Det er en særdeles interessant område, FN’s børnekonvention.

Øh, hvad har det med sport og gøre tænker du, er det ikke noget med børns rettigheder og sikre muligheder såsom:

  • Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
  • Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
  • Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
  • Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Det er her FN’s børnekonvention oftest bliver set og brugt i forhold til at sikre børns rettigheder, specielt i U-lande.

Men FN’s børnekonvention, den har ligeså sin betydning, eller rettere kan få sin store betydning i sportens verden.

Det er ARTIKEL 12 som er den særdeles interessante
1. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og  modenhed.

Hvad filan har det med sport at gøre tænker du nu?

Ret meget, for i forhold til sportens verden:

At alle beslutninger vedrørende børn skal træffes på baggrund af barnets bedste og barnets vilje. En beslutning om f.eks. at toppe et hold eller udvælgelse bør således tages ud fra, om det er for barnets og ikke klubbens bedste, men det bør også være op til børnene og ikke ledere eller forældre at afgøre, om et hold skal have topping eller valg.

Se nu bliver det særdeles interessant, for her er noget klubben skal forhold sig til, hvordan skal en træner agere, og for hvilke hold (alder)!

I Sverige har de lavet en undersøgelse hvor 351 børn i alderen 10-15 år blev spurgt, om alle skal have lige meget spilletid, såfremt de træner lige meget!

Her svarede 93% JA.

For klubberne, mange trænere og forlædre kan det måske virke ret langhåret, men det interessante er, at i forhold til model for talentudvikling som Team Anbefaler, så går det i god tråd med dette.

Men hvad gør en klub så med en dygtig 12 årig, som bare er det bedre end de andre, der er den mulighed at lade ham spille med på et hold med ældre spillere ligeså, for at supplere og matche ham.

Der hvor klubberne skal blive skarpe, er hvordan er det vi ønsker at vores trænere skal være i vores klub på de forskellige hold!

For hvordan skal det fungerer i praksis? Hvem bestemmer, hvad der er bedst for barnet, hvor skal børns indflydelse begynde og slutte, og hvem skal straffes, hvis børns rettigheder krænkes?

Du kan læse mere her