Med de danske ligaer der ligger helt stille, så står klubberne over for en udfordring økonomisk på to kanter.

Den første er de manglende indtægter fra kampene, her har Divisionsforeningen tidligere meldt ud at der er tabte indtægter på cirka 20 mio på tværs af alle klubberne for en enkelt runde.

Det præcise tal er selvklart vanskeligt at ramme, men det som en klub tjener penge på er:

Billetter på kampdagen
Salg i boder
Merchandise
(Den fælles TV aftale)
Spillersalg (kun i transfervinduer)

For billetter, her gælder at mange fans har sæsonkort, og dermed kan det godt være du har mange tilskuere, men hvis 70-80% er sæsonkort, så er indtægten ikke stor.

For salg i boder, ja det er lidt forskelligt hvad en fan bruger på kampdagen, men her kan du sige 60-70kr x tilskuertal, så har du omsætningen.

Der sælges merchandise, men det er ikke den samme store indtægt, for nok kan der sælges en trøje til
4-500kr, men i dette går en mindre andel til klubben, og resten til trøjesponsor.

På den anden front, kan klubberne blive mødt med krav om at de indtægter der er på TV og sponsorsiden kan blive udfordret, da der ikke er et produkt, i det der ingen kampe er. Så her kommer der ikke penge ind!

Senest har NENT (Nordic Entertainment Group) der har rettighederne til Superligaen og 1.division i Danmark udtalt at de ikke vil betale og de udtaler:

– Vi laver ikke yderligere betalinger for begivenheder, der er blevet udsat, og hvis udsættelser leder til aflysninger, så forventer vi, at rettighedsejerne lever op til deres kontraktlige forpligtelser og godtgør os for de betalinger, vi allerede har lavet.

Udfordringen for klubberne er at der ikke kommer indtægter til klubberne i Superligaen og 1.division, men de har stadig deres udgifter.

Dermed kan klubberne i værste fald komme i den situation at de ikke kan betale deres regninger, og så kan de i værste fald ende med at gå konkurs!

I klubberne seneste regnskab for 2019, har de oplyst deres likvide beholdning. Klubberne har regnskaber der enten dækker kalenderåret eller går fra sommer til sommer.

For de der har kalenderåret, så betyder det hvad klubben har af likvide midler den 31. december 2019. Om de så har samme beløb dags dato, det vides ikke.

Oversigt over klubbernes likvide beholdning som oplyst i seneste regnskab der relaterer sig til 2019. De klubber der ikke er nævnt, har ikke udsendt deres seneste regnskab endnu.

Klub Likvide beholdninger i 1.000kr 
FC Midtjylland 53.452
AGF 42.710
FC København 37.897
Vejle 10.904
AaB 6.449
Brøndby 4.331
Esbjerg 3.040
Næstved 1.192
Viborg 1.002
Vendsyssel 690
Hobro 213
Randers 122
SønderjyskE 14

Klubberne har tre muligheder hvis de ikke har likviditet til at betale deres regninger

1) Få en aftale med banken
2) At ejerkredsen dækker underskuddet
3) Få nye indtægter

Der er to muligheder at pege på for en klub, hvis de skal have penge i kassen.

Den første er at lave en crowfunding blandt fans, hvor klubben kan give ydelser som har værdi for fansene retur, og som ikke koster klubben penge. Det kan være muligheden for at møde spillerne, træne med eller andre tiltag.

Den anden er at lave salg af sæsonkort for næste sæson, så der kommer penge i kassen nu!

De populære klubber har over 10.000 solgte sæsonkort, her varierer prisen, hvis den sættes til 1.000kr for en sæson, så er det 10 mio der kommer i kassen.

Udfordringen er at klubberne kan have brug for mange penge, hvis der ses på klubbens seneste regnskab, så har klubberne følgende udgift på månedlig basis til personaleomkostninger:

Klub Månedlige personaleomkostninger i 1.000kr fra 2019 regnskab
FC København 15.758
Brøndby 9.788
FC Midtjylland 7.799
AGF 5.473
AaB 4.574
Esbjerg 3.643
Vejle 3.314
Randers 2.739
SønderjyskE 2.448
Vendsyssel 2.222
Hobro 1.836
Viborg 1.437
Næstved 581

 

Igen gælder at der kun er medtaget de klubber der har afleveret deres seneste årsregnskab der relaterer sig til 2019.

Hvorvidt klubberne er truede er vanskeligt at vide, men ingen tvivl om der er danske klubber der er udfordret.