Titlen er det som dette svar kredser om, og den gamle Dire Strait sang passer meget godt ind

Hej Jesper

Først og fremmest tak for et rigtig interessant indlæg, som jeg har valgt at løfte op. Det essentielle er, hvordan forvalter DaFU bedst muligt de ressourcer de har, til at ligge en plan for udvikling i henhold til det mål DaFU har.

DaFUs love siger sådan § 1 stk 4
Unionens formål er at arbejde for, at floorball i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det,

på det niveau de måtte ønske det og under den form, de måtte ønske det.

Her ligger der så en fri fortolkning i hvad dette indebærer, men for mig er det omdrejningspunktet, at DaFU skal skabe rammer for alle, men for mig handler det mere om fokus på at skabe de rigtige rammer, for at specielt nye hold/spillere kan komme i gang. Således kommer der vækst.

Andre vil så vælge at have fokus på andre områder.

Kernen.
Men dette er kernen hvad DaFU skal lave.

Så dit spørgsmål, hvad laver de ansatte?

Jeg tror hvis man spørger en hvilken som helst idræt om hvad deres forbundsansatte laver, så ville der komme mange svar, men fælles ville være, at de mere eller mindre ikke aner det og i øvrigt aldrig ser nogen af de ansatte i klubmiljøerne.

Dette vil også være det samme for floorball. Af gode grunde vil jeg helst fortælle om den tid jeg var ansat, for det er den tid jeg sjovt nok ved mest om. Men jeg vil slutteligt gerne knytte en kommentar til hvordan det ser ud nu.

Dengang.
Da jeg startede havde vi en sekretariatsleder og en turneringsadministrator. Førstnævnte tog sig af den daglige administration og økonomi som de primære. TA kørte hele turneringen og påsatte dommerne.

Som breddekonsulent som det hed dengang, havde du en kontrakt med DIF, hvor der meget tydeligt var beskrevet hvad du skulle lave.
Prøvede faktisk lige at se på www.floorball.dk om aftalerne med DIF lå der, men det gør de ikke. Det gjorde de faktisk på den gamle side.

Tidsrøveren.
Men hvad er det som tager meget af tiden. For sekretariatslederen var der rigtig mange opkald om specielt økonomi og andre ting fra klubber.

For TA, der var der alle protesterne og matchstraffe samt alle de der ringede ind for at høre mere præcist om regler og hvad der gjaldt.

Kommunikationen, det var hvad der blev brugt meget tid på.

Et eksempel på en tidsrøver der landede på mit bord, var SARS! Danmark skulle til dame VM i Singapore og der var udbrudt SARS derude. Du drømmer ikke om hvor mange der ringede og spurgte ind til dette. De eneste der ikke ringede var faktisk spillerne selv.
Det var en oplevelse!  

At man så har et mobilnummer som de fleste kender, og som gjorde at du kunne blive ringet op på de mest mærkelige tidspunkter, det var en del af charmen.

Så der er mange ting i det at yde service, der tager meget tid.

Synlighed.
Noget af det jeg blev skudt i skoen var at man ikke så mig ude i klubberne, og det er et interessant synsvinkel. Hvem er det som ser en? For ofte er det formanden og 2-3 fra bestyrelsen du møder privat. Hvem skal du tillige ses af J

Jeg plejede altid dengang, hvis det var muligt at køre en klubtræning, så tror jeg er den der har trænet flest forskellige her i Danmark.

Omvendt, hvilke klubber skal man besøge, skal man bruge energi på dem der faktisk kører godt.

Økonomien.
Det helt afgørende for en konsulent i et forbund, er fordelingsnøglen. Den er meget afgørende for specielt forbund, da deres tilskud fra DIF procentvis fylder meget. Nogle af de ting jeg anbefalede diverse siddende formænd/bestyrelser at få implementeret var
– 3 mandsfloorball som stævner (da der er tilskud via stævner) da unge tæller godt med i tilskud vigtigt med tiltag for denne gruppe.
– B medlemskab, både for at få de der spiller til at blive medlem, samt at hver klub giver penge til DaFU.
– DM Speedshooting og zorro, alle DM giver tilskud fra DIF
– Skilsmisse fra hockey, det kostede penge år 1, men førte til højere tilskud efterfølgende

Så som konsulent, skal du overholde din kontrakt som gælder 2 år, og du skal op ved kontrakts afslutning og redegøre og evaluere dit arbejde for DIF.
Har du ikke overholdt kontrakten, så bliver der ikke forlænget.
DIF betalte dengang cirka halvdelen af din løn, hvilket var da jeg startede 20.000,- og ingen pension. Så ikke den fedeste løn, men jeg ville have jobbet som jeg tog da jeg fandt det sindsygt spændende.

Ansatte der vil.
Alle de jeg har arbejdet med, har på nær en enkelt virkelig brændt for at flytte floorball og har aldrig klynket eller været ked af at give en ekstra skalle. Den ene ville faktisk gerne, men blev overmatchet, og det endte desværre alt andet end godt. Resultatet var efterfølgende en del oprydningsarbejde, hvor alle tog deres tørn

Da der i en periode i den grad var tryk på grundet en kollega der blev syg, tog alle over, og selvom det betød at det gav mange ekstra timer, så gjorde man det, for kontoret skal køre.

Arbejdsbeskrivelse.
Det var lidt om hvordan det var på den tid jeg var ansat, jeg er overbevist om der sagtens kan sættes spørgsmålstegn ved det der blev lavet. Men hver har en klar arbejdsbeskrivelse, og som bredde/udviklingskonsulent er den meget specifik endda.

Så opgaverne giver sig selv, det som tager tiden er de mange henvendelser fra klubledere mm. Henvendelser som der SKAL være plads til. Specielt i en ny sport som floorball stadig er.

Ofte når der kom nye problemstillinger, som forbundet ikke havde prøvet før, skulle der bruges tid og energi på at løse dette. Hvor forbund der har været i gang i langt flere år, havde været i disse problemstillinger før, og derfor havde erfaring med at håndtere dette.

Der er floorball stadig på kravlegårdsstadiet. Det bliver selvsagt bedre og bedre.

Hvordan ser det ud i dag.
Hvad så i dag, Jesper Frank har gjort nogle interessante analyser på udgifter holdt op mod medlemstallet. Pointen i det er netop, hvordan bruger DaFU ressourcerne til at komme hen mod de mål der er!

De ansatte der er, har hver deres arbejdsområde, som er lagt ud på hjemmesiden. Så kan man diskutere, er der for få opgaver, er der mulighed for at komme med flere opgaver. Selvsagt er der det, men det kræver at der bliver lettet opgaver der skal fungere hurtigere, så der er mulighed for at tage nye opgaver ind.

Den store ændring fra dengang jeg var ansat er at der er kommet en dommerpåsætter på. Den opgave er blevet løftet væk fra TA. Logisk nok da antallet af medlemmer er fordoblet siden dengang.

To af de ansatte har tillige meget tydeligt afgrænsede opgaver, nemlig Frederik Bloch og Kenn Romme, som begge har en aftale med DIF. Begge får løn(tilskud) fra DIF, som støtte til driften.

Masser af ideer.
Jeg får henvendelser om hvad syntes du om denne eller denne ide, oftest er det gode ideer, men send dem til DaFU. Det er muligt at de ikke kan bruge ideen nu, men det kan sagtens komme senere…

Klar målsætning tak.
Da jeg startede tilbage for over 10 år siden, var det første jeg spurgte bestyrelsen, hvad er målet for DaFU, hvad er det for handlingsplaner vi skal arbejde efter? Vel havde du din aftale med DIF, men hvad er det DaFU vil, hvad er målene og hvordan kommer vi derhen.

Desværre var jeg uheldig med at have ret mange formænd i min periode, 5 stykker på 7 år. Det gav aldrig den kontinuitet der kunne have været ønsket, og sådan er det.

Men faktum var at først i det sidste 1½ år jeg var ansat, kom der bud på en vision. Som så blev skudt ned før den kom i gang.

Visionen skal være det politikerne/ansatte og klubberne har som mål.

Åbenhed og indsigt tak.
Jesper Frank er inde på noget af dette hvor han skriver
Lad mig lige slå fast, det er egentlig ikke fordi jeg er modstander af at have (mange) ansatte i et forbund – jeg har bare utrolig svært ved at gennemskue hvad de konkrete arbejdsopgaver består i. Får man en service, der er dobbelt så god?
Den meget karikerede opfattelse ude i Floorballdanmark, som jeg desværre deler langt hen vejen (men måske er det i mangel af ordentlig indsigt), er, at DaFU’s ansatte praktiske opgaver primært består i at rekruttere klubber/frivillige til det arbejde, der skal klares, og ikke udfører ret meget selv. Måske er dette den mest optimale arbejdsdeling, men i det lys bør man vel netop for ALVOR forsøge at holde disse centrale administrationsomkostninger nede, da de altså reelt primært handler om at skubbe opgaver videre til andre (klubberne)

Det er ordene med fed som jeg finder afgørende, nemlig lad forbundet være transperant, lig kortene åbent på bordet og fortæl hvad det er bestyrelsen vil. Dermed kommer den indsigt som Jesper Frank efterlyser.

Jeg har haft mange gode snakke med Thorbjørn Ovedal der er nuværende formand for DaFU, og som har mange gode tanker om hvor DaFU skal hen. Han stiller op hver gang jeg spørger.
Der hvor jeg kun igen kan opfordre DaFU, bliv ved med at komme ud med hvad det er forbundet vil og hvordan det går i den proces.

Da DaFU for 3 år siden med tæt på en milliongæld, var det meget tydeligt sprog…sparekniven skulle svinges, ikke af lyst med af nød. Det var nogle af de mest klare signaler DaFU er kommet med.

Bruger vi resourcerne bedst.
Der er mange der har en mening om DaFU og floorball, og fedt. Et indlæg som det Jesper Frank kommer med, gør mig oprigtig glad, for han forsøger at ridse op. Hvordan bruger vi de kræfter vi har bedst muligt.

DaFU er heldige at have mange engagerede politiker der har mange gode tanker, men jeg vil gerne igen slå et slag for dette.

Mere magt tak.
Politikere kommer og går mens administrationen består.
derfor giv langt mere magt til administrationen, giv dem langt større beføjelser. Nu taler jeg igen om hvordan det var på min tid, jeg ved ikke om de reelt har fået det.

Men lad politikerne udstikke nogle retningslinjer, og hold Jer væk fra den daglige drift.

Det er DaFUs bestyrelse der afgør hvor mange ansatte der skal være og hvad de skal lave, så hvis du vil påvirke dette, så søg indflydelsen eller debatten.

Det er gennem en debat synspunkter kommer frem, og jeg håber ovenstående giver indblik. Jeg har ikke svaret på om DaFU er dobbelt så dyr som eksempelvis volley. Umiddelbart er det sådan, men det er ikke den slutning man skal drage af de tal.

Men for at runde dette indlæg af…så ville jeg satse på vækst meget mere i bunden af perioden.
Floorball skal have langt flere nye klubber om året
Floorball skal have langt større vækst på holdturneringen
Floorball skal have langt flere tilbud på ungdomsfronten

Dette er hvad jeg ser som de primære mål…så kan du ligge nogle planer for dette og opsætte mål der kan måles.

Selvsagt skal der planer på andre områder, men det er ikke i dette indlæg jeg skal komme ind på dette.

Det var mange ord, og jeg har igen lavet en fejl, jeg har svært ved at fatte mig i korthed, jeg vil gerne uddybe tingene. Beklager.

Og tak til Jesper Frank for at få et sådant spændende indlæg

Ps: Alle de ansatte på kontoret i dag har jeg den største respekt for, de brænder for at flytte floorball. 

 

 

Reklamer