Prisen er ikke oplyst da Esbjerg fik nye ejere, som har overtaget 51,1% af klubben. Der er mange faktorer der spiller ind når en klub skal prissættes, og hvis pengene i den grad fosser ud af kassen og nuværende ejer ikke kan dække det, ja så bliver prisen lav.

Omvendt, hvis klubben faktisk kører med overskud, så afspejler det også prisen!

Endeligt spiller det ind, hvordan er klubbens faciliteter, skal der investeres eller er de på plads?

Har klubben et stadion der lever op til Superliga, eller vil der skulle være investeringer her, for at kunne opfylde dette.

Esbjerg har et stadion der lever op til Superliga og som har de faciliteter der skal være, så der er ikke behov for investeringer på den front.

I forhold til klubbens drift de seneste regnskaber ser det således ud

I 2015 var regnskabet i balance, og herefter kom et stort underskud og efterfølgende regnskaber har klubben kæmpet med at få styr på økonomien.

Regnskabet for 2020 er ikke kommet endnu.

Siden 2015, har Esbjerg tabt 69,2 mio

Omsætning

En nedrykning til 1.division koster, men for Esbjerg var det kun et mindre dyk i 2018. Mest interessant er det at Esbjerg i 2015 havde en højere omsætning end seneste regnskab (2019). Vil Esbjerg med i toppen, så skal indtægter øges.

Hvad vil de nye ejere med Esbjerg?

Der er blevet meldt ud i medierne en smule om ambitioner og at der skal indskydes 30 mio til at starte med. Hvordan de midler så skal bruges må tiden vises.

De nye ejere (altså af 51,1%) af klubben, ejer en del andre klubber helt eller delvist, og noget af det der kan læses er at driften skal der som sådan være styr på og så handler det meget om at udvikle spillere. Det er ikke alle klubber der kører med overskud dog.

Skal Esbjerg op og have sportslig succes, så skal omsætningen øges markant, og nedenstående graf giver indikation på hvor Esbjerg ligger.

Det interessante spørgsmål er, hvis Esbjerg lykkedes med at blive skarpere på talentudvikling, og ender med at kunne sælge spillere på samme niveau økonomisk som FC Midtjylland og FC Nordsjælland, og dermed kan øge deres omsætning med 100 mio.

Så er Esbjerg ikke langt fra toppen af dansk fodbold.

Men det samme vil de øvrige klubber der ligger i spændet 6-10 kunne sige!

Sportsligt budget

Der er forskellige måder at sammenligne dette.

  • Lønomkostninger spillertrup
  • Hele klubbens personaleomkostninger
  • lønomkostninger spillertrup + afskrivninger spillertrup

Klubberne oplyser ikke i deres regnskaber hvad klubbens lønbudget er for selve spillertruppen, men klubbens samlede personaleomkostninger (alle ansatte) er oplyst. Derfor er en klubs lønomkostninger til spillertruppen et estimat i nedenstående.

Ses der på hvad det estimerede lønniveau er i klubberne, giver det så dette billede.

Sportslig budget, dette er klubbens lønsum til spillertruppen samt afskrivninger på spillertruppen.

Hvor rige er ejerne

Det er kinesiske Chien Lee der er bag konsortiet, og hvor rig er han? Ja han har købt sig ind i flere klubber og målt på omsætning, der ligger Esbjerg lavest efter Nice, Barnsley, Nancy, Thun og Oostende.

At købe sig ind i de klubber, det har kostet penge, men søges der på Forbes liste over milliardærer, så dukker Chien Lee ikke op.

Dog er der et interessant interview på Forbes med Chien Lee, hvor han ser Kina og Indien som vigtige markeder og at det er herfra der skal komme øget kapital til klubberne. Så noget kunne tyde på at det ikke er Chien Lee der skal finansiere, men et øget sponsormarked.

At Chien Lee ikke er at finde på Forbes liste over milliardærer (i dollars vel at mærke), betyder ikke at han ikke er rig, for midlerne kan være bundet i virksomheder eller andet.

Men der er cirka 400 kinesere der er milliardærer i dollars men i følge Forbes, er Chien Lee ikke blandt de 400.

Hvad er Esbjerg værd?

Samt hvad er prisen for at købe sig ind i klubben. At fastsætte værdien af en klub er ikke så enkelt, men Markhams multivariatemodel tager klubbens omsætning, aktiver, gæld, årets resultat, kapacitetsudnyttelse på stadion og løn i forhold til omsætning med.

Det giver en indikation på hvilket niveau en klub er på. Esbjerg er værdisat til knap 50 mio i deres 2019 regnskab.

Herunder er det alle klubbens segmenter der er talt med, således er FCK værdisat til 2,2 mia.

Esbjergs udvikling i værdi siden 2010 ser således ud

En pris for at købe halvdelen af klubben kunne ligge på 25 mio. Men Esbjerg har været mere værd, specielt når klubben med europæisk succes har tjent penge.

Dermed det gode spørgsmål, hvad vil ejerne med klubben og hvor ser ejerne Esbjerg i forhold til de øvrige klubber som Chien Lee ejer.

For en relativ lille sum penge årligt, og her er en lille sum 70-80 mio gode danske penge. Det er i en dansk kontekst mange penge, men internationalt ikke meget.

Med de 70-80 mio direkte ind i det sportslige budget, så ville Esbjerg være en top2 klub i Danmark. Spørgsmålet er så om ejerkredsen er villig til over 5 år at investere den sum penge (350-400 mio) for at komme derop, for vil Esbjerg kunne begå sig internationalt og være med på Champions League niveau i gruppespil, hvor de store penge er. Det er spørgsmålet og et bonusspørgsmål er når der er flere klubber, hvordan fordeler du midlerne?

Eller om ejerkredsen finder sponsorkroner for dette beløb, så de ikke selv skal hoste op?

Måske bliver Esbjergs rolle, at de skal være rugekasseklub for de andre klubber, og de nye ejere vælger en klub som den der skal satses på sportsligt.

Klubberne

Nice og Oostende ligger i den bedste række, mens de øvrige klubber spiller i næstbedste række.

KlubRækkePlaceringPersonaleomkostninger (mio DKK)
NiceLigue 113340
OostendeFirst division6200
NancyLigue 216100
BarnsleyChampionship1380
ThunChallange league160
Esbjerg1.division243

Advertisement