flere årsager, bla at en klub har lånt penge til at investere for, at der er købt spillere, hvor et køb er delt op i flere betalinger.

Det som er interessant er til hvem gælden er, samt under hvilke vilkår. Skal der betales renter eller ikke!

Da AGF udvider deres forretningsområde, stiger deres gæld markant, og da de igen afvikler dette, så falder gælden.

Siden 2010, er gælden i AGF steget med 3 millioner, mens den i FC Midtjylland er steget med 54 millioner og mere end fordoblet.

slaget om jylland gæld

Gæld i % af aktiver

Det som er interessant er aktiverne i forhold til klubbens gæld. Nu er klubber ikke lige sådan at sammenligne med erhvervslivet, men er gælden større end aktiverne (værdien af klubben), er det ikke positivt.

slaget om jylland gæld%aktiver

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

FC Midtjylland ligger markant højere end AGF.

slaget om jylland transferrettigheder

Transferbalance

Tallene herunder er behæftet med en hvis usikkerhed, men billedet er næppe helt skævt. Klubberne oplyser oftest ikke økonomien bag spillerkøb og spillersalg, derfor er tal taget fra transfermarkt, og derfor ikke validt.

Ligeså indgår indtægter fra videresalgs klausuler ej heller i tal hos Transfermarkt.

Men det må siges at FC Midtjylland er markant bedre på dette område end AGF, og en afgørende faktor  for at FC Midtjylland har førertrøjen på.

Set for hele perioden, har FC Midtjylland et overskud på 392 mill mod AGFs 36 mill. Det er en forskel på 356 mill i FC Midtjyllands favør.

Set over de seneste 5 år, så er overskud hos FC Midtjylland på 250 mill mod 15,3 hos AGF, en meget stor forskel.

Årligt vil det sige FC Midtjylland sælger med profit for 50 mill mod et salg hos AGF på 3 mill.

slaget om jylland transferbalance

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

FC Midtjyllands økonomiske udfordringer er vist her, da klubbens egenkapital bliver udhulet, men efter ny ejer er kommet til, er der skuden i den grad vendt.

AGF er ligeså i perioden 2011-2014 udfordret, men siden da øget deres egenkapital.

slaget om jylland egenkapital

Entre og TV indtægter

Dette tal er interessant, for her kommer der en indsigt i hvordan en klubs indtægter fordeler sig.

FC Midtjylland har i de fleste regnskaber ikke oplyst deres indtægter på dette område, hvad de er i deres gode ret at gøre.

Som fan, er der nok mange som er nysgerrige på deres klubber, og derfor kunne klubber med fordel vise fans større indsigt i klubbens drift.

AGFs nedrykninger til 1.div i perioden fremgår meget tydeligt. For AGF ligger deres indtægt på 20-25% af deres omsætning på området i de sæsoner  de spiller Superliga, og falder til under 10% når de er i 1.div.

slaget om jylland entre og tv indtægter

Sponsorindtægter

Set med AGF øjne, er dette særdeles interessant, for klubben har med succes løftet dette område markant!

FC Midtjylland har kun i få af deres regnskaber oplyst dette. Hvilket de igen er i deres gode ret til at gøre.

Men igen, mange fans er nok nysgerrige og har interesse i dette, og derfor kunne en klub med fordele vise mere transparent regnskab.

I det seneste regnskab hvor FC Midtjylland oplyser deres sponsorindtægter er i 2014, hvor de ligger 19,4 mill under AGF!

Med tanke på at AGF siden 2014 er gået fra indtægter på 42,6 mill til 54,9 mill, så kunne det tyde på at AGF har en overhånd på en del millioner på dette område. Dette er dog kun en gisning.

slaget om jylland sponsorindtægter

Popularitet på sociale medier

FC Midtjylland fører her. Tallene er taget i starten af 2020 og dækker antal følgere på facebook, instagram, twitter og youtube.

Interessant er det at begge klubber ligger på cirka samme niveau på youtube, men antal afspilninger er 40% højere hos FC Midtjylland

Så FC Midtjylland har en større eksponering, hvilket er positivt i forhold til at kunne promovere sponsorerne, men her tyder det på at AGF har den største indtægt.

slaget om jylland sociale medier

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

slaget om jylland soliditet

Transfer som del af omsætning

Spillersalg har været en del af årsagerne til økonomisk succes hos FC Midtjylland. Nu er transferdata taget fra transfermarkt, og derfor ikke valide tal, omend det markerer en trend for de to klubber.

Ligeså indgår eventuelle videresalgs klausuler ej heller.

slaget om jylland transfer%omsætning

Opsummering

FC Midtjylland har den stærkeste økonomi som det er i dag. Dette er baseret på de seneste fem år, hvor FC Midtjylland med solide spillersalg har konsolideret og bolstret deres økonomi.

Resultatmæssigt, ja der er FC Midtjylland alle år siden år 2000 sluttet over AGF, så her har FC Midtjylland ligeså overhånden.

For AGF er det interessant at de tilsyneladende tjener flere penge på den primære drift, i form af sponsorindtægter.

Med AGFs sportslige fremgang, vil de nærme sig FC Midtjylland i TV penge.

FC Midtjylland, har haft mulighed for at øge deres indtjening, da de har været med i Europæisk fodbold, hvor TV penge og ikke mindst præmiepenge fylder meget efter dansk målestok.

Skal de store penge trille ind på kontoen, skal en klub med i gruppespillet enten i Europa League eller Champions League.

Her er det lykkedes FC Midtjylland en enkelt gang at nå gruppespil i Europa League.

Når klubben et gruppespil i Europa League, så er der tjent 25 mill allerede, og videre succes vil øge indtjeningen.

I Champions League, ja der vil gruppespil betyde en indtægt på 120 mill.

For FC Midtjylland er det vigtige penge at kunne nå, med sportslig succes. Hvis de skal tage næste skridt og have kontinuerlig sportslig succes i Europa.

AGF, ja hvis de kan lykkedes på samme måde med at sælge spillere, så ville de kunne matche FC Midtjylland, og så vil de være potentiel medspiller i toppen af dansk fodbold!