Læser man rapport vision 25 50 75, der kan man læse:

I dag findes:
18 ”større” DaFU-klubber med over 100 medlemmer (median 150, største klub har 700 medlemmer).
19 ”mellemstore” med medlemstal mellem 50-100 medlemmer.
75 ”mindre” med medlemstal under 50 medlemmer.

I 2025 er det målet, at der skal være:
40 større klubber med et gennemsnit på 300 medlemmer= 12.000 medlemmer.
40 mellemstore klubber med et gennemsnit på 150 medlemmer= 6.000 medlemmer.
175 mindre klubber med et gennemsnit på 100 medlemmer= 17.500 medlemmer.
Cirka 255 klubber med cirka 35.500 medlemmer.

Om 10 år, 35.500 spillere

Det er en vækst på 2.800 nye spillere hvert år, og 14-15 nye klubber hvert år.

Nu er det ikke DaFU selv der har lavet dette, men DIF og DGI i samarbejde med DaFU, så det er ikke kun varm luft.

På billedet herunder, kan du se vækst i floorballsporten målt i medlemmer de seneste 5 år, jo mere grønt, jo stærkere vækst og tilsvarende jo mere rød, så meget mere tilbagegang.

dafu vækst 2008-2013

Ikke just et kort der får en til at udbryde, floorball er oplagt.

Men der er et meget vigtigt parameter der skal inddrages. For just 5 år siden endte DaFU med at måtte låne 1 million af DIF, til at dække et underskud der ikke var styr på.
Den gæld satte en stopper for meget, nu er den ude af verden, og floorball kan igen arbejde fremadrettet.

Betingelser for succes.
At DaFU får tilført en del ekstra ressourcer
At klubberne bliver bevidste om at hjælpe og evt selv opstarte nye klubber
At DaFU kommer på frierfødder til flerstrengede foreninger om opstart
At FASTHOLDELSE bliver et issue, floorball kunne have været langt større
At klubberne der er nu, forstår vigtigtheden af at være hele klubber med hold for alle
At der kommer enkle og lette tilbud om turnering for nye hold der kan tilmelde over hele året
At klubberne virkelige forstår PLADS TIL ALLE, og ikke tror det handler om at finde spillere der kan vinde kampe

Første fase
Hedder 2015-2018, her skal DaFU fordoble medlemstallet næsten, fra 6.500 til 10-12.000, til dette modtager DaFU 10 mill

Man power er på plads, og med DGI som løftestang, så ser det rigtig interessant ud.

Men
Tager jeg fat i tallene til at starte med, 35.000 medlemmer i 255 klubber
Det giver en gennemsnitlig klubstørrelse på 140, mod de knap 60 i dag…

Så alle klubber skal på 10 år i princippet fordoble sig…

Dermed er det enkle regnestykke for en gennmesnitlig klub at de over 10 år skal vokse med 80 medlemmer, eller 8 om året…sådan er tal og statistik så taknemmeligt…

For udfordringen er at at de danske klubber de seneste 10 år er gået fra cirka 50 medlemmer pr. klub til 60.

Muligheden er der, men skal projektet lykkedes, skal klubberne i den grad tage ejerskab, så lig gerne økonomiske gulerødder ind til dem