Ny formand i Dansk Floorball, det er faktum når Simon Brodersen træder tilbage og bestyrelsesmedlem Thorbjørn Ovedahl overtager formandsposten, og dermed bliver han den 7.formand siden 2002!

Just formanden er ret vigtig, da han er den der tegner butikken og er med til at sætte kursen for sporten. Men når der ikke er en formand der kontinuerligt sidder et par år, så har det faktisk endt med at floorball står i stampe, eller rettere, floorball får ikke udviklet sig det som sporten kunne, for floorball har et kæmpepotentiale.

I 2002 var det det Ole Peltola der var formand, så fulgte Brian Toftelund, Ricky Kronow, William Ehmsen, Per Stærk, Simon Brodersen og så nu Thorbjørn Overdahl. Selv nåede jeg at arbejde under de 5 første, og i den tid jeg var ansat blev der aldrig nedfældet en plan for hvad målet er for floorball og hvilke handlingsplaner der skal til.

Intentioner
Helt passer det ikke, men det blev aldrig implementeret. Peltole havde 5000 medlemmer i 2005, Toftelund lancerede bestyrelseshåndbogen, Kronow skabte ro i lejren, Ehmsen havde de mest ambitiøse planer, men kostede også forbundet en del penge, den embedsperiode kostede en lille million. Stærk skulle rydde op i økonomien og blev afløst af Brodersen der kom med floorball for alle. Så jo visionerne har faktisk været der, men de blev aldrig omsat.
Nu er en formand ikke ene ansvarlig for driften i forbundet, men han er styrmanden og den der står med ansvaret, og selvfølgelig har en bestyrelse et medansvar.

Sker det?
Det jeg gerne så ske, var at formand og bestyrelse startede sæsonen med et kickoff, hvor alle medlemmerne af DaFU udvalg og ansatte er med og hvor de i fællesskab snakkede sammen om, hvad er det vi gerne vil og hvordan kommer vi derhen. Dermed vil alle udvalg være med på planen, og hvis planen så faktisk bliver offentliggjort på www.floorball.dk, så kan der altid justeres undervejs, samt at så betyder det ikke så meget om der vil være udskiftninger i bestyrelsen og på formandsposten og i de enkelte udvalg.

For alle kender planerne, at det så i den politiske verden, kan betyde at de skrottes er en anden sag. Jeg håber for den kommende formand at han melder ud hvad han vil med sporten, og hvad det er for mål forbundet har på de forskellige områder. Samt at alle udvalg bakker op, så der også prioriteres økonomisk.

Fælles fodslag tak
Således at der ikke sker hvad der tidligere har været en udvalgsformand der nærmest tudede når han ikke fik de penge han mente hans udvalg skulle have. Dermed rammer han ind i hvad det er jeg gerne så ske, nemlig frem for at udvalgene kæmper om at få så mange penge som muligt, frem for at være enige om at prioritere i enighed hvordan økonomien skal prioriteres.

Held og lykke