Mange gode historier kommer frem, når man nu er en del der arbejder med sport sammen.

En historie fra idag, kom fra Kampsport, hvor en træner havde været i Japan, og her oplevede han, at havde en udøver tabt en kamp, skulle han sige tak til vinderen, fordi du har lært mig noget om hvor jeg skal forbedre mig.

Den blev så fortalt videre fra badminton, hvor en træner fortalte at han i en periode, havde bedt spilleren der vandt 1 sæt, give feedback til den anden om styrker og svagheder.

Det for at skabe udvikling.

Så selvom man bliver udstillet, og syntes den anden siger noget fis og urigtigt man intet kan bruge til noget, så gav det alligevel plads til refleksioner mente træneren, for det kunne jo værre der var noget om det modstanderen sagde.

Skulle du så overføre det til din egen træning, at bede spillerne give hinanden coaching, kan du fundere på hvordan det kunne ske