Han er dygtig og vellidt og kommer med stort erfaring. Så det er noget af en dygtig fyr der har sat sig i sædet med ansvaret for udvikling i DaFU. Selv mødte jeg ham første gang for en 10 år siden, hvor han arbejde på Skåneidrotten, med hvem jeg har en del samarbejde med i forskellige sammenhænge.

Men jeg er nu ikke den rigtige til at kunne sige alt muligt om Najse, for selv om jeg kun har oplevet ham som positivt og lyttende menneske, så måtte jeg lige høre andre om hvordan han egentlig var.

1) Hvem er Nils-Ola Nilsson?
N-O bor i Ystad med sin familj och är fd utvecklingschef på Skåneidrotten och har stor kännedom om den svenska idrottsrörelsen både organisatoriskt och utbildningsmässigt. Han har dessutom stora erfarenheter av internationellt idrottsarbete, speciellt genom EU-projektet ”Idrott över sundet” där han var mycket drivande. Han har även arbetat med DIF och Team Danmark.

2) Hvad er hans styrker?
N-O har en stor analytisk och strategisk kunskap och kan hantera idrottsfrågor på alla nivåer. Han är van vid att arbeta både operativt och strategiskt, men främst med utvecklingsfrågor. Han är även en god talare och utbildare. Han tar alltid ett stort ansvar i sina projekt.

3) Hvordan er han som person?
N-O är en målmedveten och ambitiös person som även är intresserad av människor. Han har varit verksam som chef både för stora och små grupper och gillar ledar-rollen samt utvecklings- och förändringsarbete.

4) Hvad kan han være med til at udvikle i dansk floorball?
N-O har samarbetat med skånsk innebandy samt har erfarenheter från utvecklingsarbete med andra idrotter och förbund i Skåne främst lagidrotter. Han har även ett stort intresse för utbildning och kan ge dansk floorballs ledare ny kunskap i hur verksamheten kan bedrivas i framtiden.

5) Ordet er frit?
Eftersom Nils-Ola var mycket omtyckt på Skåneidrotten fick han smeknamnet ”Najse” (Nice guy)

Og hvem har så sagt disse fine ord, jo det er såmænd Joakim Lindström ligeså fra Skåneidrotten