Viborg rykkede ud af Superligaen i 2016/17 sæsonen. Klubben har tilpasset økonomien efter nedrykningen, og ligger trods dette, nummer 1. i 1.division.

Omsætning
Sæsonerne i Superligaen gør at Viborg ligger på 42-45 mio i omsætning, mens i sæsonerne i 1.div ligner at en nedrykning koster 10-12 mio.

Klubben har i deres seneste regnskab ikke oplyst deres omsætning. Men sammenlignet med de foregående regnskaber, har klubbens personaleomkostninger ligger på typsik mellem 50-60% af klubbens omsætning. I oversigten herunder er personaleomkostningerne sat til 60%, og dermed giver det en omsætning på 27½ million, hvilket er et kvalificeret gæt.

blog fodbold viborg omsætning

Årets resultat
Fodbold koster penge, og siden 2011 regnskabet, har Viborg vist de har styr på deres budgetter. De seneste 5 af 6 regnskaber er med sorte tal. Dog er det seneste efter nedrykningen med et minus på 4,2 millioner.

blog viborg årets resultat

Gæld
Klubben har barberet en del af gælden af, og den ligger i dag på knap 25% af klubbens omsætning.

blog viborg gæld

Gæld i forhold til omsætning
Jo større denne andel er, jo mindre godt. Viborg har siden 2014 ligget på et stabilt leje.

blog viborg gæld omsætning

Personale omkostninger
En klubs lønbudget er i følge IDAN, en afgørende indikator for for hvordan klubben kan ende i ligaen.

De to seneste regnskabsår, har klubben haft de højeste udgifter til personale. Det var de to sæsoner klubben var i Superligaen, og i forbindelse med nedrykningen har Viborg skåret på dette område med 9 millioner.

Viborg har et lønbudget, der viser Superligaen her hører vi til omend, men kan de løfte opgaven sportsligt?

blog viborg personale

Lønbudget sat i forhold til klubbens omsætning er gået fra en meget høj andel til 65%. I forhold til signalerne fra UEFA om Financial Fairplay, hvor der påpeges at en klub maks bør bruge en hvis del af klubbens omsætning på lønnen, så er Viborg fint med.

Det skal dog siges der er ikke nogle regler i Danmark angående hvor stor del der kan bruges på lønnen.

Nu kendes klubbens reelle omsætning ikke som tidligere nævnt, derfor er procentsats et bud baseret på tidligere regnskaber.

blog viborg %løn

 

Tilskuere
Jo flere tilskuere du har som klub, jo bedre er klubbens mulighed for at tjene penge på kampdagene, men ligeså muligheden for at være attraktiv for sponsorer.
Sæsonerne i 1.div ligget i snit for perioden 2.000 under superligaen.

blog viborg tilskuere

Sammenligning med 1.div

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Persolaneomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Viborg har rækkens 3.største budget, kun overgået af nedrykkerne fra Silkeborg og Lyngby.

For Helsingør der rykkede op med et lavt lønbudget (uofficielt 3,2-4,4 mio), så må det forventes at Helsingør nok vil have samme størrelse eller lidt mere i den kommende sæson i 1.div. Thisted har ikke oplyst deres personaleomkostninger, men med en omsætning på knap 8 mio, så må det forventes at klubbens lønbudget ligger på 5-6 mio.

blog fodbold 1.div personaleomk

Ansatte
1.division kan deles op i 3 grupperinger, de klubber der har et fuldt etableret fuldtidssetup, de klubber der lige netop har fuldtidssetup og så klubber hvor der endnu ikke er fuldtidssetup.

blog fodbold 1.div ansatte

Gennemsnitsløn
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen er for alle ansatte i klubben.

For Helsingør og Thisted er det ikke muligt at udregne dette.

blog 1.div gns løn

Gæld
Sammenlignet med øvrige klubber i 1.div, ligger Viborg nok i den tunge ende, men klubben har nedbragt klubbens gæld de seneste år.

Silkeborgs gæld er bundet til stadion primært.

Gælden er interessant set med to primære faktorer
A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog 1.div gæld

Tilskuere
Viborg har det næsthøjeste tilskuersnit opgjort da efterårssæsonen sluttede for 1.div

blog 1.div tilskuersnit

Konklusion
Det ser fint ud for Viborg. Klubben går på vinterferie på førstepladsen i 1.div, og ligger dermed godt til i kampen om oprykning til Superligaen og dermed øgede indtægter.

Klubben har formået med succes at tilpasse deres økonomi efter nedrykningen, omend det betød første underskud i 6 regnskabsår.