Jeg tror mange foreninger oplever den problematik der hedder fastholdelse af medlemmer.

Foreningens medlemstal kan som sådan være stabilt, men det fortæller ikke historien om hvor mange nye og hvor mange der er stoppet.

Specielt frafaldet er jo interessant, i det mange foreninger ser meget på at tiltrække nye medlemmer.

Men hvad med at se på, hvorfor stopper medlemmer i klubben?

Der vil nok altid være et naturligt frafald af den ene eller den anden årsag, men enhver forening, skulle gøre sig selv den tjeneste at spørge de medlemmer der stopper, hvorfor de stopper.

Det vil give dem noget input til at agere anderledes i forhold til den måde klubben drives på.

Jeg fik nogle data fra en klub, som er gået tilbage i deres historik.

i 2004 havde de 31 medlemmer, og i 2014 har de just opgjort deres medlemstal til DIF, og her havde de 111 medlemmer!

Fin vækst på 80 medlemmer, og klubben er fornuftigt drevet med plads til alle og har som tallene viser først de senere år vokser, hvilket hang sammen med øget tilgang til træningsanlæg bla.

klub XX 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 31 27 25 20 19 23 31 53 110 101 111
Tilgang 8 13 10 7 11 14 34 69 46 52
Afgang 12 15 15 8 7 6 12 12 55 42
Pct. Tilgang 26% 48% 40% 35% 58% 61% 110% 130% 42% 51%
Pct. Afgang 39% 56% 60% 40% 37% 26% 39% 23% 50% 42%

Men klubben har i samme periode ligeledes ført regnskab med medlemmerne, og tæller man sammen siden 2004 hvor mange nye medlemmer klubben har tiltrukket, er det faktisk

264

Det vil sige klubben potentielt kunne have haft 295 medlemmer hvis den havde holdt fast på alle, hvilket nok er de sværeste forundt at kunne dette.

I sammen periode, har de mistet 184 medlemmer, dvs en netto gevisnt på 80 medlemmer, dvs at omkring 70% af alle der er inde i klubben, de stopper faktisk…

Hvis man som forening kunne gå ind i de tal, og få input til hvorfor de stopper, og kunne lave om på ens klubs måde at arbejde på, så kunne du nok fastholde flere medlemmer, og dermed bruge mindre tid på at skulle hente nye.

I stedet kunne klubben bruge tid på at fastholde medlemmerne.

IMG_2614

Advertisement