Hvad mener du?

af  Simon Brodersen

Hvordan skal floorball i Danmark og Dansk Floorball Union se ud i fremtiden. Vi vil gerne høre din mening…

Sådan lød ordene fra unionens formand på hjemmesiden, og det kan jeg ikke lade være at komme med et indlæg omkring…

Målsætningen
Målsætningen må være at vokse sig endnu større. Floorball har slet ikke indfriet potentialet endnu!

Floorball skal have flere medlemmer end basketball og volleyball, men først 10.000 medlemmer, dernæst skal volleyball og basketball overhales, derefter skal målet sættes mod at være 20.000 medlemmer.

Fordelingen skal hedde mellem 60-70 % er under 18 år (det er hvad fodbold, håndbold, ishockey og basket ligger på, dog ikke volley).

Fordeling mellem køn skal være 60/40 herre/damer, gerne mere ligeligt, men det kræver meget længere tid. I Sverige hedder fordeligen 75/25

Det er ikke noget der bare lige nås, men den langsigtede overligger, floorball skal stræbe efter.

For at floorball skal vokse, kræver det to ting som elementært skal være på plads

# DaFU skal gøre det ENKELT at komme i gang med turneringen

# Klubberne skal ville udvikle sig, både egen klub men ligeså hjælpe andre klubber i gang.

Samt at DaFU og Klubberne er enige om at ligge energi i projektet, for langt hen ad vejen er det klubberne der levere arbejdskraften. DaFU’s adfærd, skal være den adfærd der er ude i klubberne, er den ikke ens, så bliver det svært.

Dansk Floorball Union
Omkring DaFU skal der være et meget mere smidigt turneringstilbud, udover den faste turnering, skal der køres langt flere stævner ind, så nye hold kan komme i gang med at komme ud og spille rækker.

Men hvem skal holde disse stævner, det skal de klubber der allerede er i gang, alle klubber med hold i elitediv skal være værter for et GP stævne af 4 timer. Det ville være en kæmpe hjælp, hvis der var garanteret 7-8 stævner øst og vest, som der var fri tilmelding til.

Det er en enkel måde for eliteklubberne at give en KÆMPEhånd, ved at stille udstyr og mandskab til rådighed til et sådant arrangement.

Så kunne alle hold i 1.div tilsvarende få ansvaret for at arrangere 1 stævne for ungdom, således der er en række stævner nye spillere kan komme ud til.

Ungdommen
Problemet i ungdom er at du skal i marts tilmelde til turnering, uden at vide om du har spillere til en turnering der starter om 5-6 måneder efter, det gør mange nye hold ikke tør tilmelde sig.

Men ved at have stævner i ungdom, så har du redskabet til at komme i gang hurtigt.

Mere arbejde til klubberne
Igen er det yderligere krav til klubberne i de to bedste rækker, men skal alle være med til at løfte sporten, så kræver det at ALLE vil hjælpe til, ellers indfrier floorball aldrig potentialet. At 1 gang på en hel sæson, at stå for en turnering, det er ikke meget, men det ville være en kæmpe løftestang for udviklingen af floorball.

Dette burde sikre at nye hold i senior og ungdom kommer i gang.

Jamboree hos pigerne
På pigesiden vil jeg gerne slå et slag for at indføre Jamboree. En Jamboree betyder at klubberne kommer med de piger de nu engang har, og at de piger deles ud på tilfældige hold, og der spilles en række kampe. Dermed får de piger der er i klubber, hvor der ikke er et hold at spille på, et tilbud. En jamboree bliver ligeså meget socialt, da du kommer på hold på tværs af klubberne, det betyder, du får dannet nye kontakter, og dermed har du en øget lyst til at komme næste gang. Jamboree har med stor succes været indført i norsk basket, her medførte det på 2 år, at antallet af hold totalt (senior og ungdom) blev fordoblet. Igen, det kræver arbejdskraft, men belønningen ligger forude og venter.

Hvad kommer den anden vej
Hvad skal DaFU gøre til gengæld, de skal bruge flere penge på at komme ud og arbejde i klubberne via projekter.

Det kan være både i form af udstyr til opstart for nye klubber, men også at etablerede klubber kan få økonomisk gevinst ved at træde til og hjælpe. Men her er det interessant at høre hvilke beløbsstørrelser der kunne komme på tale og til hvad.

Skulle det være 5.000 til hver klub i de to bedste rækker på herresiden og bedste række på damesiden, til at honorere en ungdomskoordinator, måske ikke det store beløb for nogle foreninger, mens det for andre ville være en stor hjælp

 Men ligeså kunne det være interessant at høre hvilke ting klubberne kunne ønske sig, kom gerne med bud.

Økonomi
Et andet statement som jeg mener bestyrelsen kraftigt skulle overveje var, ingen underskud, vi har et mål at 2 % af omsætningen skal hensættes til overskud, og vi gerne vil oparbejde en kapital på 200 kr pr. medlem i DaFU, dermed er DaFU rustet til at håndtere den voldsomme krise som en gæld på kr.700.000,- medførte for blot 2 år siden.

Bestyrelsesarbejde
Kick off, hver sæson skal starte med dette tiltag, hvor alle udvalg mødes og bestyrelsen fremlægger målsætningerne, og hvor der er fælles fodslag for at vi fælles kan rykke i forhold til et fælles mål, således at det ikke er de enkelte udvalg der selv afgør hvad de vil. Men at hvert udvalg ligeså kommer med inputs til hvordan de kan løfte op om den overordnede målsætning, og hvor de konkret skal gøre rede for hvad de gør.

Ligeså ville det være mere end almindeligt interessant hvis man kun kan sidde i 2 perioder i et udvalg, så skal man udtræde, men kan sagtens træde ind i et andet udvalg. Det er der fordele og ulemper ved, men klart mest fordele, og det vil jeg gerne uddybe hvorfor.

Bestyrelsen og udvalg skal lave årshjul, det samme gælder udvalgene, så alle ved hvornår de enkelte opgaver skal ske, og hvem der har ansvaret.

Regionale hjælpere
Regionale klubkonsulenter, som hver får et honorar på kr, 5000,- samt tøj, de skal have nogle bundne opgaver, det kunne være se på muligheder for opstart af klubber i deres miljø. Klubbesøg, i samråd med Udviklingskonsulenter, samt andre tiltag der kan fremme floorball, og score midler via fordelingsnøglen. Det der besluttes på kick off, kunne disse decentrale floorball folk være med til at bakke op omkring.

Medlemstilskuddet pr. medlem fra DIF, bruges direkte til en udviklingspulje som nye klubber kan søge fra.

Alle bøder der kommer ind, ryger ind i en breddepulje, som alle klubber der er med i turneringen kan søge. Dermed er det penge som bliver i systemet og kommer klubberne til gode, selvom de må betale.

DIF og fordelingsnøglen
Fordelingsnøgleudvalg, like it or not, det er den store kilde til økonomisk tilskud via DIF. Dette udvalg skal se på muligheder og give bestyrelsen inputs til dette. I udvalget sidder Udviklingskonsulenterne.

Dommerne
Dommeruddannelse kan delvis laves via nettet, dette er der rigtig mange penge at hente på via fordelingsnøglen

Om 5 år skal

# alle hold i ligaen have mindst 4 ungdomshold i turneringen, heraf mindst 1 pigehold

# alle hold i 1.division skal have mindst 3 ungdomshold i turneringen, heraf mindst et hold,

Opfyldes dette ikke, skal der være en konsekvens, med mulighed for en årig dispensation, men eller er det ingen oprykning, samt direkte nedrykning eller deltagelse i slutspil.

Hvad ville det betyde for de nuværende klubber? tja du kan selv se, men hvad ville det betyde for klubberne, hvis de havde det, større kontigentindtægter mere klubliv, så en del positive bonusser vil følge.

Skal floorball lykkedes med opgaven, er det afgørende at klubberne er med på planen og bakker op, men at DaFU også belønner klubberne. Pengene ligger bedst ude i klubberne, og det er der at floorball kan vokse. Samt selvklart, at der er politisk ENIGHED og OPBAKNING i DaFU.

Sker der ikke det samspil, bliver floorball stort set på samme niveau eller, og floorball vil være sporten med prædikatet, det uforløste potentiale eller hvad…?

Uddannelse

Alle der står som træner på holdkortet, skal have en uddannelse (som ishockey se dem over skulderen)

Floorball blev medlem af DIF i 1995, det betød tilgang til langt bedre økonomi, hvis du kunne skrue tiden tilbage til dengang, hvilket råd ville du så have givet bestyrelsen dengang?

For hvor er det du ønsker DaFU skal være om 15 år?

De første 15 år er DaFU kommet langt, men bestemt ikke så langt som jeg selv havde troet ( og jeg var med en del af rejsen)! Det har der været forskellige grunde til, dem skal jeg ikke bruge tid på at ridse op her, men blot konstatere, at for noget skal være en succes, skal det være forankret politisk og der skal være opbakning.

Hvor langt skal DaFU nå om 15 år.

I sidste ende afgør økonomi rigtigt meget, så kig på hvor mange procent der bliver brugt til hvert udvalg, og du kan se hvor det er DaFU satser. 

Jeg har meget bevidst holdt alt landsholdssnak ude, men hvis der blot er en enkelt der gerne vil have det uddybet, så er det at smide en kommentar, og jeg beskrive de 4 sider jeg ser der er på landsholdsarbejde.