Teknisk, taktisk, fysisk, ernæring, mentalt og fødekæden.

Disse 6 aspekter kommer til at betyde meget mere fremadrettet for de bedste spillere i Danmark.
Jeg er ret overbevist om at vi kommer til at se langt mere træning i ligaklubberne og tror jeg, også i 1.div.

Men niveauet i alle klubber hos trænerne er en blanding af autodidakte trænere, spillere, tidligere spillere og faktisk et par dygtige trænere der er i gang med at uddanne sig.

Fælles for alle trænerne er at de ligger mange kræfter i deres opgave og gør det med ildhu.

Men de ovenstående parameter vil jeg gerne knytte et par kommentarer.

Teknisk:
Der er lavet lidt forsøg med biomekanisk analyse af skud og pasninger, men i bund og grund, er der lille viden på dette felt. Spørger jeg spillere fra den bedste liga, om de er blevet rettet i deres teknik af en træner, er svaret oftest nej. Her har spørgsmålet været rettet mod deres ungdomstid.
Som træner kan små ændringer i bevægelsesmønsteret betyde bedre pasning og afslutninger hos den enkelte.

Taktisk:
Jo bedre spillere en træner har, jo flere taktiske muligheder er der at spille på. Det er interessant at se de trænere der tør skifte mellem at spille det ene system i den ene kæde og noget andet i den anden.
Her er meget at hente omkring det taktiske.
Ikke mindst ved at have en til at analysere opspil fra eget hold og modstander under kampen! Her kunne en assistent der havde dette som ansvar være interessant.
Hold har tendens til at miste pusten og glemme lidt at holde sig til deres koncept når træthed melder sig.

Fysisk:
Danske spillere spreder sig meget. Der findes i klubberne nogen rigtige veltrænede og spillere i god form. Men der findes også det modsatte.
Der er meget at hente ved at sætte ind her. Men er der nok viden blandt alle trænerne, om hvad der skal trænes, og hvor meget der skal trænes og hvornår på sæson skal der trænes fysisk.

Ernæring og restitution:
Endnu er der ingen der har en træningsmængde der er stor nok til at der skal sættes ind omkring dette område. Men får en spiller ikke nok energi, så restituere han ikke nok! Dermed kan han ikke træne nok.
Når der kommer klubber der træner 4-5 gange om ugen, bliver dette mere relevant.

Mentalt:
Hvordan laver du mandskabsbehandling, hvordan skaber du et miljø der sikrer kvalitet til træning, det er nøgleord som trænere i den grad skal forholde sig mere til. Specielt det sidste, hvor jeg ved DaFU ved Kenn Romme har nogle tanker om at lave en work shop om dette.

Fødekæden:
Det er lettere at være selvforsynende med spillere, derfor bliver fødekæden afgørende. Hvordan griber klubbens trænere det an hvordan der skal trænes. Følger de anbefalinger fra ATK (Aldersrelaterede Trænings Koncept).
Her har rigtig mange klubber meget at hente, frem for at lade tilfældige trænere afgøre hvad der skal trænes.

Jeg glæder mig til at se klubberne hæve deres niveau på disse vigtige områder, for der vil fra spillernes side blive stillet højere krav om kundskaber på disse områder