Opsummering

Det seneste regnskab dækker 2019, og dermed en ½ sæson i 1.division (2019/20) og en ½ sæson i Superligaen (2018/19).

Lyngby har kæmpet med økonomien og siden 2010, har der været et enkelt regnskab med sorte tal, og samlet set har Lyngby de sidste 10 år tabt 107 mill.

De nye ejere der er kommet til er i gang med et langsigtet arbejde med at genoprette økonomien, og det går den rigtige vej, men der er et stykke vej til et regnskab der går i 0.

Det er første skridt at få økonomien i balance, næste skridt er at få genoprettet økonomien hvor egenkapitalen er på -22,7 mill.

I regnskabet er der nogle anmærkninger, som altid kan tolkes på den ene eller den anden måde. Den nye ledelse har overtaget en opgave hvor fortiden følger med, men der er positive tegn i forretningen, idet klubben melder om øgede indtægter på sponsorsiden, som klubben dog stadig mener er på et for lavt niveau.

For det kommende regnskab forventer Lyngby et regnskab der igen vil have et underskud i samme størrelsesorden som dette, men fra ejerkredsen er der givet tilsagn om økonomien er der til at støtte.

 

Rød Egenkapital på -22,7 mill
Lønandel af omsætning ligger højt 83%.
Soliditet er på -131
Gælden er steget med 15,1 mill til 40,1 mill
Gul Lav udnyttelse af tilskuerkapaciteten i sæson 2018/19 (14%), i den nye sæson er tilskuertallet mere end fordoblet
Grøn Regnskabet bevæger sig i den rigtige retning, men et stykke vej endnu
Aktiver er steget med 5,3 mill
Klubbens værdi er steget med 4,8 mill til 6,9 mill
Sponsorindtægter skulle være fordoblet fra niveau 2,6 mill i 2018
Ejerkredsen har givet økonomisk støtte til fortsat drift

Covid19 vil sætte sine spor hvor alvorligt der er for Lyngby vil tiden vise.

Ejerforhold

A/S Friends of Lyngby
90-100%

Omsætning

Lyngby har i deres seneste regnskab, samt flere af de tidligere regnskaber, ikke oplyst deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til. Derfor er kurven med det forbehold.

Omsætningen er fundet efter denne model: Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret procentsats) x 100) + årets resultat.

fodbold lyngby omsætning 2019

Årets resultat

Lyngby har tabt mange penge de seneste 10 regnskaber, klubben er på vej den rigtige vej om end næste regnskab igen forventes at give underskud på samme niveau som dette regnskab.

Det vigtige for klubben er at ejerkredsen har givet tilsagn om at støtte økonomisk.

Seneste 10 år -107,1 mill
Seneste 5 år -84,3 mill
Seneste 3 år -47,7 mill

blog lyngbt årets resultat 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen.

Med nedrykning til 1.div 2018/19, sker der en naturlig tilpasning.

blog lyngby personaleomkostninger 2019

Index personaleomkostninger

En måde at vise en klubs konkurrenceevne på er at vise hvordan klubben er i forhold til den klub der bruger flest penge på personaleomkostninger. FC København bruger flest penge på dette i 2019

blog lyngby index personaleomk 2019

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Da Lyngby i flere regnskaber ikke har oplyst deres omsætning, så er det med det forbehold for kurven herunder.

blog lynby lønandel

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Den største gældspost i regnskabet er til ejerkredsen som er på 21,6 mill.

lyngby gæld i alt 2019

 

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Aktiverne er udtryk for den værdi der er i klubben.

blog lyngby aktiver 2019

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

Lyngby ligger på et højt niveau, det positive er at den primære gæld er til ejerkredsen, hvis den gæld ikke medregnes vil Lyngby ligge på lige over 100%.

blog lyngby gæld aktiver 2019

 

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog lyngby soliditet

 

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog lyngby egenkapital 2019

Tilskuerudvikling

Indtægter på matchday giver noget, men i forhold til klubbens samlede omsætning, så er det en af de mindre indtægtsområder. Her er spillersalg, TV penge og sponsorindtægter markant større.

blog lyngby tilskuersnit hjemmebane 2019

Gennemsnitsalder trup

blog lyngby snitalder 2019

Klubværdi

Hvad er en klub værd? Det kan opgøres på forskellige måder, med Forbes og Deloittes som de mest kendte. Deres metode er dog ikke kendt, men Markham er en model der rammer meget tæt på. Læs om model her.

blog lyngby klubværdi 2019

 

Sammenligning med hold fra Superligaen og 1.division

Nedenstående er sammenligning sæson 2018/2019, da klubbernes seneste regnskab dækker ind over dette, derfor er sammenligningen med klubberne i denne sæson og ikke den nuværende sæson.

Ikke alle klubber har offentliggjort deres regnskab for 2019, og derfor er Thisted, Nykøbing FC og Fredericia ikke med i oversigten, som viser top18 på de enkelte parameter.

FC Helsingør har ikke et offentligt regnskab der er tilgængeligt, derfor mangler der data fra denne klub.

Omsætning

Ikke alle klubber har oplyst deres omsætning i regnskabet, hvilket de ikke er forpligtet til. Der hvor klubberne ikke har oplyst deres omsætning er der tale om et estimat efter denne model: Omsætning = ((Personaleomkostninger/defineret procentsats) x 100) + årets resultat.

Derfor er lige netop denne oversigt med det markante forbehold.

blog omsætning sl 2019

Personaleomkostninger

Posten dækker alle ansatte, fra spillertrup, sportslig sektor, administration og ledelse

blog sl 2019 personaleomk

 

Lønandel af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Enkelte klubber har ikke oplyst deres omsætning, derfor er det med afsæt i et estimat.

Der er klubber der ligger højere, i form af AaB, SønderjyskE, FC Roskilde og Fremad Amager.

blog sl 2019 lønandel

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de regnskaboplysninger der er tilgængelige, og skal derfor tages med et forbehold.

blog sl årsløn 2019

 

Truppens gennemsnitsalder

blog sl snitalder 2019

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog sl soliditet 2019

Aktiver

Aktiverne er den værdi der er i klubben. Der hvor klubben har andre segmenter er det for hele koncernen.

blog sl 2019 aktiver

Gæld i % i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger klubbens værdi er det som udgangspunkt ikke godt. En klub kan dog have valgt at dette skal ske som led i en langsigtet strategi. For så længe klubben kan afdrage på gælden, så kan den investering der sker, være med henblik på at øge indtjeningen i klubben.

blog sl gæld aktiver 2019

Egenkapital

Der hvor klubben har andre segmenter er det for hele koncernen.

blog sl egenkapital 2019

Gæld i alt

Der hvor klubben har andre segmenter er det for hele koncernen. Det er ikke nødvendigvis et problem at have gæld. Dette kan være udtryk for at klubben har investeret. Så længe klubben kan afdrage på gælden, så kan investeringen på sigt betyde stærkere økonomi. FC København er ved at bygge to nye Lalandiaer, det gør deres gæld er stor, men investeringen skal nok komme hjem, da Lalandia historisk har givet solidt overskud.

blog sl gæld i alt 2019

 

Tilskuersnit hjemmebane

blog sl tilskueranit 2019

Sociale medier

Jo flere følgere en klub har på sin platforme, jo flere kan en klub nå ud til og på den måde være attraktiv for sponsorerne.

Herunder er de forskellige platforme lagt sammen.

Facebook er stadig størst, men de tre andre platforme har hver deres klare berettigelse, og på instagram og youtube er der potentialer og vækst.

Samlet set for klubberne, så nærmer de sig 9 millioner afspillede videoer på youtube!

blog sl some 2019

Licenspoint

DBUs pointsystem angiver klubbernes niveau på talentudvikling.

blog sl licenspoint

Klub værdi

Hvad er en klub værd, det giver Markhammodellen et bud på med afsæt i klubbens regnskab.

Klub Klubværdi
FC København 2,566 mia
FC Midtjylland 1,169 mia
OB 340 mill
FC Nordsjælland 309 mill
AGF 209 mill
Brøndby 170 mill
Vejle 96,0 mill
Randers 76,3 mill
Silkeborg 75,6 mill
Esbjerg 49,0 mill
Horsens 32,0 mill
AaB 31,3 mill
SønderjyskE 27,8 mill
Viborg 13,8 mill
Vendsyssel 13,0 mill
HB Køge 11,1 mill
Lyngby 6,8 mill
Hobro 5,4 mill

 

Note:
Der er nogle iboende usikkerheder der bør nævnes. Ikke alle klubber oplyser deres omsætning, hvilket de er i deres gode ret til. Her er det et estimat med afsæt i den beskrevne model.
Regnskaberne løber enten i et kalenderår eller fra sommer til sommer, og dermed er de ikke 100% sammenlignelige.

Kilde: Klubbernes seneste årsregnskaber

 

Advertisement