Igår var der et indlæg om de største klubber i DaFU siden 2000. Ser man hvilke klubber der har været størst, er der en der springer i øjnene.

Jysk dragon regiment!
458 medlemmer havde de, eller rettere hele styrken var meldt ind. Dette trods det blot var en håndfuld eller to der faktisk spillede.

Men det hjalp til at booste medlemstallet, og det var vel dengang 1/4 af alle medlemmer.

En anden klub som var stor året før, var FLOS. Flyvevåbenets officer skole.
220 medlemmer havde de, så væksten i medlemmer hos DaFU var vist ikke helt stueren, omend det var de to foreninger selv der havde meldt antal medlemmer ind.

Det blev rettet sidenhen til det reelle, og det år hvor regimentet meldte sig ud, der faldt DaFUs medlemstal