Nedenstående er min oversættelse til floorball, jeg er 100% enig i betragtningerne, er du også det?

Del 1 – PLANEN
For at sikre en optimal udvikling for børn, skal du have en detaljeret eller omfattende plan eller model til at nå dine mål.

Konstruktion af en udviklingsmodel kræver, at du:

1) Træffer beslutning om en spillestil, du ønsker at opnå med børnene. Moderne floorball, er bygget op omkring konstruktiv boldbesiddelse

2) Brug en spil Intelligent tilgang tiltræning/ coaching af floorball på alle niveauer. Optimal udvikling for moderne floorball afhænger ikke kun af fysiske, tekniske og taktiske elementer, men endnu vigtigere på dybere forståelse og læsning af spillet og bedre beslutningstagning! Spil intelligens består af 4 faser, som skal uddannes fra de tidligste aldre – perception, forståelse, beslutningstagning og udførelse.

Floorball starter i hovedet og slutter med staven, ikke den anden vej rundt.

3) Konstruér logiske, progressive, alderssvarende udviklingstrin for at nå det ultimative mål i løbet af en given periode. Det gælder de konkurrencer, som børnene spiller samt deres floorballtræning.

4) Brug et dækkende træningsprogram til at dække alle aspekter af spillet for hver udviklingsstadiet i træningen. Hvert træningsmodul skal direkte vedrøre den aldersbestemte konkurrence der spilles (ATK)!

5) Integrer alle aspekter af spillet (kognitive, taktisk, teknisk og fysisk). I moderne floorball, skal du bruge træningstiden effektivt og dermed sikre, at hvad børnene lærer direkte relateret til spillet. Dette opnås bedst ved en spil-orienteret træning snarere end at isolere de enkelte elementer, som det ofte er tilfældet. Lad bogstaveligt talt floorballspillet være læreren, dette sikrer:

Større forståelse for spillet floorball og evne til at “læse” spillet og træffe gode beslutninger. (spil Intelligens)
Større overførsel af kompetencer i det rigtige spil.
En all-round udvikling af spillere.

Traditionelle coaching havde været helt lærerstyret og i vid udstrækning
teknik-orienteret, mens dag fokus er rettet på taktisk problemløsning gennem spil                 

6) Sørg for, at træning er sjov. Forenklet sagt, spil er sjovere end øvelser og fysiske øvelser og naturligt mere motiverende for unge spillere!

7) Hav tålmodighed! trænere og forældre i særdeleshed, skal give deres børn tilstrækkelig tid til at mestre hvert trin