De danske ligaklubber har rundet 1 million i sponsorindtægter, eller rettere, det præcise tal er 889.000 i samlet indtægt for de 8 klubber hvis regnskab er tilgængeligt! Men to klubber har indtægter på tilsammen 400.000 som er anført under andre indtægter, men som hvis de tages med i ovenstående,

Det vil sige en ligaklub i gennemsnit har en indtægt på 111.000 på sponsorindtægter, hvis de 400.000 ikke er medregnet.

 Frederikshavn  326.000
 Copenhagen  191.000
 Sunds  136.000
 Brønderslev  103.000
 Rødovre  72.000
 Benløse  36.000
 Vanløse  25.000
 Team Århus  0
 AaB  NA

Som det kan ses har Team Århus ikke opgjort sponsorindtægter, men i deres regnskab er der en post på andre indtægter på over 200.000. det samme gør sig gældende for Vanløse.

Klubberne har andre indtægter, end kontingent og sponsor, der bliver lavet en række forskellige tiltag.

Men sponsorsiden, den har 23% af klubbernes indtægter gennemsnitlig set.