Så er alle klubbernes regnskab udkommet, og tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber.

Omsætning
Brabrand har ligget i samme spænd siden 2011.
Omsætningen er anslået, da denne ikke er oplyst som  nettoomsætning i klubbens regnskaber. Tallet herunder er taget med afsæt i klubbens personaleomkostning, som er sat til 70% af klubbens omsætning.
Kurven herunder er ikke retvisende, men et godt bud.

blog fodbold 1.div 2018 brabrand omsætning

Placering
Brabrand har været en stabil 2.div klub, som med mellemrum pipper frem og kommer i 1.div.

Sæson Placering Liga
2010 16 1.div
2011 6 2.div
2012 12 2.div
2013 3 2.div
2014 7 2.div
2015 8 2.div
2016 6 2.div
2017 2 2.div
2018 11 1.div
2019 2.div

Årets resultat
Brabrand kører oftest med underskud. Samlet set har klubben tabt næsten 7 millioner siden regnskabet i 2001

blog fodbold 1.div 2018 brabrand årets resultat

Personaleomkostninger
Brabrand har ligger på cirka samme niveau.

En klubs lønbudget, vil over tid være en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

blog fodbold 1.div 2018 brabrand personaleomk

Gæld
Trods at klubben har tabt næsten 7 millioner kroner siden 2011, så ligger klubbens gæld særdeles fornuftigt.

blog fodbold 1.div 2018 brabrand gæld i alt

Tilskuersnit
De to sæsoner i 1.div er de to hvor klubben har haft det højeste tilskuersnit.

Nok er den primære indtægtskilde for de fleste klubber enten TV penge eller sponsorkronerne. Men en klubs tilskuersnit, er med til at gøre en klub mere attraktiv.

blog fodbold 1.div 2018 brabrand tilskuersnit

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Brabrand endte med nedrykning, med det mindste budget i 1.div, at klubben så ikke var langt fra at redde sig, er en anden historie

blog fodbold 1.div 2018 personaleomkostninger

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

Brabrand har i deres regnskab angivet de har 34 ansatte, hvilket næppe er fuldtidsansatte. Her er der nok mere tale om at cheftræner er eneste på fuldtid.

blog fodbold 1.div 2018 antal ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for Thisted, Brabrand og Fremad Amager.

blog fodbold 1.div 2018 gns løn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Brabrand er klubben med mindste gæld.

blog fodbold 1.div 2018 gæld i alt

Tilskuere
Brabrand er klubben der havde det laveste gennemsnit i 1.div 
blog fodbold 1.div 2018 tilskuersnit

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Brabrand er mindst for 1.div 2018.

blog fodbold 1.div 2018 sociale medier

Konklusion
Ikke overraskende så rykkede Babrand ned. Klubber der ikke har et etableret fuldtidssetup, de har det svært.

At Brabrand, som ligger lavt på de forskellige parameter faktisk gjorde det fint, skal med i konklusionen.

Skal Brabrand kunne etablere sig på sigt i 1.div, skal klubbens omsætning øges væsentligt, med mindre de kan finde en anden vej, til at forstærke truppen!

Her kunne Brabrand se på mulighed for samarbejde med klubber i Superligaen.

Ligeså skal Brabrand øge deres tilskuersnit og eksponering på de sociale medier, for at gøre sig mere attraktive.

For 1.div er 56% af din placering defineret af dine personaleomkostninger. Brabrand ligger som forventet

blog fodbold 1.div 2018 value for money