DBU har lavet nogle meget interessante tiltag omkring at fjerne stillinger fra nogle af børnerækkerne!

Det har fået flere medier til at skrive om dette, og den overvejende majoritet mener det er meget bekymrende med disse tiltag og mener ikke at børn skal pakkes ind i vat.

Jeg vil gerne gå ind på nogle af de pointer der er helt overset i de bevæggrunde der ligger bag.

Det er ikke børnene der er problemet, det er de voksne!

Meget få forældrertræner forstår det at vinde og udvikle alle.
De kan kun gå efter at vinde!

Det får den meget enkle konsekvens, at rigtig mange børn bliver valgt fra, eller rettere de stopper selv og finder andre idrætter!

Dette kan meget enkelt måles, og der er lavet mange studier på dette.

Seneste er kommet fra Team Danmark, hvor de har undersøgt det som hedder RAE (Relative Age Effect), blandt 15 af de 18 elitekommuner som Team Danmark samarbejder med, og som har talentklasser for elever i 7.-9.klasse.

Forholdet mellem elever født i første kvartal og fjerde kvartal er 3:1. Dette til trods for at der fødes cirka ligeså mange børn i de to kvartaler!

Er man bedre til fodbold fordi man er født januar, februar og marts måned, fremfor oktober, november og december? Noget kunne tyde på det, for tager du alle spillerne fra samtlige ungdomslandshold de seneste 10 år, vil tallet være cirka det samme.

Svaret er meget enkelt, forældrertrænerne har ikke nok viden, de tror at fysisk modenhed = talent.

Børn starter typisk til fodbold i en alder af 4-7 år, og er du født i første kvartal i forhold til fjerde kvartal, har du et STORT fysisk forspring.

Så det er de VOKSNE der er problemet, og årsagen til denne voldsomme skævvridning!

Det interessante er, at HVEM STÅR FAKTISK bag tiltaget om at få indført ovenstående, det er ELITETRÆNERNE, specielt med Kasper Hjulmand i spidsen.Danmark har da slet ikke råd til som fodbold nation at tabe så mange spillere.

På det internationale plan ser det faktisk endnu mere skræmmende ud, her er forholdet 4:1
rae

Rød angiver hvordan fødselstallene er statistisk set, og den blå angiver fordeling
af hvornår spillerne er født på ungdomslandshold der har spillet om at komme
med til EM for U17, U19 og U21

Så det handler slet ikke om at børn skal lære at tabe, de går ind på banen til hver kamp for at vinde…nej det er de forældrer og voksne der helt misforstår deres rolle, når de har med børn at gøre!