Så er sidste regnskab landet, og det er muligt at se på hvordan sammenhængen er mellem en klubs økonomi og placering.

I den sammenligning er der en del ting der spiller ind som skaber usikkerhed om resultatet, for det er med afsæt i den stilling der var, da corona lukkede sæsonen ned.

Personaleomkostninger dækker alle ansatte i klubben, fra spillertrup, trænere, ledelse og administration.

Sammenhængen mellem en klubs placering og økonomien kan opgøres til 67%. så økonomi er et meget afgørende parameter, når en klub skal definere den sportslige succes.

I nedenstående er Fredericia (nr.11) og Skanderborg (nr.6) medtaget med regnskab fra året inden, da deres seneste regnskab ikke er offentlig tilgængelige.

1 million per placering

Det er lidt pudsigt, at det er lige før at der gælder den regel, at for hver million du poster ind i personaleomkostningerne, så kommer klubben en placering højere.

Den stiplede linje viser om en klub præstere bedre eller dårligere i forhold til klubbens økonomi. Ligger en klub under, præsterer den bedre, og ligger en klub over, ja så har den underpræsteret.

Aalborg håndbold er klubben med klart største budget, og lå nummer 1, da ligaen blev stoppet. Men statistisk kunne 15 mio have været nok til en 1.plads.

Ting der kan spille ind er afstand til store byer. En del af klubberne vil profitere af at ligge tæt på de store universitetsbyer. For mange af spillerne i ligaen, er ikke på fyrstelige lønninger og der vil være en del studerende ved siden af håndbolden.

Det giver en fordel for klubber i tættere afstand til universitetsbyerne.

Sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger er 67%.

Omsætning

Ikke alle klubber oplyser deres omsætning i regnskaberne, og der er derfor et estimat hvad omsætningen er ud fra denne model:

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat

Personaleomkostninger

Dette dækker alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, trænere og administration.

Antal ansatte

I regnskabet for Skanderborg og Fredericia er dette ikke oplyst

I alt er der 227 ansatte, det vil sige næsten 20 i snit per klub.

Løn i forhold til omsætning

Da ikke alle klubber har oplyst deres omsætning og den således er baseret på et estimat, er der en hvis usikkerhed i tallet.

Det er ikke godt at bruge flere penge end der tjenes.

Årsløn 1000kr alle ansatte

Dette dækker over alle ansatte.

Gæld

Som sådan er det ikke et problem at have en gæld, det som er interessant er de vilkår gælden er på. Selvklart kan en gæld blive så stor, at det kan være en udfordring at få den afdraget.

Samlet set er gælden på 93 mio.

Gæld i forhold til aktiver

Aktiver er den værdi der er i klubben, og overstiger gælden værdien af klubben, er det som udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt.

Tre klubber ligger højt med Horsens og Randers som to af klubberne, samt Aarhus united. Her er gælden på over 1300% af aktiverne, hvilket er voldsomt, men med til fortælling er at klubben blot har aktiver for 246.000 holdt op mod en gæld på 3,2 mio.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Fredericia har ikke oplyst klubbens egenkapital i seneste regnskab.

Soliditet

I  praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetsgrad.
En soliditetsgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Klubværdi

Hvad koster en klub? hvis du nu havde lyst at gå ind i håndboldens verden.

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier, så længe der linkes og skribenten krediteres.

Kilde: Klubbernes seneste årsregnskab

Advertisement