Jeg ville have 2 mål:

1)     Gøre en god figur til VM og gå efter 7.pladsen der ville sikre et nyt VM i A-gruppen, men ikke et must. (er blevet gjort opmærksom på det kræver en 5.plads at kvale direkte og ikke nr.7 som hos herrerne)

2)     Bruge damelandsholdet, som en løftestang for at få sporten i gang i klubberne.

Det ville medføre at:
Der skal laves samlinger øst og vest, hvor der udtages omtrent 20 spillere til hver samling. Samlingen skal være 1 dag og indeholde 3 pas. Træning fra 9-11, 13-15 og 17-19. Hvert pas vil have sit ’emne’. Det ville være pas 1 pasninger, pas 2 afslutninger og driblinger, pas 3 kampøvelser (det vil sige forskellige former for spil). det lidt overordnet sagt…
Meningen med de to 2 første pas er at fokusere på teknisk udvikling i form af øvelser der giver teknik, sikkerhed og fart.

Ved at lave en samling på 1 dag, vil det være muligt at lave flere, da samlingen ikke koster noget. Lokale klub har hallen, og spillerne har selv mad med.

De 20 spillere skal være et mix af de bedste (de er selvskrevne), boblere, og spillere der ville kunne spille på U19.

Samlingerne skal fokusere på spillernes teknik og udvikle denne, samt at få dem til at træne i højere tempo. Ved at have mange spillere med, vil vi løfte niveauet ude i klubberne, og det er faktisk den vigtigste mission. De bedste får ikke det ud af det som de ville, i forhold til at samle kun de bedste. Men jeg tror mere på at vi skal udvikle langt flere og løfte bredt! Samtidig vil vi få mere for færre midler.

Dette skal være noget alle ved, så de kender de præmisser der gælder!

Antallet af samlinger vil skulle ligge på 4 før jul og 4 efter jul. Måske mere, måske mindre. Den allerførste samling vil ligeledes indeholde en fysisk profil af spillerne, den vil aflyse det sidste pas.

Der skal selvsagt være 2 til at køre samlingerne, da de ligger øst og vest. Den ene af de to trænere, vil være den hovedansvarlige. Hver træner har 1-2 assistenter med sig til træningerne.

Udtagelse til samlingerne:

Vil ske ved at landstræner sammen med assistent udtager 12 spillere til øst og 12 spillere til vest. Så skal ligatrænerne komme med indstillinger, og blandt dem vil der blive udtaget 8 til øst og 8 til vest.

Samarbejdet med ligatrænerne skal være til stede, det vil sige at de skal have mulighed for at komme og være med på samlinger som assistenter, både for at være med i dialogen om spillerne, men også som fælles sparring og udvikling.

I princippet kunne der til hver samling skrives hvilken klubs ligatræer der har muligheden for at være den ene assistent.

Når VM nærmer sig, så vil der være en skillelinje, hvor bruttotruppen udtages, og her vil man så arbejde med den endelige trup omkring spillestil osv. frem mod VM.

Program:
Vi skal udfordre Tyskland og Polen og spille venskabskampe med dem.

Jeg så gerne at vi spillede dobbeltlandskamp mod dem i dame A og dame U19. Jeg tror det er vigtigt at U19 spillerne får noget erfaring med sig og lyst til floorball ved at give dem den mulighed. En tur til Tyskland og Polen skal gå i nul, det vil sige være selvfinansierende (måske ikke helt muligt).

En dobbeltlandskamp skal spilles i Polen og Tyskland, da det vil give et ordentligt tilskud via DIF fordelingsnøgle. Dog først om 3 år dog!

Økonomi:
Samlingerne skal koste kr.250,- pr. spiller, således at samlingerne er udgiftsneutrale, et evt. overskud går til driften omkring holdet, det kunne være VM.

En tur til Polen og Tyskland vil koste kr.1000,- pr. deltager.

I alt pr. spiller for 1 år: 8 samlinger = 2000,- og 2 turneringer = 2000, totalt kr.4.000.

Denne model tror jeg vil løfte niveauet meget mere bredt i sporten, og det vil gøre Danmark til en stærkere nation på sigt. Vi kunne sagtens gå efter at optimere og lave det stærkeste landshold her og nu, men resultatmæssigt vil det ikke ændre det store, da vi er efter de bedste nationer. Men kan vi få flere piger til at træne mere, kan vi få gang i ungdommen, så flere begynder at spille floorball af pigerne, kan vi skabe succes og oplevelser, ja så vil flere vælge floorball til og kan damefloorball på få år få 2-4 gange flere spillere, så vil landsholdet også være stærkere.

Det jeg har skitseret er mine tanker, i princippet kunne denne plan laves ligeså ved at have en ’manager’ som er den ansvarlige og som står for udtagelser, planlægningen, og som har 2 cheftrænere under sig til at varetage træningen, der er udstukket på forhånd, så der trænes efter det samme. De to trænere har så hver en klubtræner der er med på skift på en samling.

Til VM vil du så have manager og 2 trænere blandt dine ledere. Manager har det overordnede ansvar med taktik, mens de to trænere skal fokusere på snak med spillerne under kampen og fortælle dem, hvad de skal gøre, hvordan de skal arbejde osv.

Det var mine tanker

Og undskyld for at jeg ikke kan lade være med at blande mig