Med en del rige arabere i fodboldens verden, har økonomi jo ingen betydning virker det til i nogle klubber.

Men faldende priser i oliemarkedet, får det betydning for de klubber, der hidtil bare har kunnet bruge og bruge…

blog CrudeOilPrices