En klub har været begunstiget af 70.000kr til elitetræning for deres bedste talenter. Det midlertidige tilskud fra kommunal side bortfalder, og demed færre trænere og de bedste talenter skifter klub.

Klubledelsen, er presset og ungdomsformanden stopper efter nogle år på posten, i afmagt over kommunen ikke vil hjælpe.

Når en kommune går ind i et sådant samarbejde, så skal begge part være meget enig om hvorfor og hvordan de kan gå stoppe begge to.

Som kommune er det ikke en pligt at give ekstra tilskud på denne måde, der er foreningen der må prioritere deres økonomi. Dette er ens for alle.

At de så er en kommune der gerne vil støtte midlertidigt, det er da kun fedt.

Men når jeg læser artiklen om den pågældende klub, så oplyses der om faldende medlemsantal.

Så er det klart at klubben er presset, færre medlemmer giv færre kontingent kroner i kassen, og dermed en ond spiral.

Det er også her klubben må se indad, hvis ens medlemstal falder, så er det måske her at klubben skal se indad og se på eget produkt.

Det er måske en omprioritering af ressourcer og hvad det er klubben tilbyder det handler mere om?

Kommer der vækst i medlemstallet, så stiger kontingentkronerne ligeså.

Så kunsten at sælge sig selv, den er MEGET VIGTIG.

Der er den gamle lærersætning

Skaber elite bredden?

Eller er det bredden der skaber eliten

Det er bredden der skaber eliten, jo flere spillere der er at arbejde med, jo større er dine muligheder for at skabe talenter og senere elite.

Dette er en situation der kunne gælde for mange foreninger i Danmark, nu er det tennisklubber i Køge, som desværre er presset.

Pointen er den enkle, dit medlemstal, er på mange måder en indikator for din klubs tilstand.

Er der faldende medlemstal, så må du se på dit produkt, hvad kan vi gøre for at ændre, for hvis medlemmerne stille og roligt siver fra ens klub, så er der et eller andet der trænger til et eftersyn

tennis3