Demokrati ved årets rep møde i floorball.

Reglerne til et rep møde er ganske tydelige, der er ingen tvivl om hvad som gælder, når det kommer til emnet hvem kan stemme. Men demokrati handler også om at skaffe flertal. Så kan du dit politiske håndværk, kan du få dine forslag igennem, ved at alliere dig med andre klubber, eller endnu bedre, få fuldmagter fra foreninger, som ikke kommer, så kommer man langt.

Nu kan jeg læse at der er uenighed om hvem der havde stemmeret til årets repmøde, og om det er devisen de kloge der narrer de mindre kloge skal jeg ikke kunne sige, men reglerne er enkle og i min optik ikke til at misforstå. Men hvis der er uenighed, så er der ikke andet for at få ændret dette, så ingen kan være i tvivl.

Formandsopgør
Tilbage i 2003, var der fra nogle klubber utilfredshed med den daværende formand Ole Peltola. Derfor blev han på årets repmøde bedt om at træde tilbage, men da formanden ikke var på valg, så kunne man ikke gøre dette!

Det førte så til at der blev samlet stemmer, 28 klubber indkaldte til et ekstraordinær repmøde. Heriblandt klubber som

Aalborg Flyers FC, Centrum FC, Dragør FC, GF-81 Floorball, Hellerup FK, Hjørring FK, Hørning FK, Ledøje-Smørum Floorball, Nørre Nissum FK, Rødovre Red Bulls FC, Sønderborg FC,  Tylstrup Gladiators FC, Vinding SF Floorball, Vissingbjerg GIF Floorball

Gad vide hvorfor de var med
Ovennævnte klubber var sandt at sige ikke just dem der har deltaget i rep møder hverken før eller siden, men de var pludselig med ansvarlige for at få et repmøde, hvor eneste punkt var at få en ny formand.

Ikke floorball værdigt
Det ekstraordinære rep møde blev meget ufint og meget personligt, og endte med at Ole Peltola trak sig og indstillede den eneste han mente der havde nosser og ærligheden i behold, nemlig Jonas Klinting.

Det endte med en sejr på 23-11 til den nye formand der blev Brian Toftelund.

Men på dette møde, havde gruppen der ønskede Peltola væltet, igen allieret sig med en række klubber, og sad fuldstændigt på magten.

En af klubberne der havde givet fuldmagt, Hellerup, de blev faktisk opløst 5 dage efter at formandsopgøret var slut.

Ok eller ej?
Se sådan kan politik også være, det handler om indflydelse og at kunne tælle stemmer. Så kan man mene det er uetisk og moralsk forkasteligt at benytte den slags metoder! Men det er hvad demokrati også er, hvad enten du kan lide det eller ej. Den der trak i trådene dengang, var faktisk to fra bestyrelsen, formanden for TU og formanden for DU. Den ene er såmænd atter at finde i DaFU’s bestyrelse.

Skal man grine eller græde?
I øvrigt trak Toftelund sig 8 måneder efter han var blevet valgt, da han ikke kunne være international dommer og formand for DaFU, så det var skønne spildte kræfter.

 

 

Reklamer

6 thoughts on “Demokrati ved årets rep møde i floorball.

 1. Det er altid en interessant diskussion, om man skal have lov at stemme ved fuldmagt eller ej, og hvor mange fuldmagter man må stemme med ad gangen.

  Ved lørdagens Årsmøde i DaFU var der enkelte repræsentanter, der stemte med fuldmagt for klubber, der ikke selv var til stede på mødet. Det er der som sådan ikke noget forkert i. Der står i DaFUs love, at stemmeret kun kan udøves personligt. Det betyder helt basalt, at man ikke kan brevstemme. Hverken mere eller mindre.

  Der blev stillet spørgmål ved fuldmagtsstemmerne på Årsmødet, men dirigenten fastholdt – helt korrekt – at der godt kunne stemmes med de medbragte fuldmagter.

  Desværre var der en repræsentant på mødet, der ikke anerkendte denne fortolkningen af lovene, der blev fremlagt at dirigenten. Repræsentanten fik derfor dirigenten til at trække sig fra hvervet, hvorefter han som den eneste anden forsøgte at blive ny dirigent. Der var dog – heldigvis – ingen der ville vælge denne repræsentant som dirigent, hvorfor dirigenten blev genvalgt. En meget uværdig episode, hvor dirigentens neutralitet blev betvivlet på helt urimelig vis.

  Man kan dog sagtens diskutere, hvorvidt man som repræsentant skal have lov at stemme med andres fuldmagter eller ej.

  Personligt synes jeg ikke, der er noget forkert i at gøre det. Men hvis der opstår situationer, hvor der bliver spekuleret i det i vid udstrækning, så bør man overveje at indføre begrænsninger i afgivelse af fuldmagtsstemmer.

  Man kunne sagtens forestille sig en tilpasning af DaFUs love, hvor man satte en begræsning på det antal fuldmagtsstemmer en repræsentant kan medbringe til et repræsentantskabsmøde. En regel om, at man alene kan afgive sin egen stemme samt én fuldmagtsstemme er nok ikke helt skudt ved siden af. Så sikrer man sig i hvert fald, at der ikke sidder repræsentanter med en hel bunke fuldmagtsstemmer ved et møde.

  Slutnote:
  Det skal for god ordens skyld nævnes, at der vist ikke var noget repræsentanter ved Årsmødet i lørdags, der sad med mere end tre stemmer i alt: deres egen og to fuldmagtsstemmer.

 2. Nu var jeg også til stede ved repræsentantskabsmødet – og er slet ikke enig i Albagaards subjektive fortolkning af forløbet.
  MIn egen subjektive oplevelse af repræsentantskabsmødet, var at det blev gennemført efter bestyrelsens helt klare egen dagsorden, der på de vigtigeste punkter afvigede fra den ellers udleverede dagsorden, og således ganske udemokratisk ikke fuldte de gældende spilleregler for afholdelse af en generalforsamling.
  Dagen stod i den grad også i lobbyismens tegn.

  Fx. var dirigenten ikke overvejende – og udover en hver tvivl – neutral. Det havde været til at leve med, såfremt det var gået repræsentantskabets vej. Det gjorde det blot ikke. Det var bestyrelsens mand der styrede mødet med alt for hård hånd.
  Der manglede empati og konduite overfor mange frustrerede repræsentanter – hvilket jeg personligt mener havde været på sin plads, emnerne taget i betragtning.

  Dagsorden blev ikke fuldt slavisk – som det jo bør sig gøre.
  Der blev i stedet af TU formanden – ganske smart forøvrigt og på rigtig skolelærermaner – indført en hensigtsafstemning (en øvelse som TU formanden kaldte det) om man som klub principelt var klar på en landsdækkende liga, hvilket stort set alle klubber jo godt kunne svare ja til.
  Se, det var rigtigt smart af bestyrelsen, for der starter jo en hel ubevidst tankeproces – man begynder mentalt ubevidst at indstille sig det emne man lige netop positivt har tænkt på.
  (Hint; Det vil selvfølgelig ikke virke hvis man allerede i forvejen er positivt stemt stemt for forslaget…)
  Derefter, blev der stemt om to andre underpunkter (hvilket årstal LL skulle starte, og med hvor mange hold), uagtet at der af dagsorden fremgik at der alene skulle tages stilling til og stemmes om en landsdækkende liga.
  Det var vi flere der undrede os højlydt over – og de repræsentanter der ytrede sig, blev af dirigenten fejet af bordet direkte.
  Således blev repræsentatskabet igen tvunget til positivt at forholde sig til emnet.
  Punkterne blev selvfølgelig vedtaget – da punkterne i sig selv var irrelevante, såfremt repræsentantskabet havde stemt nej til landsdækkende liga.
  Men først herefter skulle der stemmes om der skulle indføres landsdækkende liga eller ej.
  Meget meget smart – og ganske manipulerende på gode og ondt.
  Dirigentens redegørelse herfor, var at hovedepunktet ikke kunne besluttes førend underpunkterne var besluttet, hvilket i min verden slet ikke giver mening.
  Jeg mener – først stemmer man om man er for eller i mod. Herefter finder man så ud af rammerne.
  Det havde også været på sin plads, at dirigenten havde gjort repræsentantskabet opmærksom på, at den på dagen gældende dagsorden ville fravige fra sin egentlige form. Det blev ikke gjort, og er således gankse kritisabelt.
  Og sådan fortsatte det desværre flere gange . hvilket ikke klædte dirigenten.

  Med hensyn til Steens skriv omkring de mange (urigtige? stemmesedler/fuldmagter) må man blot ganske tørt konstatere at reglerne herfor skal præciseres så entydigt, at ingen kan være i tvivl.
  Det nytter ikke noget at en bestyrelse – eller GFveteraner – ytrer sig om og henviser til historiske fortolkninger af reglerne, og at det altid har været sådan. Det er for slapt. (Så skal disse såkaldte fortolkninger om ikke andet være til stede i et GF referat ved repærsentantskabsmødet, så der ved tvivlstilfælde kan læses op af historiken)
  Blot som lille fodnote hertil, oplevede jeg altså en del af bestyrelsen sidde med mere end tre til fire stks stemmesedler….

  For en gangs skyld var der noget på tapetten til en GF – og så udartede det sig til en farce i min verden. Det er beklageligt…
  Jeg kunne fortsætte med flere episoder – men holder her, da jeg tror og håber at pointen er fanget.

  Jeg skal dog indskærpe at dette svar alene er et udtryk for min egen personlige holdning, og skal ikke tolkes som en generel bestyrelse eller klubholding på min klubs vegne.

  • Hej Ronnie
   Tak for din kommentar, og såfremt man er utilfreds, så er det at komme med et forslag til næste rep møde, så man kan få præciseret reglerne.
   Demokrati er mulighedens kunst, og som jeg har beskrevet, så kan man lide det eller ej, eller gøre noget ved det.
   Alt det bedste
   Steen

 3. Steen – ved siden af pointen, bare at skrive at så må man jo stille et forslag næste gang, hvis man er utilfreds. Goddag mand, økseskaft, ja selvfølgelig.

  Det var jo en ganske udbredt opfattelse, at der ikke kunne stemmes pr fuldmagt. Nu har vi så fået afklaret dét, fair nok. Som minimum er det jo bare ærgerligt, at en vigtig debat skal være præget af en så forhastet proces og en kloge-narrer-de-mindre-kloge mentalitet. At man bagefter skal høre ja-siden dyrke hovski-snovski attitude på dén baggrund, er ærlig talt lidt trættende. De der var skeptiske bliver affejet som mennesker uden fantasi, visioner eller energi, som bare burde holde sig til hyggehockey i gymnastiksale. Nu er der kun plads til de mennesker der bakker entusiastisk op, åbenbart, al det andet tørvetrilleri gider man ikke høre på!

  Det ville ærlig talt klæde ”magthaverne” i DaFU, at man fremadrettet forsøgte sig lidt mere med ægte dialog, og rent faktisk lyttede til den skepsis, som findes ude i mange klubber. Den skepsis bunder sig ikke i en brokmentalitet, men i helt reelle udfordringer, som bør tages seriøst.

  Mvh. Peter Holm

  • Hej Peter
   Tak for din kommentar, og forstår til fulde frustration fra det der kaldes ‘nej siden’ . Min mening med historien var blot at vise, at hvad demokratiet også kan være på godt og ondt…så kan man lide det eller ej.
   Alt det bedste
   Steen

 4. Ups. kom til at sende lidt for tidligt. Håber at Steen vil slette det hlavfærdige indlæg. Her er indlægget i fulde længde:

  Efter at have gravet lidt i arkiverne og gransket min hukommelse, så må jeg lige komme med en kommentar om hele denne fuldmagtsdebat.

  Som nævnt af Steen Houman, så har fuldmagter tidligere spillet en meget afgørende rolle i DaFU. Nemlig i de turbolente år omkring Ole Peltolas afgang. Derfor blev der på et af de efterfølgende repræsentantskabsmøder ændret i lovene, så følgende formulering kom med:

  10.3 Valgbare og stemmeberettigede personer
  Stemmeberettigede repræsentanter udenfor bestyrelsen (DaFUs bestyrelse, MA) afleverer senest ved mødets begyndelse en af vedkommende foreningsformand underskrevet fuldmagt til bestyrelsen til godkendelse. Fuldmagten kan kun overdrages fra foreningsformanden til bestyrelsesmedlemmer af foreningen.

  Altså kunne en fuldmagt ikke anvendes af en person, der ikke var medlem af foreningen, hvis stemme han/hun brugte.

  I 2009 gennemførte Simon Brodersen en omfattende revision og modernisering af DaFUs love, som repræsentantskabet godkendte. Moderniseringen var tiltrængt og i høj grad inspireret af, hvordan andre forbunds love var skruet sammen.
  Men desværre blev konsekvensen også, at man ændrede formuleringen omkring fuldmagter. Det blev ganske enkelt ikke dikuteret, da man i adskillige år ikke havde haft problematikken. Derfor kom teksten til at lyde, som den gør i dag.

  Så det er ikke rigtigt, når flere personer udtaler, at det er gammel præcedens, der gør at man kan stemme pr fuldmagt. Der er ganske enkelt ingen præcedens, da spørgsmålet aldrig har været oppe og vende med lovenes nuværende formulering.

  Forhåbentlig bliver lovene præciseret på dette punkt ved det næste repræsentantskabsmøde. Og skal man følge den oprindelige hensigt fra før Simon Brodersens lovrevision, skal man altså ikke tillade fuldmagter. Men det er selvfølgelig helt op til det kommende repræsentantskab at afgøre.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s