Det er ironisk nok på mange måder to målsætninger. For sport er fornemmelser følelser og tradition, fremfor faktisk at bruge forskningen til at kunne underbygge de strategi og handlinger vi laver i sportens verden.

ABC i sportens verden burde være

Fastholde så mange som muligt, i så lang tid som muligt med så god kvalitet som muligt.

Det er logik for mig, men på tværs af idrætsgrene sker der på tidlig stadie en selektering, hvor udøvere bliver valgt fra og til.

Endnu har jeg tilgode at se den træner, der i sin sport der allerede i u10, u12, u14 og helt op til u18, faktisk kan sige hvem der bliver godkendt seniorniveau.

For alle kan sagtens se hvem der er gode her og nu i årgangen, men det betyder ikke at det er dem der bliver bedst som senior. Ser jeg på DBU som har statistik over alle spillere der har været på u16 landsholdet, ja så er det meget få der ende med at slå igennem som seniorer.

Så er det enhver sport må spørge sig selv, har vi den rigtige turneringsform, hvis vi gerne vil fastholde og udvikle så mange som muligt?

For som det er i dag, er det resultatorienterede præmisser der gælder.

Vindere
Men, børn går jo på banen for at vinde? Det gør de og nå de er på banen, så spiller alle for at vinde! Men betyder det at vi skal give bolden til den bedste hele tiden? Betyder det at vi skal tænke i ikke at lave fejl, for fejl koster som oftest? Betyder det at at vi til træninger e skal selektere og træne taktisk for de bedste og være lidt ligeglade med resten?

NEJ

Du som træner, leder og forældre er ansvarlig for at skabe dette miljø. Det miljø hvor det handler om at alle er ansvarlige for at udvikle hinanden og ansvarlige for at udvikle alle.

Men den resultatorienterede træner, leder og forældre der ser kortsigtet og tror det kun handler om at optimere og sammensætte de bedste.

De tager grueligt fejl, og blot fordi de ikke har indsigten.

Hvorfor har badminton droppet deres U13 landshold

Hvorfor har cykling droppet deres U15 landshold

Begge har svært ved at se sammenhæng mellem de som er med på disse landshold, også er dem som bliver til noget som seniorer.

Det som er vigtigt, det er dit lokale miljø, at de bliver længe i det eget miljø, fremfor at bruge mange timer om ugen på transport. Timer du kunne bruge på at selvtræne.

Den meget inspirerende talentansvarlige hos dansk håndbold Claus Hansen, har lavet et glimrende blogindlæg om dette, så læs med der ligeså.

Derfor er det, at vi skal læne os op af forskningen, når vi træffer beslutninger på talentudviklingens vegne…noget som Claus Hansen blogindlæg handler om.

Som han spørger om i sit indlæg:

Derfor holder det heller ikke vand, når man fra turneringsudvalget i Jydsk Håndbold Forbund fremfører, at man ønsker mesterskaber i U10, fordi ”børnene vil gerne, børnene spiller for at vinde, børnene bør lære at kunne tåle at tabe, og fordi vi vil undgå en piratliga”.

For på hvilket grundlag er man kommet frem til de fire postulater? Det må stå hen i det uvisse, men én ting er sikkert – man har ikke orienteret sig i de undersøgelser og den forskning, der foreligger på området. Og det er vel det mindste man kan forlange.