Regnskabet slutter 31. december 2022.

De seneste indlæg der er lavet om Hvidovre er pointen, økonomien tilsiger at Hvidovre skal ligge i bunden af 1.division, og med dygtighed beviser de så det stik modsatte. Fyraftensprofferne hos Hvidovre er ganske effektive.

Økonomien siger at Hvidovre vil være udfordret, men der hvor Hvidovre har en fordel, er netop at klubben har fyraftensproffer, således at spillerne ikke er på fuldtid, dermed kan en klub på sin vis få mere kvalitet for pengene, i forhold til hvis spilleren skulle på fuldtid.

Hvidovre har i flere sæsoner haft en udfordret økonomi og kørt med underskud, men det ligner at klubben har fundet en bæredygtig model, og to seneste regnskaber har givet overskud. Godt arbejde

Det store spørgsmål for Hvidovres ledelse er, hvad gør vi hvis klubben rykker op i Superligaen?

TV pengene er markant større i Superligaen, og klubben vil tjene mere på matchday og formodentlig ligeså på sponsorsiden. Men hvor meget tør klubben forstærke sig, og vil de spillere der kan trækkes til ikke forlange at være på fuldtid. Dermed vil Hvidovre stå med en trup hvor nogen kan træne fuldtid og andre først senere på dagen.

Så der er ingen tvivl om at Hvidovre vil have økonomi til at tiltrække spillere, men de vil ikke være førstevælgere. Det store spørgsmål for Hvidovre er om truppen er stærk nok til at undgå nedrykning, og rykker klubben ned, så er der nok nedryknings klausuler i spillernes kontrakter, men hvor dyrt har klubben sat sig!

Det er det spørgsmål ledelsen stiller sig, hvis vi rykker op, hvor meget skal vi investere og hvad vil en nedrykning koste.

Men Hvidovre har bevist sig against all odds

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen og Europa. Med oprykning vil Hvidovre mere end fordoble deres TV indtægter
SponsorindtægterHvidovre burde øge her, og klubben har forventet i dag 4-5 mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, Hvidovre vil øge markant på dette ved en oprykning.
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.penge. Chancen for europæisk ligger langt væk, her skal Hvidovre håber på pokalsucces
SpillersalgHvidovre skal i Superligaen før der for alvor er penge at hente

Opmærksomhedspunkter

RødSoliditet er på -573
Gælden er på 673% af aktiverne
Negativ egenkapital på 10,1 mio
GulAktiver er faldet med 1 million til 1,7 mio
GrønOmsætning er steget om end klubben ikke oplyser dette
Der er overskud samlet set over de tre seneste år (176.000)
Overskud for andet år i træk
Gælden er faldet med cirka 1,4 mio til 11,9 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelsenej
Spillersalg på de enkelte spillerenejingen oplyser om dette

Ejerforhold

Hvidovre holding 100%

Som så er ejet af
Marius Nicolai Julian Mallet 20-25%
Teddy Hebo Larsen 5-10%
Kim G. Madsen 15-20%
Lasse Jensen 5-10%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende. Karakter A er det bedste.

Økonomisk karakterbog A-E
2018D
2019D-
2020D+
2021C-
2022C-

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter. Sponsor og matchday anslås at ligge på 6-7 mio, så uden TV penge ville Hvidovre være udfordret.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år– 4,5 mio
Seneste 5 år– 0,8 mio
Seneste 3 år0,1 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat. Da Hvidovre ligeså i mange år ikke har købt spillere, giver det ikke mening at lave dette

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Hvidovre har i flere regnskaber ikke oplyst antal ansatte i deres regnskab, derfor er der huller i grafen.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Hvidovre ligger meget højt på dette, men da gælden som sådan ikke er voldsom på nogen måde, skal dette være et opmærksomhedspukt.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Hvidovre har i mange år ikke købt spillere, derfor er det ikke medtaget som graf

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

De Hvidovre ikke køber spillere, er der heller ingen transferrettigheder.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i denne analyse.

For hver gang FC København var en Porsche til 1 million, ville Hvidovre være en brugt Skoda Citigo fra 2012 der har rundet de 300.000km

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du køber Hvidovre, ville prisen være knap 1,5 mio kroner

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

I oversigten er det klubbernes seneste regnskab der gælder og følgende klubber er fra 2022,

Fremad Amager, HB Køge, Helsingør, Hobro, Hvidovre, SønderjyskE, Vejle og Vendsyssel. Bemærk her at for HB Køge tæller deres økonomi både deres herrer- og kvindehold.

Resten af klubberne er med deres 2021 regnskab, dog har Hillerød stadig tilgode at komme med deres første regnskab.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Ses der på klubbernes samlede omsætning som er med andre indtægter og transfer.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Det er svært at få økonomien til at hænge sammen i 1.division, tilsammen har klubberne tabt 204 mio, det svarer til hver klub i snit taber lidt over 450.000kr om måneden.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet. Der er nogle tal der kan springe i øjnene, men som læser skal du have opmærksomhed på at der kan være en bonus i forbindelse med kvalifikation til europæisk gruppespil der gør lønne hopper, samt at for nogle klubber er det seneste regnskab fra 1.div.

Modellen der er brugt er ens for alle klubberne, men ikke alle klubber oplyser antal kontraktspillere, derfor er det estimat baseret på info fra andre kilder, samt at antal ansatte totalt i klubben ligeså kan være unøjagtig. Derfor er der en hvis usikkerhed i tallene.

UEFA financial fairplay

UEFA’s anbefaling var at en klub ikke ligger over 70% i klubbens lønandel for alle ansatte i forhold til klubbens nettoomsætning.

Dette er lavet om og bliver indfaset, så klubberne kun må bruge 70% af den samlede omsætning (ikke nettoomsætning) på lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + agenthonorar + afskrivninger spillertrup.

I nedenstående er det et estimat, hvor lønsum trænerstab dog ikke er medtaget, da det ikke er meldt ud hvad det dækker over præcis. Ligeså er lønsum spillertrup et estimat.

UEFAs har tidligere haft anbefalingen af en klub ikke kunne bruge mere end 70% af spillertruppens løn i forhold til netto omsætning. Her er billedet dog med afsæt i de samlede personaleomkostninger (dvs. alle ansatte).

De klubber der ligger over 100, det er her de røde advarselslamper må lyse.

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Fremad Amager er i en liga for sig selv, men det skal med at gælden trods alt ikke er så høj, men for langt de fleste klubber ligger de bekymrende højt.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber, bemærk dette inkluderer værdien af andre segmenter.

Der er flere klubberne som ikke er det store værd, men det er muligt at øge den værdi markant, så på den måde er flere klubber interessante, men nye ejere skal være klar på at dække markante underskud.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening (Opgjort marts 2023).

Kilde: Hvidovres regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement