Det har været et parløb mellem Brøndby og Fortuna Hjørring om at vinde DM titlen, og siden 2002 har netop de to klubber været ene om at snuppe GULDET.

Men hvordan har den økonomiske udvikling været for en dansk kvinde topklub og hvordan vil det se ud fremover

Ejerforhold

Det er Fortuna Hjørring der har ejerskabet.

Omsætning

Omsætningen er ikke oplyst i klubbens regnskab, og er et estimat efter denne model: Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret procentsats) x 100 ) + årets resultat.

blog fortuna oms 2019

Årets resultat

Samlet set for perioden har klubben tabt 1,3 mio, men i dette er der et år med stort underskud på 1,2 mio, så klubben drives bæredygtigt. Samt at de har en økonomisk garant i Danacup i ryggen.

Seneste 3 år: 1,0 mio
Seneste 5 år: 0,7 mio

Set over de seneste 3-5 år, så er der et godt overskud på driften.

blog fortuna årets resultat 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra trænere, spillere, ledelse og administration mm.

Klubben har specielt siden 2015 øget markant på området, og posten er siden 2015 blevet fordoblet!, dette samtidig med at klubben har overskud på driften.

blog fortuna personaleomk 2019

Lønandel

Hvor en andel af omsætning går til lønnen, dette tal skal tages med et forbehold, da omsætningen er et estimat.

UEFA har i deres FFP regelsæt sat 70% af lønnen skal gå til personaleomkostningerne.

blog fortuna lønandel 2019

Gæld i alt

Efter gælden har været støt voksende, så er gælden nedbragt siden 2012.

Som sådan er det ikke et problem at have gæld. En gæld kan skyldes klubben har lånt penge at investere i klubben, og så længe klubben kan betale gælden af, er det fint.

Det som er interessant er til hvem en klub har gæld og under hvilke forhold.

Det er afdrag, rente og omkostninger der kan være dyre for en klub.

blog fortuna gæld 2019

Gæld i forhold til aktiver

Aktiver dækker over den værdi der er i klubben, og overstiger gælden klubbens aktiver, kan det være et problem.

Men gælden kan skyldes en investering, der gør at så længe at gælden afdrages kan aktiverne stige.

blog fortuna gæld aktiver 2019

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog fortuna egenkap 2019

Soliditet

Soliditetsgraden viser, hvor stor en andel af aktiverne der er investeret i fremmedkapital i forhold til egenkapital. En lav soliditetsgrad indikerer en lille modstandsdygtighed overfor tab, idet egenkapitalen er forholdsvis lille.

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog fortuna soliditet 2019

Opsummering

Fortuna Hjørring står bag Dana Cup, og det er med til at sikre driften af holdet. Danacup. Turneringen giver årligt et overskud på mellem en ½ til 1 mio.

Dana Cup har en solid økonomi og har været med til at investere i kvindefodbolden ved blandt andet bedre rammer.

Fortuna Hjørring har bygget på specielt siden 2015, og det samtidig med at klubben faktisk har overskud på driften.

Klubben er på den måde solidt funderet og har løftet sin økonomi over tid og dermed fastholdt sin position i dansk fodbold.

Sammenligning med damehåndbold

Skal der sammenlignes lidt med damehåndbolden, så ville Fortuna Hjørring være rangeret som nummer 10, målt på personaleomkostninger.

blog fortuna sammenlign løn 2019

Fremtiden

Der er blevet taget et markant skridt i dansk fodbold, i det den kommende sæson ser meget interessant ud, hvor markant flere klubber vil satse på dette område.

Dette med afsæt i klubber som har en organisation på plads og ligaen i den kommende sæson hedder

Brøndby, FC Nordsjælland, HB Køge, KoldingQ, AGF, Fortuna Hjørring, FC Thy-Thisted og AaB

Det vil få en stor betydning for økonomien, mere om det i et senere indlæg.

Advertisement