Om en uges tid, den 12.maj afholder DaFU sit årlige repmøde. Her vil der blive skrevet historie, jeg kan i hverfald ikke huske en situation som den der kan opstå.

Det som sikkert kommer til at fylde en del, er landsdækkende liga, det bliver rigtig spændene at se hvad det ender med.

Men det historiske, ja det ligger i selve valget til bestyrelsen…

Men lad mig starte med at opridse denne lille navneliste.
Thorbjørn Ovedahl
Simon Brodersen
Per Stærk Larsen
William Ehmsen
Ricky Kronow
Brian Toftelund
Ole Peltola

Det er de seneste formænd som der har siddet i DaFU.

Thorbjørn Ovedal, blev formand, da Simon Brodersen valgte at trække sig. Thorbjørn skal formelt vælges til ny formand for DaFU for de kommende 2 år.

Men til bestyrelsen stiller søreme Simon Brodersen og William Ehmsen op! Lig hertil at, initiativrige Per Stærk i mellem tiden er blevet sekretariatschef for DaFU, og dermed vile være med inde over bestyrelsesarbejdet.

Så DaFU’s 4 seneste formænd, kommer til at skulle være med i ledelsen af DaFU, det er en situation som kunne afstedkomme ikke så få kommentarer.

I 2009, hvor DaFU endte med at optage et lån på 900.000 efter DaFU i den grad kuldsejlede, på det rep møde herskede kaos op til. For formand dengang, William Ehmsen trak sig efter massiv kritik. En ny formand var ikke på plads før meget kort tid før rep mødet. Til bestyrelsens beretning var der et par kommentarer, først var det Kim Riedel fra Hvidovre der sagde:
En principsag, regnskabet er rystende, og at INGEN tager ansvar for det store underskud. Ingen tager ansvar for at der er brugt 700.000 for meget. Det er for ringe! At ingen vil tage ansvaret.

Herefter kommer Per Stærk på banen og siger:
Jeg stiller op som sagt som formand for DaFU. Det er ikke hensigtsmæssigt at ingen tager ansvar. Jeg vil gerne finde pionerånden frem, og vokse sporten frem igen. Den vej vi skal arbejde på videre frem er, at satse på børne- og ungdomsfloorball, og vi skal have nogle regnskabstal der er positive. Det bliver en periode, der kan blive hård. Prestigeprojekter skal være i bunden af floorball, ikke i toppen.

Dermed blev Per Stærk ny formand, og måtte på unionens vegne, og blev formanden der trådte til og tog ansvaret, både som formand og leder af kontoret.
Du kan læse referat fra det årsmøde her.

Den satte DIF en stopper for, det er ikke tilladt med den konstellation, og Per Stærk trådte tilbage, og Simon Brodersen blev ny formand.
Per og Simon fik ansvaret for at køre økonomisk smalhals for sporten, så gælden på 900.000 igen kunne komme ud af verden. Det er næsten på plads idag, godt gået for det.

Nu er DaFU så i den pudsige situation, at de seneste 4 formænd, vil have de 3 af dem i den kommende bestyrelse samt Per Stærk som sekretariatsleder.

Personligt er er jeg af den holdning, at har du været formand, og du ikke er dette mere, så skal du tage en periode væk fra bestyrelsen. Ikke at jeg dermed vil forklejne dem der stiller ops kvalifikationer, men lad nye kræfter komme til.

Simon Brodersen, stiller faktisk op til suppleant til DIF’s bestyrelse, super med floorballfolk der søger indflydelse højere oppe.